Så tar du bort getingbon - då är det dags!

Ingång getingbo getingar

Tar du bort getingboet i tid så är det en lätt match. Vänta inte tills boet är stort som en badboll och med upp till 5000 getingar som är redo att försvara sitt bo. Vi berättar när det är dags att ta bort getingbon, vilken tid på dygnet som är bäst och hur du tar ned bon i praktiken.

 

Vi har tidigare skrivit om den cykliska trenden i getingpopulationen som innebär att vartannat år blir ett getingår. 2020 kommer med största sannolikhet bli ett sådant cykliskt getingår. Så i år är det extra viktigt att ta tag i getingarna i tid.

Först och främst gäller det att söka igenom det område som du vill skydda efter nya getingbon. Helt enkelt undersöka om nya bon uppkommit på tidigare platser där du haft getingbon (ofta återanvänds bra platser som är skyddade och har tillgång till byggnadsmaterial).

Till exempel carport, förrådstak, vindsutrymmen, håligheter i väggar, under vindskivor eller taköverhäng brukar vara populära platser för getingarna att bygga. Oftast är det lätt att se var getingbona finns men annars är ett enkelt knep att helt enkelt följa efter getingar för att se var boet är lokaliserat.

 

Nu är en bra tid att ta ned getingbon

Det är betydligt enklare att ta bort getingbon när boet är storleken av en pingisboll. I stora delar av landet är det fortfarande små bon nu i juni. Dessa bon innehåller oftast endast en drottning eller iallafall endast ett fåtal getingindivider. Detta kan jämföras med getingbon i slutet på säsongen. Dessa kan vara stora som vattenmeloner och innehålla 500-5000 getingar!

Tar du bort getingbon kring din fastighet tidigt så är det dels mycket enklare, mer riskfritt men du minskar också dina problem med getingar resten av säsongen. Men tänk på att getingar framförallt är nyttodjur som är nödvändiga i ekosystemet. Getingarna fyller en viktig roll som pollinerare. Så bekämpa getingarna med måttfullhet och fokusera bara på platser som verkligen behöver skyddas!


 Tips: innan sommaren är getingbon små och med ett fåtal getingar i - då ska du passa på att ta ned dem. Ofta är mitten av maj rätt tid att börja leta getingbon.


 

Bild: Getingbo i maj [© Stick.se]

Getingbo övergivet

Bild: Getingbo i augusti [© Bosyantek, CC-BY-SA-3.0]

Så tar du bort getingboet enkelt

Kan du ta dig från platsen snabbt? Då behöver du inte oroa dig för en eller några arga getingar som undrar vad som hänt med deras bo. Kan du inte avlägsna dig snabbt så är det viktigare att ta ned boet på ett sätt som gör att getingarna inte har en chans att ge sig på dig. Vi har två bra sätt att ta ned getingbon, vilket som är bäst beror på din situation.

 

#1 Svårighetsgrad 1 - små bon / snabba ben

Det absolut enklaste är att ta en lång kratta, stav, racket eller dylikt och helt enkelt slå till boet. Och sedan snabbt avlägsna sig från platsen. Inte så elegant och graciöst men väl så effektivt. Om detta görs vid rätt tidpunkt på året och dygnet så har du troligtvis bara en enstaka arg geting efter dig, som dessutom troligtvis är ganska omskakad och förvirrad efter smällen från att boet togs ned.

#2 Svårighetsgrad 2 - små bon / stort lugn

Vet du med dig att du inte kan ta dig snabbt från platsen så är det troligtvis bättre att samla mod och gå i närkamp med getingarna. Du kan till exempel ta en vanlig plastpåse och snabbt innesluta boet i denna. Rulla ihop toppen så att getingarna är instängda och därefter lägga påsen med bo och getingar i ytterligare en påse som du lugnt och enkelt knyter ihop. Klart!


 Varning: om du är allergisk mot getingstick bör du inte försöka ta bort eller bekämpa getingbon.


 

Bekämpa ett getingbo

Om det är ett riktigt stort eller oåtkomligt bo så bör du inte försöka ta ned boet. Då har du i princip två alternativ. Antingen ringer du en bekämpningsfirma som kommer och bekämpar boet åt dig, eller så gör du det själv.

Vi förespråkar att man tar ned bon själv tidigt på säsongen när det är lätt. Även om försäkringar täcker nedtagning av bon så innebär det en rejäl kostnad som på sikt förs över på alla försäkringstagares premier. Och det är en onödig kostnad när det är så pass enkelt!

Om du ska ta ned boet själv så sätt på dig rejält med skyddande plagg och rejäla handskar. Sedan tar du en fast hand över boets öppning samtidigt som du resolut sticker in pipen från en flaska med getingskum och sprejar rakt in i boet genom billan (boets vägg). Getingarna dör på några sekunder men det kräver att du behåller lugnet tills dess och inte släpper ut getingarna.

Vill du känna dig lite tryggare kan handen över boets öppning istället användas till att hålla en getingspray med knock-down-effekt. Att du istället sprayar öppningen till boet med den och eventuella getingar som är påväg ut för att ge sig på dig. Detta samtidigt som du sprayar getingskum in i boet. Känner du att det blir för mycket simultankapacitet som krävs kan det vara bra att vara två personer och att man tar en uppgift var.

 

Några bra säkerhetstips

Här följer några enkla tips som betydligt minskar risken att du blir getingstucken när du ger dig på getingarnas bo:

  1. Passa på tidigt på säsongen medan getingboet är litet och bara innehåller enstaka getingar.
  2. Utnyttja att getingar är slöa och mindre aktiva på kväll, natt och tidig morgon.
  3. Klä dig rätt - heltäckande skyddande kläder och helst rejäla handskar.
  4. Planera och tänk igenom det du ska göra så att du är ordentligt förberedd.
  5. Arbeta lugnt men bestämt när du tar ned eller bekämpar ett getingbo.

Ge dig bara i kast med getingboet om du känner dig trygg med det. Sitter boet tex. innanför en väggpanel på 5 meters höjd kanske det inte är värt risken.

 

Vill du veta mer?

Vill du bli expert på hur man slipper getingar? Läs då vår omfattande guide om getingar.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top