Fåglar: den ultimata guiden

  Fågel duva stad

  Många sorters fåglar trivs och frodas i människans bebyggelse. De kan störa med ljud som förstör nattsömn eller jobb, de kan smutsa ned hus, utemöbler, båtar och bilar med sin spillning. I värsta fall kan de sprida sjukdomar. Vår guide går igenom vad du får och kan göra för att slippa problem med fåglarna.​

   

  Innehåll:

  1. Kort om fåglar
  2. Skador och sjukdomar
  3. Vanliga problem med fåglar
  4. Under häckningstiden är fåglar fredade
  5. Så skrämmer du bort fåglar
  6. Mer fakta om fåglar

   

  Kort om fåglar

  Många av fåglarnas naturliga vistelseplatser försvinner i och med att mänsklig bebyggelse breder ut sig. Samtidigt erbjuder människans miljö ofta mycket gynnsamma förhållanden för fåglar i form av skydd och tillgång till föda. Konsekvensen blir ofta att vi får fåglar närmre oss än vad vi är komfortabla med.

  De fågelarter i Sverige som ofta upplevs som ett problem inkluderar stadsduva, turkduva, mås, trut, stare, gråsparv och kanadagås.

  Kanadagås

  Bild: Kanadagås, Branta canadensis? [© Bengt NymanAttribution 2.0 Generic]

   

  Skador och sjukdomar

  Fåglar kan vara skrikiga, störande och ohygieniska men är egentligen inget skadedjur, likväl skapar framförallt fågelspillning stor irritation. I hemmet speciellt på ägodelar som vi kommer i kontakt med såsom utemöbler eller sittplatser i öppna båtar. Fågelspillning på bilar kan ge upphov till lackskador och på båtar kan det skada gelcoaten, men fordon försöker de flesta ändå hålla rena av estetiska skäl. Därmed finns ofta ett behov av att skrämma bort fåglar kring bostäder, butiker, marinor, parkeringar och liknande platser.

  Fåglar kan också sprida sjukdomar som E.Coli och Salmonella, men det är idag ovanligt. De kan göra viss skada på fastigheter, främst genom att lossa takpannor eller sätta stopp i hängrännor, men detta är ovanligt och leder oftast endast till ringa materiella skador.

  Fågelbon kan dessutom skapa problem genom att husera andra skadedjur som fågelkvalser, klädesmal eller loppor.

   

  Vanliga problem med fåglar

  I de flesta fall kan fåglar samexistera och dela plats med oss människor utan några som helst problem, till och med är det ofta trevligt och uppskattat med ett rikt naturligt fågelliv. Dock ibland och på vissa platser blir fåglarnas närvaro mindre uppskattad. Följande är några vanliga problem som kan uppkomma då det kan finnas ett behov av att skrämma bort fåglar:

  • Fågelspillning på ytor som du använder (ex. utemöbler) eller fordon som bil eller båt
  • Fågelskrik till en grad att det stör exempelvis hemmajobb eller sömn
  • Skräp från fågelbon, fjädrar och dylikt
  • Problem med att fåglar snabbt ger sig på föda som står obevakad utomhus
  • Fåglar som krockar med fönsterrutor eller flyger in i huset

   

  Under häckningstiden är fåglar fredade

  De flesta skadedjur kan bekämpas så fort problemet uppdagas. Så är inte fallet med fåglar på grund av att de är skyddade under sin häckningsperiod - och det gäller alla sorters fåglar.

  Under häckningsperioden är fåglar fredade i hela Sverige. Denna tidsperiod är 1 april till 31 juli, under vilken tid det är förbjudet att ens röra ägg eller fågelbon.

  Övrig tid på året är det tillåtet att avlägsna gamla, påbörjade eller befintliga bon givet att det inte är i ett område med speciellt fågelskydd eller av en art med speciellt skydd (ex. havsörn).

