Döda myror i trädgården

  Myror hand

  Lite myror skadar inte - de gör dessutom mycket nytta. Men om myrorna tar över uteplatsen och börjar söka sig in i huset så vill man ofta sätta stopp för myrinvasionen. Vi visar i tre enkla steg hur du kan göra!  

   

  Myror i trädgården är i grunden bra. De hjälper till att tillföra näring till gräsmattan och växter, en sorts naturlig skötselfri gödsling. Myror hjälper dig också att mota bort andra skadedjur. Om myrorna kan störa eller bita oss människor så kan man bara föreställa sig hur en liten insekt eller snigel upplever att vara omgiven av 100-tals myror.

  Tyvärr avhyser inte myror alla trädgårdens skadedjur. Myror gör faktiskt till exempel att man får mer bladlöss. Anledningen är att myror håller bladlöss som en sorts boskap och mjölkar dem på deras honungsdagg. Det är till och med så att myrorna skyddar bladlössen från andra rovinsekter.

  Under normala förhållanden är alltså myran mest av ett nyttodjur i trädgården. Så om du inte har problem med myrorna så är det bäst att låta dem vara. Då gör de troligtvis mer nytta än skada och är en naturlig del av trädgården.

  Bild: myror som tar hand om bladlöss

  Vanliga problem med myror

  Några enstaka myror är oftast inte något problem, däremot när de kommer i mängder och på fel ställen så är det inte lika roligt. Till exempel:

  • Vanliga myror som gräver gångar i stenläggningar som gör det möjligt för växter att lättare slå rot i springorna som bildas.
  • Svarta skogsmyror kan vara störande om de kommer i mängder. Då kan en lugn stund på en filt eller solstol i trädgården bli ganska jobbig med nyfikna myror som klättrar längs benen och ger sig på allt ätbart som kan finnas i närheten.
  • Röda skogsmyror är ännu värre då de bits eller sprutar myrsyra när de känner sig hotade.
  • Ännu värre blir det såklart om myrorna hittar in och du plötsligt har myrstråken rakt över golvet. Om du har myrbon nära huset hittar tyvärr myrorna förr eller senare in.
  • Eller värst av allt; Om hästmyror från någon stubbe eller fallet träd flyttat in i dit hus.

  Om du nu konstaterat att du har problem med myror så ska vi gå igenom vad du kan göra för att enklast bli av med dem. De övergripande saker som bör göras är följande:

  1. lokalisera myrornas bo(n)
  2. bekämpa myror och bon
  3. sätt stopp för myrorna så att de inte kommer in i huset.

   

  1. Lokalisera myrbon

  Du behöver inte ge dig på att utrota alla myror i din omgivning. Fokusera först och främst på de bon som ligger nära den plats där du har problem, om det är att de kommer in i huset eller tagit över din uteplats. Hur hittar du då dessa myrbon?

  Om du har en myrstack mot husväggen så är det inte särskilt svårt att veta varifrån myrorna kommer och var de bor. Likaså om du kan se myror och myrgångar kring en rabatt eller stenläggning. Men ibland kan det vara svårare, exempelvis om det finns flera mindre bon dolda under stenar, plattläggning, grästuvor eller under jord (ofta på en eller ett par decimeters djup på varma och torra platser). Se också vårt inlägg om hästmyror då de är lite speciella.

  Ett superenkelt och pragmatiskt sätt att hitta myrans bo är att helt enkelt följa med myran tillbaka till dess bo. Det kan ta lite tid då myror inte är särskilt snabba jämfört med oss, men kan absolut vara värt det ändå!

  När du väl lokaliserat boet är det bara att sätta igång att bekämpa.

   

  2. Bekämpa myrorna

  Det finns ca. femtio olika sorters myror i Sverige. Dessa bekämpas i stort sett likadant men skiljer sig mest åt i var de bygger sina bon: om det är en stack, i en stenläggning eller i skadat virke som hästmyran gör.

   

  (a) Myrstackar

  Öppna stacken på sen höst, vinter eller tidig vår. Tänk på att boet kan sträcka sig rätt djupt ned i marken. Om du lyckas bra så fryser de flesta myrorna ihjäl. Detta bör sedan följas upp med att hälla i antingen myrpulver eller myrmedel för utvattning rakt ned i det exponerade boet.

  (b) Dolda myrbon under mark

  Myror hittar ofta skydd och bra förhållanden under mark, i plattläggningar, under stenar, under grästuvor mm. Det är inte alltid man vill eller kommer åt att förstöra eller ta bort boet. Enklast är då att använda myrmedel för utvattning direkt på där boet verkar sträcka sig, vätskan sprider sig så du behöver inte veta exakt var boet finns.

  (c) Ta bort föda

  Ibland vill man skydda ett träd, kanske ett prydnadsträd eller barnens klätterträd från myror. Ett bra knep är då att fokusera på att istället bekämpa bladlössen som föder myrorna. Får man bort dem så är trädet inte längre intressant för myrorna. Se också vårt inlägg om hästmyror då dessa bland annat kalasar på skadat konstruktionsvirke.

  3. Sätt stopp vid ingångar till huset

  De flesta kan leva med mer eller mindre myror i trädgården, men börjar de komma in i huset så vill man oftast sätta ned foten ordentligt. Med några enkla steg minskar du risken avsevärt att få in myrorna.

  1. Steg ett är att ta bort myrbon som ligger nära huset enligt den förra sektionen. Kom ihåg det enkla och pragmatiska sättet att helt enkelt följa med en myra för att hitta myrboet.
  2. Täta springor i dörrar, husgrund och liknande där myror annars kan ta sig in. Med på köpet i detta arbete får du också att andra skadedjur såsom möss får svårare att ta sig in.
  3. Använd stoppmedel för att skapa en barriär och bryta ett möjligt myrstråk. Det finns både helt giftfritt stoppmedel att användas inomhus, samt stoppmedel som biocid (gift) för både inomhus- och utomhusbruk.

  Om myrorna ändå tagit sig in så är det praktiskt att använda myrdosor. Då tar myror med sig myrmedel från dosan till boet där det matar drottningen och larverna - vilket oftast gör att hela myrkolonin framgångsrikt bekämpas.

  Ibland söker sig en ensam myra sig in i huset på jakt efter föda. De kan verka oförargliga men problemet är att om de hittar något ätbart så lägger de ut ett doftspår som snabbt blir till ett myrstråk med hela myrkolonins myror.


   Tips: döda enstaka myror som kommer in, innan de lägger ut ett doftspår som gör att alla myror söker sig till platsen.


   

  Vill du veta mer?

  Vill du bli expert på hur man slipper myror? Läs då vår omfattande guide om myror.

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top