Få bort myror - populära sätt

  Myror myrstråk

  Vilket är egentligen det bästa sättet att få bort myror: granulat, spray, myrdosor, medel för utvattning, eller pulver? Det korta svaret är att allt beror på situationen, men att det absolut går att få ut myrorna i naturen där de hör hemma. Läs mer för det fullständiga svaret.

  Hur ett myrmedel eller själva myrgiftet levereras påverkar hur verksam bekämpningen blir. Till exempel fungerar myrdosor som så att myrorna själva tar med giftet till boet medan om du har myrmedel för utvattning så ska du helst vattna det direkt på boet.

  Med andra ord påverkar leveranssättet bland annat:

  1. Hur effektiv bekämpningen blir (ex. om du kan påverka hela myrboet eller ej)
  2. Hur du ska använda en viss produkt (ex. lämplig för utomhus- eller inomhusbruk)
  3. Vilken risk som finns för användare, barn, husdjur
  4. Vilken risk som finns för miljön att påverkas

  Följande är de vanligaste leveranssätten av myrgift och vad de är avsedda för:

   

  Myrdosor (inne)

  Placeras i ett myrstråk eller nära myrboet. Det räcker med att ett fåtal myror kommer i kontakt med lockbetet som är integrerat med giftet. De tar sedan med detta tillbaka till myrkolonin och matar drottningen och larver. På sikt utrotas därmed hela myrboet.

  Det faktum att giftet innehåller bittermedel samt att själva myrdosan kapslar in giftet gör att det är förhållandevis säkert att använda även om man har barn eller husdjur. Självklart ska man ändå tänka på placeringen och att undvika att någon kommer i kontakt med giftet.

  • Exempel produkt: Myrr® Q myrdosa 2-pack
  • Användning: inomhus
  • Skydd av barn och husdjur: medel-högt
  • Effekt: bekämpar ofta hela myrkolonin indirekt
  • Miljöpåverkan: låg
  • Primär fördel: lätt och smidigt kombinerat med bra effektivitet

   Tips: applicera en mycket liten mängd honung vid myrdosans ingångar. Då söker sig myrorna säkrare och snabbare till myrdosan.

   

  Pulver/kiselgur (inne)

  Placeras där du vill stoppa ett myrstråk eller myrangrepp, exempelvis längs med tröskeln till en dörr som ofta står öppen och där myror går in. Endast de myror som kommer i kontakt med pulvret bekämpas, myrkolonin blir inte på något sätt påverkad.

  Man kan med gott samvete bekämpa med kiselgur då det är en naturlig produkt som är ofarlig och inte har någon som helst miljöpåverkan. Dock är det synd att man inte kommer åt själva myrboen.

  • Exempelprodukt: MyrNIX® kiselgur 150g
  • Användning: inomhus
  • Skydd av barn och husdjur: hög
  • Effekt: bekämpar bara myror som haft direkt kontakt
  • Miljöpåverkan: obefintlig
  • Primär fördel: ofarligt för människor, djur och miljö

   Tips: miljövänligt eko-alternativ.

   

  Spray (inne eller ute)

  Att spraya giftet ger hög precision. Samtidigt är sprayen både direkt- och långtidsverkande vilket gör att du antingen kan använda den att bekämpa ett myrbo eller som förebyggande om myrorna brukar komma in på ett visst ställe en viss tid på året.

  • Exempelprodukt: Myrr® Spray 500ml
  • Användning: inomhus eller utomhus
  • Skydd av barn och husdjur: medel
  • Effekt: bekämpar framförallt myror vid kontakt
  • Miljöpåverkan: låg-medel (beror på vilket gift)
  • Primär fördel: precision samt att den är både direkt- och långtidsverkande

   

  Utvattning (ute)

  Giftet är blandat med vätska och vattnas enkelt ut över myrbon utomhus. Fördelen är att det med utvattning är förhållandevis lätt att bekämpa även svåråtkomliga bon, exempelvis i stenläggningar, längs med en husgrund och liknande platser.

  • Exempelprodukt: Myrr® till utvattning 100ml
  • Användning: utomhus
  • Skydd av barn och husdjur: medel
  • Effekt: bekämpar hela myrkolonin
  • Miljöpåverkan: låg-medel (beror på vilket gift)
  • Primär fördel: kommer åt svåråtkomliga myrbon

   

  Pulver (ute)

  Praktiskt om du vet var myrboet är och det ligger tillgängligt till. Då är det en enkel metod att bara strö gift kring boets ingångar, gångar till/från boet samt helst i själva boet. Bekämpar snabbt. Kan också användas förebyggande som stoppmedel om du applicerar längs med husgrunden, kring en altan eller andra platser som du vill skydda.

  Om du inte vet var myrboet är eller om det är oåtkomligt så är pulver ett sämre alternativ jämfört med myrmedel för utvattning eller granulat. Det är också en nackdel att pulvret inte klarar regn särskilt bra och därför kan behöva appliceras igen efter regn.

  • Exempelprodukt: Myrr® D stoppmedel 250g
  • Användning: utomhus
  • Skydd av barn och husdjur: medel
  • Effekt: bekämpar hela myrkolonin
  • Miljöpåverkan: låg-medel (beror på vilket gift)
  • Primär fördel: kommer åt svåråtkomliga myrbon

   

  Granulat/pulver (ute)

  Myrorna tar själva med sig granulatkornen tillbaka till boet där drottningen och yngel matas. Man behöver alltså inte veta exakt var boet är lokaliserat. Den stora nedsidan med granulat är att det ligger öppet utomhus vilket medför en ökad risk för djur och barn.

  • Exempel produkt: Myrmedel Myrr Extra 200g
  • Användning: utomhus
  • Skydd av barn och husdjur: låg
  • Effekt: bekämpar hela myrkolonin
  • Miljöpåverkan: låg-medel (beror på vilket gift)
  • Primär fördel: kommer åt myrbon indirekt även om du inte vet var de är

   

  Nu har du en överblick vad gäller olika typer av myrbekämpning. Förhoppningsvis underlättar det att hitta ett alternativ som passar mot de myror du vill bli av med.

  Vill du bli expert på hur man slipper myror? Läs då mer om myrgift eller vår omfattande guide om myror.

   

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top