Getingar: den ultimata guiden

  Geting i glas

  Getingar i glaset, på maten och i värsta fall ett stick. Många vill veta hur man kan slippa påflugna och ofta aggressiva getingar för att kunna njuta av sommaren. Guiden visar hur du undviker getingstick, får bort närliggande bon och hur du bekämpar getingar om det behövs.

   

  Innehåll:

  1. Kort om getingar
  2. Varför getingar sticker
  3. Så undviker du getingstick
  4. Så tar du bort ett getingbo
  5. Så bekämpar du getingar
  6. Om du blivit stucken
  7. Mer fakta om getingar

   

  Kort om getingar

  Getingarna är bland våra viktigaste pollinerare av bär, frukt och blommande växter. De är dessutom rovdjur som fångar larver som annars hade utvecklats till skadeinsekter, till exempel äpplevecklare som angriper våra äppelträd. Getingar är alltså nyttiga - men de är tyvärr inte alltid så roliga att ha nära.

  Kan man förhindra stora getingkolonier (bon) i sin närmiljö så kan man förhoppningsvis ha getingar som granne utan några större besvär. Att äta utomhus på sommaren kan vara mer eller mindre omöjligt utan att få besök av getingar men det går att skrämma bort getingarna eller fånga dem.

  När det är getingår, då getingpopulationen kan bli helt enorm, blir detta oftast högsta prioritet för många av oss att bli av med getingar. Getingår går i tvåårscykler - alltså blir varannat år getingår om inte något exceptionellt skett i väderväg.

  Många är känsliga mot getingstick och kan få åtminstone väldigt ont av sticken. Vissa är också allergiska mot sticken, vilket kan leda till väldigt starka och farliga allergiska reaktioner. 

  Geting Vespula vulgaris

  Bild: Getingar [© Soebe, CC-BY-SA-3.0]

  Varför getingar sticker

  Getingar blir aggressiva endast när de känner sig hotade, men tyvärr är de ganska lättretade. Myten att jordgetingar är giftigare än andra getingar har ingen vetenskaplig grund. Problemet är att de går till attack samtidigt när deras bo trampas sönder vilket ofta resulterar i stick - vanliga getingar reagerar likadant om man angriper boet. Bålgetingen är sin storlek till trots faktiskt mindre aggressiv än sina släktingar i getingfamiljen.

  Ofta är getingar väldigt orädda och påflugna, det ska dock inte misstolkas som att getingen är aggressiv och kommer att gå till attack.

   

  Så undviker du getingstick

  Getingar kommer alltid att kunna finnas i din närhet oavsett om du gjort allt förebyggande för att minimera antal getingar i din närhet, men det finns en del du kan göra för att få getingarna mindre intresserade av just dig. Topp 5 åtgärder för att slippa stick:

  1. Undvik parfymer och färgglada kläder när du ska vara ute och det är mycket getingar 
  2. Undvik häftiga rörelser om du har getingar kring dig - de kan bli provocerade och aggressiva
  3. Drick inte ur en öppnad burk eller flaska som inte är genomsiktlig
  4. Gå inte barfota utomhus, och plocka bort fallfrukt, speciellt små frukter som körsbär vilket annars kan leda till en bombmatta av getingar på marken 
  5. Täck över kött, sött och allt annat gott om du ska äta utomhus

  Om du är allergisk bör du ta ytterligare försiktighetsåtgärder. Ha med dig allergimedel om du är allergisk, har du svår allergi bör du ha en adrenalinpenna med dig och snabbt uppsöka vård om du blir stucken.

   

  Så tar du säkert bort ett getingbo

  Det är rätt enkelt att ta bort getingbon, speciellt om du gör det tidigt på säsongen när bona är små och bara innehåller drottningen. Följ vår checklista för att säkert ta bort ett getingbo:

  1. När du ska ge dig på ett getingbo bör du vara utrustad med skyddsdräkt (eller ordentliga heltäckande/långärmade kläder) och diskhandskar som skydd mot stick.
  2. Ge dig på boet på kvällen eller natten då det är svalare och getingarna är mindre aktiva.
  3. Avlägsna boet tidigt på säsongen om det går. På försommar eller tidig vår är boet inte större än en pingisboll och innehåller bara ett 20-tal ägg. Om man tar bort antingen getinghonan eller boet i det stadiet undviker man att små problem blir större. I augusti kan boet i värsta fall vara badbollsstort och innehålla upp till 5 000 getingar.  
  4. Avlägsna lättåtkomliga bon med en plastpåse, dammsugare eller bekämpningsmedel. Att använda en dammsugare eller att snabbt stänga in boet i en plastpåse, är enkla och effektiva sätt att avlägsna oönskade getingbon när boet är lätt att komma åt.
  5. För större bon, använd bekämpningsmedel och/eller skum som sprutas direkt in i getingboet. Se till att antingen hålla/täcka för ingången till boet och spraya genom billans (dvs boets) vägg. Alternativt att du sprutar med direktverkande insektsmedel i ingången samtidigt som du applicerar skummet. Getingar på väg ut dör då omedelbart samtidigt som getingarna inuti boet dör då på några sekunder.

   Varning: om du är allergisk bör du undvika risken att bli stucken och inte ge dig på att ta bort getingbon. 


