Fästingar: den ultimata guiden

  Fästing kryper

  De flesta har fått flertalet fästingbett i sitt liv och klarat sig utan problem. Men tyvärr blir fästingarna fler och sjukdomarna de sprider mer vanliga. Borrelia och TBE som man kan få av fästingar kan leda till allvarliga hälsotillstånd. Vi visar hur du undviker att få fästingar och säkra sätt att ta bort dem om du ändå fått en fästing. 

   

  Innehåll:

  1. Kort om fästingar
  2. Sjukdomar som fästingar sprider
  3. Symptom på borrelia
  4. Där finns fästingar
  5. Skapa en fästingfri trädgård
  6. Så tar du bort en fästing
  7. Så slipper du fästingar
  8. Mer fakta om fästingar

   

  Kort om fästingar

  Fästingars mun är försedda med kraftiga hakar, med vilka de kan borra sig in i huden och hålla sig kvar medan de suger blod från värden. Fästingen avger ett svagt bedövande gift vilket gör att fästingen oftast inte upptäcks förrän den observeras visuellt på grund av att den medan den fylls med blod också ökar i storlek och färg. Efter några dagar eller upp till en vecka, när fästingen är full av blod, släpper den sin värd.

   

  Sjukdomar som fästingar sprider

  Det finns flera sjukdomar som kan spridas med fästingar, de vanligaste i Sverige är borrelia (Lyme borrelios) och fästingburen hjärnhinneinflamation (TBE), men man kan även smittas av andra parasit- eller virussjukdomar.

  Risken att bli biten av en fästing som bär på smitta och sedan insjukna är låg, men dessvärre är sjukdommar som fästingen sprider ofta besvärliga och ibland till och med riktigt allvarliga. Borrelia kan botas men går inte att vaccinera sig emot, medan TBE å andra sidan kan vaccineras emot men ej botas om man väl insjuknat. Den behandling man kan få begränsas till att lindra symptomen som kan vara allvarliga. TBE finns i störst utsträckning i Stockholms skärgård samt i östra Mälaren.

  Se mer info kring TBE-vaccination på VaccinationsGuiden.

  Fästing Ixodes ricinus

  Bild: Fästing (Ixodes ricinus). © Donald Hobern, CC2.0

  Symptom på borrelia

  Det vanligaste tecknet på en borreliainfektion är att du kring bettet får en expanderande rodnad som är mer än 5 centimeter i diameter. Den uppkommer ca 1-4 veckor efter fästingbettet. Ibland kommer andra symptiom som sjukdomskänsla och eventuellt feber.

  Om du misstänker en borreliainfektion så skall du kontakta sjukvård för att kontrolleras och eventuellt få behandling.

  Symptom på TBE kan vara svåra att upptäcka, de kan börja som en influensa för att sedan ibland övergå i förlamningar, minnesluckor och trötthet.

   

  Där finns fästingar

  Fästingar är mest förekommade i fuktiga miljöer, mars till november, särskilt i kall väderlek (5-15 grader), och i kustnära områden.

   

  Skapa en fästingfri trädgård

  Steg 1 - Gör en fästingrensning i trädgården:

  1. Dra en vit fleecefilt genom trädgården, se var flest fästingar hakar på filten (troligtvis där honan lagt ägg). Kom ihåg platser med mycket fästingar.
  2. Plocka bort fästingarna med pincett inklädd handskar för att undvika eventuella patogener de kan bära. Bränn sedan fästingarna.
  3. Kalka hela gräsmattan men med speciell fokus på de platser där du observerade flest fästingar. Kalken torkar ut fästingar. Kalkning kan och bör du göra flera gånger per säsong. Det finns också alternativa medel till kalk.

  Steg 2 - Anpassa trädgården för fästingfritt:

  1. Generellt finns inte fästingar på grusgångar eller altaner, vilka därför är bra för att gå och vistas på och därigenom undvika fästingar.
  2. Om möjligt så avgränsa trädgården för harar och rådjur som annars kan bära med sig fästingar till din trädgård. Till exempel genom att sätta upp stängsel.
  3. Har du mycket kaniner så finns möjligheten att begära skyddsjakt från din hemkommun.
  4. Placera ut mus och råttfällor.
  5. Se över och skydda eventuella husdjur mot fästingar.
  6. Om du har mycket problem med fästingar kan du överväga att anlägga en yttre gräns mot fästingar. En grusgång på 0,5 meter kan inte fästingar passera själva. Givet att potentiella djur som kan föra med sig fästingen in har avhysts så har du potentiellt lyckats få en helt fästingfri zon.

