Så bekämpar du flugor i huset

Spyfluga och husfluga på kött

Invasion av flugor i huset? Risken finns att flugorna kontaminerar mat med farliga smittämnen. Så du bör försöka få bort flugorna omgående. Vi går igenom vilka flugor som sprider smittor, var dessa flugor kläcks och såklart hur du bekämpar dem enkelt. 

 

Några surrande flugor i köket är väl inga problem, eller? Tyvärr är det ett problem då vanliga husflugor i hemmet kan sprida farliga sjukdomar som exempelvis E-coli. Dessutom förökar sig flugorna extremt snabbt. Därför bör du snabbt ta tag i bekämpning av flugor så snart du uppdagar ett flugproblem, förhoppningsvis innan det blivit till en fullskalig invasion. 

Här går vi igenom de hälsorisker som förknippas med flugor i hemmet, skillnader på olika flugor, vilken sorts flugor som medför risker, var flugorna förökar sig, hur du förebyggande får bort kläckningsplatser, och slutligen hur du effektivt bekämpar flugor. 

 

Hälsorisker med flugor

Det är inte bara restauranger och storkök som bör vara aktsamma med flugor, du bör egentligen vara lika aktsam om ditt eget kök för att slippa bli sjuk. Du vet säkert att flugor sprider smitta, vanligast kanske bakterier som ger magsjuka. De kan faktiskt sprida ett 60-tal sjukdomar genom bakterier, virus, protozoer (urdjur) och nematoder. 

Anledningen till att flugor sprider smittor är helt enkelt att flugor gärna besöker ohygieniska platser som tex. soptunnor, soptippar, avlopp och djurkadaver, där får de med sig alla möjliga otrevligheter. Det är med all rätt du känner ett visst mått obehag om en fluga sätter sig på maten du just ska äta.

 

Farliga eller ofarliga flugor?

Generellt kan man säga att vissa flugor inte medför några sjukdoms- eller hälsorisker, bland dessa återfinns blomflugor, bananflugor och vindsflugor. Detta i motsats till husflugor och spyflugor som medför stora risker för smittspridning. 

Spyflugorna är lätta att känna igen på deras metallglänsande kropp som ofta skiftar i grönt, gult och blått. Det kan dock vara svårt att skilja på vindsflugor och husflugor, och båda är relativt vanliga i hus. Följande hjälper dig avgöra om det rör sig om harmlösa vindsflugor eller husflugor som du bör bekämpa så snart det går:

 • Vindsflugor är aningen större än husflugor.
 • Vindsflugors kropp har glänsande hår (borst/päls) ofta i gult eller grönt. Husflugor har inte det utan istället distinkta ränder i vitt eller grått som går längs med hela kroppen.
 • Vindsflugornas vingar överlappar på ryggen när de sitter och vilar, till skillnad från husflugors vingpar som alltid är åtskilda.

 

Husfluga Musca domestica

Bild: Husfluga (Musca domestica). © Stick.se

Fluglarver

Bild: Fluglarver. © Stick.se

Om du kommer fram till att det rör sig om vindsflugor behöver du inte oroa dig, de är mest irriterande men innebär som sagt inte en risk för din eller familjens hälsa. Rör det sig om husflugor å andra sidan bör du omedelbart påbörja bekämpning för att bli kvitt flugorna.


Visste du? Spyflugor (latin: Calliphoridae) kallas spyflugor för att de “spyr” ut sina ägg genom mundelar på exempelvis kött eller i sår. Spyflugor kan borra sig igenom plastförpackningar för att komma åt att lägga ägg på kött! Ytterligare en äcklig fakta är att spyflugor kan lukta sig till kadaver på flera kilometers håll.