  Tyvärr är det är inte alltid lätt att se var getingarna byggt sitt bo då de ofta bygger bo på otillgängliga platser, exempelvis i husgrunden. Då kan andra metoder vara bättre lämpade. Så kommer du åt otillgängliga getingbon

  1. Avlägsna svåråtkommliga bon med getingskum: På otillgängliga platser där man kanske bara kan se var getingarna kryper in (till exempel hålheter i byggnaden) är getingskum ett bra alternativ. Det täpper till håligheterna och gör att getingarna hindras från att komma in eller ut ur sitt bo.
  2. Avlägsna riktigt svåråtkomliga bon med MYRR och VP-rör: För riktigt otillgängliga platser men där man har en idé om var ingångshålet till boet bör vara (t.ex. i en husgrund, kan man använda sig av ett VP-rör (elrör). Stoppa in en papperstuss ett par cm in i röret på ena sidan, häll sedan i Myrr från andra sidan röret. Därefter kan du skjuta in röret och sikta på boets ingång och blås kraftigt (OBS. se till att du inte får i dig Myrr) - medlet sprids då kring boet och getingarna kommer med stor sannorlikhet få med sig medlet till drottningen som då kommer dö av giftet.

  Bild: Getingbo i maj [© Stick.se]

  Getingbo övergivet

  Bild: Getingbo i augusti [© Bosyantek, CC-BY-SA-3.0]

  Så bekämpar du getingar

  Du kan tänka på bekämpning av getingar i fyra steg: (1) innan de byggt bo, (2) ta bort ett bo, (3) hålla borta getingar i allmänhet från där du vistas, samt (4) eftervård om du eller någon annan blivit stucken. Följande är produkter som motsvarar dessa 4 steg:

  1. Getingboattrapper: Förebyggande åtgärd där attrappboet gör att getingar inte vågar bygga bo i närheten. Se exempelvis Waspinator.
  2. Medel & skum: En bra hjälp när du vill ta bort ett getingbo snabbt, säkert och enkelt. Se exempelvis getingskum.
  3. Fällor: Praktiska för att hålla getingar borta från till exempel din uteplats eller tomt. Se exempelvis McPhil-fälla.
  4. Övrigt: Det är bra att ha kylgel om någon blir stucken samt skyddsutrustning för när du tar bort getingbon. Se kylgel.

   

  Om du har blivit getingstucken

  Uppsök alltid läkare/sjukhus om: 

  • Det finns tecken på allmänpåverkan
  • Du tidigare reagerat med överkänslighet vid geting eller bistick
  • Du blivit stucken i munhåla, hals, svalg eller öga
  • Barn eller äldre får flera stick samtidigt

  Allmänna råd från giftinformationscentralen:

  • Avlägsna gadden om den sitter kvar
  • Den lokala reaktionen kan mildras om du fuktar huden och gnider in en tablett med acetylsalicylsyra (Aspirin, Magnecyl, Treo) alternativt ibuprofen (Alindrin, Ibumetin, Ipren)
  • Besvären kan till viss del lindras kyla/is eller kortisonkräm

  Om du har allvarlig getingallergi: Då bör du överväga hyposensibilisering mot insektsgift. Denna vaccinationsmetod ger mer än 80% av allergiker fullgott skydd.

   

  Mer fakta om getingar

  Getingarna har dubbla par vingar och njurformiga fasettögon. Getingar äter frukt och nektar men matar sina larver med insekter som de tuggat till en klibbig massa. Getingarna är utomordentliga flygare och med förhållandevis bra synförmåga vilket gör att de kan fånga insekter i flykten. I likhet med de flesta gaddsteklar har getingar gadd kopplad till en giftkörtel som inte lossnar vid stick utan kan användas gång på gång. Dock är det bara honorna som har gadd, vilken utgörs av den ombildade äggledaren.

  Ett getingsamhälle består av honor, hanar och vad som kallas arbetare. Svärmningen/ parningen sker under sommarmånaderna och därefter dör hanarna. Efter övervintring söker en befruktad hona upp en ny boplats där hon lägger sina ägg. När dessa ägg kläckts till larver matar honan dem tills de utvecklats fullt till arbetare, vilka sedan bygger upp getingsamhället. Därmed övergår honan till att bli det nya samhällets drottning, och ägnar sig därefter åt att bli matad av särskilda arbetare och lägga ägg.

  Getingbon byggs ofta av tuggat trä, som blandats med getingens saliv fungerar som spånskivor. Boet är antingen underjordiskt eller kan byggas frihängande som i ett tak eller i olika typer av håligheter som fågelholkar eller vindsutrymmen. Efter bobygge, uppfödning av larver och drottningen är kläckt (i Sverige i slutet av augusti) ger sig getingarna ut på jakt efter socker för att få "snabb" energi.

  Getingar sticker när de känner sig hotade eller blir överrumplade, exempelvis inklämda. Sting av geting kan vara mycket farligt för den som har getingallergi, uppskattningsvis är var tionde svensk allergisk mot getingar vilket innebär att getingar (tillsammans med bin) är vår vanligaste allergiframkallande insekt. Det händer att människor dör av getingstick, ca 1 människa per år i Sverige.

  Getingarnas svartgulrandiga bakkropp är ett exempel på vad som benämns aposematism, dvs varningsfärger som signalerar att den har försvar mot rovdjur.

  Getingars främsta fiender är grävlingar, björnar, rävar och vissa fåglar som ger sig på getingbon för att komma åt getinglarver och puppor, samt till viss del också människan.


  Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, godkända fångstredskap, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top