2020 blir ett getingår!

Geting äter frukt getingårBild: Geting äter frukt [© Michael Palmer, CC BY-SA 4.0]

 

Förra året var det rekordlåg aktivitet bland getingar. Nu kartläggger vi getingarnas förutsättningar för 2020 och tar reda på om sommaren blir en getingsommar eller ej. Vi kan redan nu avslöja att du gör bäst i att läsa våra tips om hur du blir av med getingar!

 

Trenden över tid

Studier i både Sverige och andra europeiska länder visar på att getingpopulationen går i tvåårscykler, i praktiken innebär detta att vartannat år är ett getingår och påföljande år har låg aktivitet/låga antal i getingpopulationen.

Senaste getingåret var 2018, följt av 2019 då det var väldigt låga populationer getingar. Från och med 2010 uppvisar också getingåren en kraftigt ökande trend, där antalet getingsaneringar ökade ca. 33% mellan varje getingår. Dock ska inte för mycket tolkas in i den trenden eftersom den kan bero på andra faktorer än den faktiska getingpopulationen, exempelvis kan allmänhetens vetskap om att hemförsäkringen ofta täcker getingsanering ha bidragit till att fler efterfrågat tjänsten.

Bild: getingsaningar Anticimex 2006-2016

 

Givet tvåårscykeln, den uppåtgående trenden mellan getingår samt att väderförhållandena tycks mycket gynsamma med en tidig vår så är vår bedömning att det kommer bli ett extremt getingår i år, 2020.

 ...det kommer bli ett extremt getingår i år. 

 

Våra bästa tips för getingår

Vill du slippa stick och att få de sköna sommarmånaderna störda av getingar är det viktigt att ta krafttag tidigt på säsongen - då kan du förhoppningsvis koppla av och slippa getingarna senare. Följande är våra 5 bästa tips för att slippa getingarna:  

  1. Omöjliggör tidigare boplatser: Ofta bygger getingar bon återkommande på ungefär samma platser varje år. Detta kan bero på platsen är skyddad, nära till föda, nära till bobyggnadsmaterial mm. Du kan minska getingarnas vilja att etablera sig på platsen genom enkla åtgärder såsom att täta bort en attraktiv plats. Getingarna behöver också träfibrer för att bygga boet - har du exempelvis träpanel så är underhållet viktigt (byta skadat virke, målning mm.) - detta för att inte träfiber ska vara exponerade och göra det lätt för getingarna att bygga sitt bo.

  2. Ta bort bon tidigt: Det är betydligt enklare att ta bort getingbon när boet är storleken av en pingisboll och tidiga ingrepp minskar dina problem med getingar resten av året. Läs mer ingående om när och hur du lättast avlägsnar getingbon. För svåråtkomliga bon rekommenderar vi getingskum för att minska risken att bli stucken när du oskadliggör bon. Oftast är det lätt att se var getingbona finns men annars är ett enkelt knep att helt enkelt följa efter getingar för att se var boet är lokaliserat.

  3. Rensa bort fallfrukt: Om du tar bort födokällor såsom fallfrukt och skadad frukt minskar platsens attraktivitet för getingar. Se därför till att plocka bort fallfrukt kontinuerligt över sommaren. Iakttag viss försiktighet eftersom getingar kan vara aggressiva när de äter. Speciellt körsbär är bra att hålla efter, annars kan man ha en bombmatta med ätande getingar på marken vilket kan omöjliggöra att gå barfota eller utelek.

  4. Skydda uteplatser: Under getingår kan de vara en plåga att vistas ute. Vanliga aktiviteter som en lunch på altanen eller en fest i trädgården förvandlas ofta till en kamp mot envisa och ibland aggressiva getingar. Det går dock med hjälp av getingfällor att slippa den värsta getingplågan. Ett enkelt sätt att skydda en plats är att sätta ut getingfällor som lockar bort och fångar getingar, du kan antingen bygga själv eller köpa färdig fälla och anpassat lockmedel. Sätt ut flera fällor, helst en bit från där ni vistas och gärna mellan eventuella getingbon och platsen.

  5. Räkna med stick: Tyvärr så händer det ofta när det är extrema getingår att du eller någon i familjen ändå råkar ut för något getingstick. Då är det bra att vara förberedd med någon typ av “after bite” produkt som kan lindra. Läs på i förväg i vår guide så du vet vad du ska göra om du eller någon annan blir stucken.

 


 Varning: du som är allergiker bör vidta extra försiktighetsåtgärder. Exempelvis bör du alltid ha med dig allergimedel, har du svår allergi bör du ha en adrenalinpenna med dig och snabbt uppsöka vård om du blir stucken.


 

Nu har vi säkert skrämt upp dig om du är en av många som inte är så förtjust i getingar. Då vill vi bara påminna om att getingarna är viktiga nyttodjur i ekosystemet och våra trädgårdar. Så bekämpa getingarna med måttfullhet och fokusera bara på platser som verkligen behöver skyddas!

Vill du bli expert på hur man slipper getingar? Läs då vår omfattande guide om getingar.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top