Åkersnigel: den ultimata guiden

Åker åkersniglar

Åkersnigeln är en avlägsen kusin till den fruktade mördarsnigeln. Den är nästan en lika stor skadegörare i våra trädgårdar, men speciellt i odlingar och jordbruk. Åkersnigeln ger sig på såväl prydnadsväxter som grödor, speciellt på hösten kan de komma i mycket stora antal. Vi visar hur du minskar sniglarnas förekomst.

 

Innehåll:

 1. Kort om åkersniglar
 2. Så sprids åkersniglar
 3. Förebyggande trädgårdsåtgärder
 4. Så bekämpar du åkersniglar
 5. Så dödar du åkersniglar
 6. Mer fakta om åkersniglar

 

Kort om åkersniglar

Åkersnigeln är en till storleken mindre avlägsen kusin till den avsevärt större mördarsnigeln. Åkersnigeln blir endast 2-6 cm och är oftast lätt att känna igen på den normalt ljust gråvita eller ljust bruna färgen. 

Läs också: Skogssnigel eller mördarsnigel? Där går vi igenom alla sniglar i Sverige så att du kan ta reda på vilken snigel du har att göra med.

Åkersnigeln förekommer mest på hösten och är ubredd så långt norrut som norr om Hälsningland men mest förekommande i södra Sverige. Kring vatten och i fuktig mark trivs åkersnigeln bäst. Speciellt attraktiv föda för åkersnigeln är kål och olika salladssorter.

 

Så sprids åkersniglar

Åkersniglar sprids genom att sniglarna antingen förflyttar sig av egen kraft eller genom att deras ägg åker snålskjuts med t.ex. plantor till en ny plats. Man ska därför alltid vara mycket vaksam med nya plantor och undersöka dessa så att inga oönskade ägg följer med. Äggen är lätta att känna igen då de är mjölkvita och ligger klumpvis.

Bild: Åkersnigel, Deroceras reticulatum [© AfroBrazilian, CC-BY-SA-3.0]

Förebyggande åtgärder

Det finns mycket du kan göra i din trädgård för att sätta upp naturliga hinder för åkersniglarnas framfart.

Kontrollera nya plantor

 • Byt jord på och tvätta plantor du får eller köper där det finns risk att snigelägg kan ha följt med.
 • Skölj hela rotsystement på nya plantor om möjligt för att spola bort eventuella ägg.

Skapa ordning i trädgården 

 • Ta bort lövhögar, frukt och annat som kan ge skydd eller är föda för sniglarna.
 • Undvik täckodling då detta kan ge sniglarna en skyddad miljö.
 • Skippa höstgrävning då hålen också kan fungera som äggkläckningsplats för sniglar.

Kompostera proffessionellt

 • Kompostera i sluten kompost så att sniglar inte tar sig in och kan finna skydd och föda.
 • Använd gärna i en varmkompost då värmen dödar snigelägg.

Vattna mer sparsamt

 • Vattna gräsmattor och plantor mer sparsamt, sniglarna är blötdjur som har svårt att klara sig i torra förhållanden. 
 • Vattna helst på dagen, undvik kvällen då sniglarna är nattaktiva och gynnas av fukt.

Skapa naturliga barriärer 

 • Barriärer till din trädgård, exempelvis hindrar grusskikt i trädgården sniglarnas framfart.
 • Fri öppen jord runt plantor kan också erbjuda skydd. Kalk och sågspån kan också fungera som barriärer men testa försiktigt då växtlighet kan ta skada.
 • Tänk på att vissa barriärer (ex. aska eller stenmjöl) sköljs bort av regn och därför måste förnyas löpande.

 

Så bekämpar du åkersniglar

Följande bekämpning rekommenderar vi:

 1. Barriärer: En barriär med exempelvis koppartejp runt favoritväxter eller rabatter är ett effektiv skydd. Professionella barriärer kan bli dyrt om du vill avskärma stora områden, därför kan man med fördel använda antingen kalk, aska eller sågspån, dock ska man vara lite försiktig och se om växtligheten tar skada.
 2. Snigelmedel: För åkersniglarna giftiga medel, exempelvis järnfosfat (Ferramol), som inte påverkar andra djur.
 3. Nematoder: En ny möjlighet att effektivt bekämpa åkersniglar helt biologiskt. Mikroskopiska maskar som infekterar och dödar sniglarna, ofarligt för andra organismer och 100% eko. Se till exempel Nematod S eller Nemaslug.
 4. Övrigt: Det finns en del relaterade produkter som kan underlätta ytterligare, exempelvis snigelfällor eller Snigelbaren som skyddar snigelmedel mot andra djur, samt snigelplockare och elektriska snigeldödare så att själva plockande och dödande blir enklare. Du kan också göra enkla fällor, till exempel genom att lägga ut ett stort blad, en bilmatta eller gammal dörrmatta. Sniglar samlas då där och det blir enklare att samla upp dem.

 Tips: passa på att bekämpa när det är fuktigt, då har du större chans att fler sniglar är framme. Börja tidigt på säsongen med din bekämpning, då hinner sniglarna förhoppningsvis inte lägga ägg och du får ett avsevärt mindre snigelproblem.


Ytterligare åtgärder som kan göra att dina insatser får än mer effekt:

 1. Kommuner behandlar ibland allmänningar om de angränsar till din tomt och du efterfrågar det.
 2. Plantera tagetes som en indikator - när sniglarna varit där och ätit så är det dags att börja samla.
 3. Försök få med grannarna och gör gemensam sak i att bli av med ert delade snigelproblem.
 4. Var konsekvent i att plocka/ samla ihop sniglar regelbundet tidigt på morgonen eller sen kväll, extra effektivt när det är fuktigt efter regn då sniglar generellt är mer aktiva. Det tar tid men har märkbar effekt om man konsekvent samlar upp sniglar dagligen över några veckor.

 

Så dödar du åkersniglar

Helst vill man döda snigeln utan för mycket obehag för varken sig själv eller snigeln, här är några sätt:

 1. Enklast och skonsammast dödas snigeln genom att huvudet separeras från kroppen med exempelvis en spade eller sekatör, snittet ska vara ca 1 cm från "nosen".   
 2. Att döda sniglar med salt, koka eller att frysa dem är inget som rekommenderas då det medför en onödigt utdragen och plågsam död.
 3. Se alltid till att slänga döda sniglar i soporna, får de ligga kvar drar de till sig fler sniglar.
 4. Släng absolut inte levande sniglar i soptunnan eller komposten, då sprider de sig ännu mera i din hemkommun eller i din trädgård.

 

Mer fakta om åkersniglar

Åkersnigeln (Deroceras reticulatum) är en av våra 22 kända snigelarter i Sverige, en till storleken mindre avlägsen kusin till den avsevärt större mördarsnigeln. Åkersnigeln blir endast 2-6 cm och är oftast lätt att känna igen på den normalt ljust gråvita eller ljust bruna färgen. 

Åkersnigeln förekommer mest på hösten och är ubredd så långt norrut som norr om Hälsningland men mest förekommande i södra Sverige. Kring vatten och i fuktig mark trivs åkersnigeln bäst.

Åkersnigeln är en utomordentlig övervintrare då dess ägg klarar temperarturer ända ned till minus 35 grader. Tyvärr kan man alltså inte lita till att en kall och snöfri vinter ger åkersnigeln några större problem.

Åkersnigel

Bild: Åkersnigel© Bruce Marlin, CC BY-SA 3.0

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top