Nyhet: Giftfri mus- råttkontroll med Goodnature A24

Goodnature A24 monterad på staket

Äntligen finns den smarta och prisbelönta Goodnature® A24 i Sverige! Byggd för tuffa förhållanden, giftfri och helautomatisk, med andra ord det enkla och långsiktiga sättet att bekämpa råttor och möss.

Populationen råttor och möss har vuxit de senaste åren, delvis som följd av att råttgift reglerats kraftigare - det var tidigare huvudprodukten för bekämpning av råttor utomhus. De flesta produkter som finns kvar att använda är framförallt anpassade för inomhusmiljö (exempelvis elektrifierade fällor). Goodnature har kommit med en elegant lösning; giftfri, automatisk och långsiktig bekämpning, allt i en kraftfull produkt som är helt och hållet byggd för tufft utomhusbruk!

Nya Zeeländska Goodnature® utvecklade från början A24 systemet för New Zealand Department of Conservation, som testat systemets funktion i oberoende tester och gett det högsta betyg för “human standard” (MPI NAWAC Class A). Produkten som skapades, A24, var tänkt för nationalparker men sedermera upptäckte man att den efterfrågades i allt från lantbruk, industriområden, stadsparker och kommunala allmänningar, till vanliga villatomter.

 

Så fungerar A24 systemet

I sin enkelhet är A24 en mekanisk råttfälla som fungerar såhär:

  1. Bete laddas automatiskt i fällan och lockar effektivt till sig råttor och möss
  2. Bytet avlivas omedelbart med en CO2-driven kolv (laddar om automatiskt)
  3. Rovdjur äter eller flyttar bytet från platsen

Avlägsning av bytet sker i samverkan med naturen genom att bytet blir flyttat eller uppätet av rovdjur eller asätare som ex. kråkor. Betet som används är 100% giftfritt och naturligt så man behöver inte oroa sig för att djur som kommer i kontakt med bytet ska bli påverkade.

Steg Goodnature a24

Utöver grundfunktionen har systemet några ytterligare finesser. Dels indikationsbete men också en digital fångsträknare som hjälper dig hålla koll på när CO2-patronen börjar ta slut. Vi ska gå igenom A24-systemets olika delar och finesser mer ingående vidare i inlägget.

 

Indikationsbete

Med indikationsbeteskorten är det enklare att hitta den idealiska platsen att placera fällan. Se på bettmärken på korten var gnagarna har mest aktivitet - troligtvis bästa platsen för fällan.

Se film här om hur du använder indikationsbetet på rätt sätt.

Automatisk betesbehållare

En unik konstruktion där betet som medföljer laddas automatiskt till fällan genom att gas bildas i behållarens topp. Det går också att fylla fällans topp med eget bete, ex. fågelfrö, så du är inte hänvisad till refill-produkten (men vi tycker att den är riktigt bra och skulle ändå välja den).

Betesblandningen

Betet är ett naturligt, chokladbaserat bete som är helt giftfritt och därmed inte kan leda till sekundärförgiftning om rovdjur eller asätare äter bytet.

Dessutom har betet hela 6 månaders livslängd!

Digital fångsträknare

För att underlätta för användaren att veta när det är dags att byta CO2-patron så är A24-systemet utrustat med en digital fångsträknare som räknar in varje fångst.

När du når 24 fångster (som namnet A24 svallrar om) är det dags att byta CO2.

Användning och säkerhet

Man får påminna sig om att A24 först och främst är en professionell produkt för sanerare, lantbrukare och andra med viss vana att använda bekämpningsmedel eller mekaniska fällor. Av denna anledning bör man som lekman vara extra noggrann, läsa på och förstå fällan man ska använda.

För att produkten ska få användas inom EU krävs (Naturvårdsverket i Sverige) det av användaren att fångstredskapet placeras så att det endast kan nås via en "artificiell tunnel", d.v.s. egentligen en förlängningen av ingången som en extra säkerhet. Detta är viktigt att uppmärksamma, för annars är inte fällan helt säker för andra djur eller i värsta fall barn som kan bli intresserade och sticka in handen i fällan.

Du får alltså skapa en tunnel till fällans öppning, till exempel genom att bygga med hönsnät, trä, eller rör med rätt dimension (tänk på att råttor och möss är utomordentliga klättrare så att de inte skulle komma in i fällan är ingen risk). Eller så kan du köpa en färdig och anpassad tunnel till fällan eller till och med ett låsbart skyddshölje i metall. Det senare lämpar sig väl för användning i offentliga miljöer där fällan kan behöva döljas eller är i behov av extra skydd från åverkan.

 

Några tips om du funderar på att köpa A24-systemet

  • En enkel tumregel är att 2 stycken A24-fällor räcker för att täcka en hektar (10 000 m2) och placeras då med ca. 50 meters mellanrum.

  • Tänk på att ibland är inte platsen där du observerat flest råttor bäst för att placera en fälla. Troligtvis har den platsen rikligt med föda och det är därför råttorna söker sig dit. Använd därför indikationsbetet för att testa några alternativa platser innan du placerar ut fällan.Det går att beta fällan med eget bete, dock fungerar då inte den automatiska betespumpen.

Se också frågor & svar om Goodnature samt mer information kring produkten, bruksanvisning mm. på produktsidan. Där kan du också köpa Goodnature A24.

Nedan följer några korta filmer om du vill lära dig mer om Goodnature A24:

 

 

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top