  Fågelbo fågelungar häckning

  Bild: Fågelbo med fågelungar, Trosa Sverige. [© Stick AB] 

   

  Så skrämmer du bort fåglar

  Det finns idag flertalet produkter på marknaden för att säkert avhysa fåglar utan att de tar skada, som både är kostnadseffektiva och miljövänliga:

  • Attrapper (ex. rovfåglar eller ormar): enkelt och diskret sätt att hålla fåglar borta från exempelvis altaner, bryggor och båtar. Se också vårt blogginlägg där vi testar en Uggla med rörligt huvud som fågelskrämma
  • Fågelskrämmor: simulerar rovfågels siluett och rörelsemönster och avskräcker därmed fåglar över en stor yta.
  • Silhuetter: fönsterdekaler som placeras på fönsterrutor som fåglar annars riskerar att krocka med, eller hängande för att skrämma bort fåglar.
  • Kontaktskydd i form av fågelspikar eller gel: placeras där fåglarna vanligtvis vilar, söker skydd eller bara "sitter" och håller därmed ytan fri från fåglar.

  En viktig aspekt för att produkter ska vara verksamma som skrämmare är att de är biologiskt relevanta för fåglar, dvs. att de signalerar ett naturligt hot för fåglarna. Skrämmaren ska alltså likna rovdjur som fåglarna lärt sig att undvika genom exempelvis utseende, rörelse eller ljud.

  För att du ska lyckas med att bli av med fågelproblemet bör du jämte "skrämmande" produkter också vidta följande åtgärder:

  • Var observant och ta bort påbörjade bon omedelbart, samt skräm bort fåglarna (exempelvis med en rovfågelattrapp). När fåglarna väl etablerat sig är de betydligt svårare att skrämma bort. När de skyddar sitt bo tar de mer risker och fågelskyddsprodukter kan i värsta fall vara verkningslösa. Dina tidiga insatser belönas sedan under hela säsongen.
  • Avlägsna kvistar och möjligt bomaterial från tomten, tak och hängrännor i möjligaste mån. Då får fåglarna svårare att etablera ett bo på platsen.
  • Om du brukar få påhälsning av fåglar som vistas (ex. strand) eller bygger bo på en viss plats (ex. träd) så spänn upp trådar, nät eller sätt fågelpiggar för att avhysa fåglarna.
  • Mata inte några fåglar i anslutning till området du vill skydda. Även om du bara matar småfåglar så drar födan till sig andra fåglar och skadedjur.
  • Håll rent kring komposter, soptunnor och fruktträd - platser som annars ger fri tillgång till föda och lockar till sig fåglar.
  • Tänk på att i statsmiljöer är fåglar avsevärt svårare att skrämma bort - där kommer du att få dubbla dina insatser.

  Läs mer om fågelsäkring och material som kan användas för att hindra fåglar från att bygga bon i eller kring hus. 

   

  Mer fakta om fåglar

  Fågel (Aves) som klass är tvåbenta, äggläggande ryggradsdjur med vingar, fjädrar och näbb. Särskiljande för fåglar gentemot andra djur är deras fjäderdräkt. Många fåglar kan flyga men långt ifrån alla. Dett finns ca 10.000 observerade fågelarter i världen, med spridning från Arktis till Antarktis. Vissa fåglar är dessutom helt anpassade för att leva på världshaven, de spenderar endast tid på land under korta perioder när de häckar.

  Fossil tyder på fåglars evolution från köttätande dinosaurier omkring 200 miljoner år sedan. Under 1990-talet fann man i Kina befjädrade dinosaurier i fossil form vilket till viss del suddar ut gränsen mellan dinosaurie och fågel.

  Fåglar är sociala djur som kommunicerar genom läten (sång) och visuella signaler. De uppvisar sociala beteenden såsom flockbildning, jakt och att tillsammans mobba/ jaga bort rovdjur.

  Mänsklig aktivitet tros ha utrotat omkring 130 fågelarter sedan 1600-talet och idag är ytterligare 1.200 arter hotade, trots omfattande skyddsinsatser.

  De fågelarter i Sverige som ofta upplevs som ett problem inkluderar stadsduva, turkduva, mås, trut, stare, gråsparv och kanadagås.


  Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, godkända fångstredskap, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top