 

Kläckningsplatser i huset

Om du upplever många husflugor i huset beror det sannolikt på att flugorna etablerat en kläckningsplats inne i huset. För att bekämpa och helt eliminera flugorna från platsen är det viktigt att lokalisera kläckningsplats(er) och att fokusera på åtgärder där. Följande platser bör undersökas:

 • Sopkärl 
 • Uppsamlingskärl utomhus om de står nära huset
 • Oskyddad mat eller spill i köket
 • Matrester i huset
 • Husdjurs spillning
 • Kring fönster 
 • Inomhuskomposter
 • Komposter nära huset

Ett av de vanligaste ställen där flugor gärna lägger ägg är i sopkorgen. Där finns ofta ruttnande organiskt material som ger flugorna föda, dessutom relativt skyddad och därmed en idealisk plats för flugorna att lägga ägg och fortplanta sig. 

Några enkla och proaktiva åtgärder kring sophanteringen för att hindra att soporna fungerar som en kläckingsplats för flugor är att: 

 • Ha en sopkorg med lock som hindrar flugorna från att ta sig in. 
 • Töm soporna ofta och regelbundet.
 • Göra rent sopkärl i huset och det vid gatan regelbundet.

Tänk på att under sommarmånaderna så kan utekärl likaså vara en kläckningsplats för flugor som tar sig in i huset. Se därför till att kärl inte står för nära hus och ingångar, att kärl är stängda och helst rengörs då och då. Ofta har vi dörrar och fönster öppna under sommarmånader och flugor riskerar smita in och sedan etablera sig, en bra idé är att ha insektsnät för fönster och dörrar för att hindra flugorna från att ta sig in.

Lite ovanligare, men det händer, är att husdjur och barn ger flugorna kläckningsplatser. Hundar genom att lämna hundbajs i eller utanför huset, barn genom att kanske glömma matrester någonstans i huset som inte hittas och tas om hand i tid.

Ofta hittar flugor föda utomhus såsom ruttnande fallfrukt, rester av gräsklipp eller en öppen kompost. Det är då vanligt att de söker skydd och värme för att lägga ägg i springor kring exempelvis fönster. Vilket gör att larver och flugor sedan tar sig in om det inte är helt tätt. Speciellt äldre hus och hus med självdrag där det inte ska vara helt tätt kring fönstren kan ha det problemet. Ett vanligt tecken på flugor i fönstren är spillning, små svarta prickar, i och kring fönsterlister mm.

Det är också vanligt att flugor finner sin vintervila kring fönster och fasad som de misstar för håligheter i träd och liknande. De går i dvala där och kan sedan komma in på våren. Dessa flugor är nästan uteslutande vindsflugor som egentligen ska vara utomhus och samla pollen. De dör efter några dagar i huset och du kan helt enkelt dammsuga upp dem utan vidare bekämpningsåtgärder.

 

Så bekämpas flugor effektivt

Bekämpning av flugor motsvarar flugornas olika stadier, steg 1 handlar om att reducera föda och kläckningsplatser, steg 2 om direkt bekämpning av ägg och larver, och slutligen steg 3 bekämpning av adulta flugor:

 1. Till att börja med bör du kontrollera att du gjort det som går för att hindra flugorna från att nå sina kläckningsplatser (tex. tätat fönster, satt lock på soptunnan eller satt insektsnät för vädringsfönster, samt reducerat flugornas föda kring dessa platser.
 2. Flugornas ägg och larver bekämpas därefter effektivt med insektsmedel, tex. genom att du behandlar direkt på flugornas kläckningsplats. För yrkesverksamma (tex. lantbrukare) finns också ännu effektivare medel i form av Neporex WSG 2 för bekämpning av fluglarver.
 3. När kläckningsplatser, ägg och larver hanterats är det dags att göra dig av med de levande flugor som finns kvar, detta för att de inte ska hitta nya kläckningsplatser och fortsätta fortplanta sig. Enklast är att använda flugfällor som lockar till sig och fångar flugorna i klister, tex. Flugspiralen flugfälla 10-pack eller Flugpapper roller 6m. Flugfällor är också att rekommendera om det rör sig om ett fåtal flugor som letat sig in.

Hoppas att du nu hittat ett bra sätt att bli av med flugproblemet! Om du vill ha mer information om flugor och hur de bekämpas finns det i vår kompletta flugguide. Eller läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top