Hårlöss: den ultimata guiden

Hårlus mikroskop

Under vissa perioder sprider sig hårlöss som en löpeld i skolor och förskolor. Ofta efter sommarlovet när barnen kommer tillbaka. Kliar sig barnet i hårbotten? Då kan det vara bra att undersöka om det är hårlöss. Vi visar hur du upptäcker lössen och hur du blir av med dem snabbt! 

 

Innehåll:

 1. Kort om löss
 2. Så smittar löss
 3. Så upptäcker du löss
 4. Bilder på löss och ägg
 5. Så behandlar du löss
 6. Mer fakta om löss

 

Kort om löss

Huvudlössen lever av människors blod och lever i håret nära hårbotten. De är mycket känsliga, löss som lämnat håret och hamnat på golvet, en soffa eller annat, torkar snabbt ut och sprids inte vidare. Lössen klättrar endast, de kan inte hoppa som loppor eller flyga.

Löss kan vara mycket små och svåra att upptäcka, storleken är ofta endast som ett sesamfrö och äggen kan vara genomskinliga och därigenom kamoufleras bra i hårbotten. Det dröjer ofta upp till sex veckor innan klåda kommer som indikerar att du smittats.

 

Så smittar löss

Alla kan drabbas av huvudlöss, det har inget med allmänhygien att göra. Lössen sprids genom en "längre" kontakt hår mot hår, spridning via sängkläder, mössor, borstar eller dylikt är minimal. Störst risk att få löss är under sommaren när lösssen är mest aktiva, likaså när skola och förskola sätter igång efter sommaruppehållet.

 

Så upptäcker du löss

Många tror att det börjar klia när du får löss, men faktum är att det kan dröja upp till sex veckor innan klåda uppstår som en följd av överkänslighet mot lusens saliv. Om du blir smittad igen kommer dock klådan snabbare, ofta bara några dygn efter smittotillfället. Ett enkelt test om du har hårlöss är att kamma igenom håret med luskam över ett vitt underlag. Stryk av kammen mot exempelvis ett ark vitt hushållspapper efter varje kaming, då ser du direkt lössen.

Ett annat sätt är att leta efter lusägg i hårbotten, dessa kan ibland vara lättare att upptäcka än lössen trots att de endast är ca 1 mm långa. Äggen är ovala och antingen mörka om de har lusen kvar i ägget, annars ljusa eller gulvita. Oftast sitter äggen på hårstrået nära hårbotten men följer med hårstråets utväxt. Observera att om du endast finner tomma ägg efter en grundlig kontroll bör du inte påbörja en lusbehandling.

Löss kan lämna svart puder på kuddar eller tröjkrage, detta är avföring eller ömsat lusskinn. Ibland kan man också observera en röd rodnad bakom öronen om man är angripen av löss men oftast kommer detta i samband med klåda.

Tecken på löss i ett tidigt stadium av smitta är svåra att upptäcka så därför bör du, speciellt om du har barn, kontrollera för löss med jämna mellanrum och speciellt vid skol-, förskole start efter sommaruppehåll.

 

Bilder på löss och dess ägg

För att vara säker på om det är hårlöss kan det vara bra att veta dels hur lössen ser ut, men också hur dess gnetter och ägg ser ut.

Huvudlöss närbild

Bild: Huvudlus [© Gilles San Martin, CC-BY-SA-2.0]

Bild: Huvudlus, gnetter [© Eran Finkle, CC-BY-SA-3.0]

Lusägg

Bild: Lusägg på hårstrå [© Gilles San Martin, CC-BY-SA-2.0]

Så behandlar du löss

Att kamma håret med luskam är mycket effektivt men detta räcker inte allena utan bör kombineras med någon form av behandling. Om en familj, grupp eller hsuhåll har löss bör alla behandlas samtidigt för att undvika återsmitta. Följande sex steg bör du göra för att bli av med hårlöss:

 1. Luskaming: Använd en speciell luskam med täta och styva tänder, med fördel en ljus kam så att lössen syns bättre. Kamma hela håret noggrant från hårbotten ut till topparna, kamma hellre för mycket än för lite. Ta en bit vitt hushållspapper eller annat att stryka av kammen mot efter varje kamtag. Skölj också av kammen med jämna mellanrum. 
 2. Behandling med lusmedel: Det finns fleratalet lusmedel på marknaden, dels medicintekniska produkter samt också läkemedel, se till att det medel du väljer innehåller dimetikon (en silikonolja). Följ alltid bruksanvisning noga för bästa resultat. Alla behandlingar innehåller ett avslutande steg då du ska finkamma håret noggrannt för att bli av med döda löss och ägg, detta bör du inte slarva med. Se exempelvis produkten Linicin Solution.
 3. Återbehandla: oftast följs den initiala behandling upp med en andra behandling efter ca 1.5 vecka, detta för att eventuella ägg som funnits kvar då har kläckts och nästa våg löss måste dödas. Om detta krävs med det preparat du har valt framgår på förpackningen.
 4. Fortsätt luskamma: du bör luskamma håret 2-3 ggr i veckan de närmsta två veckorna efter avslutad behandling. Alla närstående bör göra detta och det minskar då risken att lössen finns kvar samt ger dig möjlighet att agera snabbt om så krävs.
 5. Sök vård: om behandling med medicintekniska lusmedel inte har effekt kan löss behandlas med läkemedlet Tenutex som kan köpas receptfritt. Med fördel bör medicintekniska läkemedel testas först då det troligtvis är mycket lite risk att löss blir resistenta mot dessa.
 6. Förebyggande: Om det är konstaterat löss på till exempel din barns förskola finns medel att använda i förebyggande syfte som repellerar löss och därmed minskar risken att smittas. Det är oftast en spray som man sprayar håret med på morgonen och som sedan verkar att hålla löss borta under dagen. Se exempelvis produkten Linicin Prevent eller vår videoguide som visar hur du använder Linicin Prevent.

 OBS. Rådgör alltid med barnavårdscentral eller vårdguiden innan du behandlar barn under 2 år.

 

Mer fakta om löss

Huvudlusen (Pediculus humanus ssp. capitis) lever på människan, i huvudets hårbotten, där den livnär sig på blod. Huvudlöss orsakar klåda när utsöndrade ämnen i deras saliv kommer i kontakt med huden.

Lössen är cirka 2 till 3 millimeter långa som fullvuxna och är ofta beiga till färgen. Lusen lägger ägg (gnetter) som är mörka när de har lusen inuti och därefter ljusa eller gulvita, ovala med en längd på ca 1 millimeter.

Löss överlever utanför håret cirka 24 timmar, medan deras fortplantningsförmåga endast upprätthålls i 4 timmar utanför håret. Detta är huvudorsaken till att direktkontakt är vanligaste orsaken till spridning.


Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top