   

  Så tar du bort en fästing

  Att ta bort en fästing utan att klämma på fästingen så att den riskerar att släppa ut smittoämnen eller utan att små mundelar blir kvar är inte det lättaste. 

  1. Torrfrys fästingen innan du börjar (om du har tillgång till en fästingfrysare)
  2. Grip tag om fästingen med en pincett eller fästingborttagare, så nära munnen (huden) som möjligt
  3. Dra fästingen från kroppen samtidigt som du försiktigt vrider mycket lite (vrider du för mycket finns risk att mundelar lossnar och blir kvar i såret)
  4. Tvätta såret med tvål och vatten, sårtvätt eller desinfektionsvätska

  Undvik huskurer som att smörja in fästingen med fett eller annat. Detta kan göra mer skada än nytta då fästingen riskerar att släppa ut mer smittoämnen.

  Se gärna vårt specifika inlägg som mer detaljerat visar hur du tar bort en fästing säkert.


   Tips: torrfrysning av fästingen innan borttagning minskar avsevärt risk för smitta enligt internationella medicinska rekomendationer.


   

  Så slipper du fästingar

  Det mesta man kan göra handlar om att skydda sig eller sina husdjur mot fästingbett med hjälp av olika medel och dylikt samt att vaccinera sig mot de sjukdomar som fästingar kan sprida. Följande är bra sätt att skydda människor respektive husdjur mot fästingar och dess sjukdomar:

  Skydd människa 

  1. Fästingspray
  2. Icke-kemiskt fästingmedel
  3. Elektronisk ultraljud avvisare Skudo human
  4. Frysspray som minskar risk för smitta vid fästingborttagning
  5. Vaccinering

  Skydd husdjur 

  1. Fästinghalsband med insektsmedel eller örtmedel
  2. Fodersupplement som skapar skydd mot fästingbett
  3. Elektronisk fästingavvisare (ex. placerad vid sovplats)
  4. Frysspray som minskar risk för smitta vid fästingborttagning

   

  Mer fakta om fästingar

  Fästingar (eller Ixodida) klassificeras som små spindeldjur. De är exoparasiter vilka lever på att suga blod från en värd, värdar inkluderar däggdjur, fåglar samt ibland också groddjur eller reptiler.

  Det finns två huvudsakliga fästingfamiljer: hårda fästingar med 700+ arter i världen, samt mjuka fästingar som ugörs av ca 200 arter. De hårda fästingarna är de som svenskar vanligtvis associerar med fästingar. De mjuka fästingarna suger blod en kortare tid, minuter eller timmar, medan de hårda hakar sig fast och suger blod under flera dagar.

  Arten Ixodes ricinus är den som vanligen angriper människor och husdjur här i Sverige. Den angriper framför allt varmblodiga djur, från sorkar till stora klövdjur som kossor. Utöver Ixodes ricinus finns elva andra arter av hårda fästingar i Sverige, de flesta med fåglar som primär värd.

  Fästingar genomgår tre primära stadier av utveckling, från larv till nymf och därefter till vuxen fästing. I varje aktivt stadium behöver den blod för att utvecklas vidare. Larven ser ut som en fästing men är betydligt mindre, ungefär en halv millimeter lång.

  Nymfen är ca 1 millimeter medan den vuxna fästingen är 3 till 4 millimeter lång. Unga fästingar håller till på exempelvis gräs, troligtvis längst ut på ett grässtrå. Varifrån de hakar sig fast vid djur eller människor som passerar. När de hamnat på en lämplig värd söker de sig till ett bra ställe innan de biter sig fast, oftast ett skyddat skrymsle på kroppen och där huden är tunn.

  Fästingars mun är försedda med kraftiga hakar, med vilka de kan borra sig in i huden och hålla sig kvar medan de suger blod från värden. Fästingen avger ett svagt bedövande gift vilket gör att fästingen oftast inte upptäcks förrän den observeras visuellt på grund av att den medan den fylls med blod också ökar i storlek och färg. Efter några dagar när fästingen är full av blod släpper den sin värd.

  Fästingar kan överföra flertalet sjukdomar till oss människor. Vanligast i Sverige är borrelia och TBE, men det finns även fästingburen tyfus. Olika djurarter har egna fästingburna sjukdomar, vilket framförallt är ett problem för oss människor vid boskapshållning.


  Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, godkända fångstredskap, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top