Fungerar ekologisk bekämpning av skadedjur?

Blad angripna av skadeinsekter

Biologiska och ekologiska alternativ blir allt viktigare för svenskar, för att skydda miljö, barn och husdjur. Men går det att bli av med malar, myror, mördarsniglar och andra skadedjur utan hjälp av kemikalier, och är det lika effektivt?  

I matvarubutiker handlar vi eko-produkter och betalar oftast lite extra för det - men tyvärr är uppfattningen fortfarande vad det gäller skadedjursbekämpning att eko-alternativen är mindre effektiva, vilket faktiskt inte alltid är fallet. Trenden är speciellt stark när det gäller att bekämpa skadedjur som traditionellt litat mycket till biocider och gifter. 

 

Rödcederträ mot insekter

När det kommer till silverfiskar, klädesmal, pälsängrar, myror med mer finns det ekologiska alternativ såsom rödcederprodukter. Dessa fungerar mycket bra som förebyggande åtgärd, speciellt för klädesmal och silverfiskar. För aktiv bekämpning om man har ett etablerat men begränsat skadedjursproblem så fungerar de tillfredsställande.

 

Nematoder mot mördarsniglar

Ser man på alla skadedjur och de produkter vi har för att bekämpa dem så finns exempel där eko-produkter inte bara är likvärdiga utan faktiskt effektivare och mer verksamma än övriga kemiska produkter. Ta nematoder mot mördarsniglar som exempel, mikroskopiska maskar som hittar, infekterar och dödar mördarsniglarna i sina bon. Helt biologiskt, utan risk för andra organsimer, djur och människor men framförallt mer effektivt än de preparat och produkter vi tidigare haft på marknaden. Nematoder finns nu också för att bekämpa myror och med största sannolikhet kommer nematoder för en merpart av våra vanliga skadedjur under de kommande åren.

 

Egna fällor, attrapper med mer

Man kan också använda enkla fällor, attrapper och annat för att slippa bekämpning på traditionellt vis. Till exempel för getingar fungerar getingboattrapper utmärkt då de helt enkelt skrämmer bort getingar som är ute för att etablera ett bo. Bananflugor kan man fånga i en egen fälla som bara innehåller vatten, vinäger och honung. Med lite list och kunskap kan man bygga attrapper och fällor som kan användas i åratal och aktivt bekämpa skadedjur helt utan bekämpningsmedel. Det finns också flertalet produkter på marknaden som bygger på helt naturliga ingredienser att köpa färdiga om man inte har tid eller lust att bygga själv.

 

Professionell sanering

Flera av de stora saneringsföretagen har idag alternativa miljövänliga metoder för bekämpning som används när dessa är fullgoda alternativ till kemisk bekämpning. Dessa alternativa metoder kan exempelvis gå ut på att utnyttja ett skadedjurs känslighet mot hög eller låg temperatur och helt enkelt värma eller kyla ett utrymme och därmed bekämpa skadedjuret. 

 

Framtiden för eko

Då många efterfrågar de miljövänliga alternativen sätts press på producenterna att ta fram gångbara alternativ. Vi hoppas och tror att de flesta skadedjur och insekter kommer att kunna bekämpas helt och hållet ekologiskt inom bara några år tack vare den utveckling som nu sker i branschen. Vi är på ständig jakt efter de producenter som driver utvecklingen framåt och vågar satsa eko för att vi ska kunna erbjuda våra kunder ett starkt och komplett eko-sortiment.

 

Huvudbild i inlägget: Angripet blad [© Stick.se]

Copyright © 2019 Pinweel AB
To top