Kiselgur - så använder du kiselpulvret

Kiselgur smiley

När du ska använda kiselgur mot skadedjur gäller det att insekterna kommer i direkt kontakt med kiselpulvret för att det ska vara verksamt. Vi går igenom vilka skadedjur som kiselgur är verksamt mot och hur du praktiskt använder kiselgur i hem, trädgård eller djurhållning.

Kiselgur mot skadedjur växer i popularitet - äntligen finns ett giftfritt sätt att bli av med pälsängrar, mjölbaggar, silverfiskar och andra skadeinsekter! Nu slipper du att utsätta dig själv, ditt hem, eller miljön för nervgifter. För att lyckas bra med bekämpningen måste du använda kiselgur på rätt sätt - det är det som detta inlägg fokuserar på.

 

Vilka insekter kan du bekämpa med kiselgur

Kiselgur påverkar små insekter, främst leddjur, och framförallt krypande insekter då de lättare kommer i kontakt med kiselgur som det kan appliceras. Följande insekter kan bekämpas med kiselgur:

 • Myror, silverfiskar, loppor, tvestjärtar, vägglöss, kvalster, pälsänger
 • Olika sorters baggar, exempelvis mjölbaggar, tobaksbaggar med fler
 • Skadedjur i trädgården såsom mördarsniglar
 • Skadedjur i djurhållning och på hönsgårdar (mot t.ex. röda hönskvalser)
 • Samt tyvärr även nyttoinsekter som spindlar och bin (dock kommer bin inte i kontakt med kiselgur vid korrekt användning)

För större organismer (ex. människor, fåglar, gnagare mm.) är kiselgur inte farligt.

 

Rätt sorts kiselgur för bekämpning

En del kunder undrar om det är skillnad på olika sorters kiselgur. Gäller devisen kiselgur som kiselgur? Det enkla svaret är: inte riktigt.

Det finns en mängd variationer och olika typer av kiselgur; En sort för vattenreningsfilter, en annan som tillsats i matvaror, en tredje som bekämpar insekter, och så vidare. Små skillnader i renhet eller partikelstorlek kan ändra ämnets egenskaper avsevärt.

Kiselgur verksam mot skadedjur ska vara okalcinerad kiselgur (ej bränd) med låg genomsnittlig partikelstorlek (≤ 12µm), och hög renhet (≥ 99% kiselgur). Så för att hitta kiselgur verksamt mot skadedjur måste man undersöka produktens innehåll och se till exakt vilken typ av kiselgur den innehåller.


 Varning: Kalcinerad kiselgur som används för filter kan vara skadlig för barn och husdjur och fungerar inte mot insekter.


Om du väljer en kiselgur som är biocidregistrerad för användning mot skadeinsekter så kan du vara säker på att den är av rätt sort. Läs vårt generella inlägg om kiselgur för att lära dig mer.

 

Kiselgur mot skadedjur i hemmet

Den absolut vanligaste användningen av kiselgur är i bostäder för att komma åt pälsängrar, myror, mjölbaggar, vägglöss och andra skadedjur som vi vill avlägsna från boendemiljön. Se till exempel produkten MyrNix.

Några exempel på olika typer av användning:

 • en sträng kiselgur som korsar ett myrstråk
 • längs med vägglister där silverfiskar eller pälsängrar huserar
 • längs med ytor/skrymslen i lådor eller garderober där pälsänger observerats
 • runt sängen om du vill skydda mot vägglöss
 • under en matta där pälsänger observerats
 • under ett husdjurs sovplats där loppor kan etablera sig

Använd kiselgur enligt följande:

1. Applicering av kiselgur

 • Applicera kiselgur på ett sätt som ökar chansen att så många insekter som möjligt kommer att passera genom kiselgurpudret, t.ex:
  • Kiselgur i strängar. Som tumregel ett par millimeter tjockt lager kiselgur.
  • Kiselgur jämt över det område du vill skydda. Som tumregel ca. 15 g/m2 jämt fördelat på ytan.
 • Försök att hitta en plats där det inte är starkt luftdrag eller där boende rör sig och trampar i kiselguret. Detta helt enkelt för att kiselguret inte ska påverkas och spridas oönskat i bostaden.

2. Under behandling

 • Kiselgur har generellt effekt inom 1-4 dygn, beroende på typ av skadedjur och hur lyckad appliceringen är.
 • Låt verka i minst 7 dagar (helst upp mot 20 dagar).
 • För fortsatt behandling under en längre tid bör du ca. varje vecka avlägsna använd kiselgur och applicera ny.
 • Det är säkert att vistas i bostaden under behandling. Om du får kiselgur direkt på huden så skölj bort dammet för att undvika hudirritation, -torrhet.

3. Avsluta behandling

 • Avlägsna med våt trasa/mopp, eller dammsug upp.
 • Undvik att sopa bort kiselgur då det lätt dammar och sprider sig.

 Tänk på: Kiselgur är inte farligt men kan leda till irritation i ögon, samt irriterad eller torr hud. Undvik därför kontakt med ögon när du behandlar. Kiselgur som du får på händer/hud sköljer du enkelt bort.


 

Kiselgur utomhus

Kiselgur kan användas på tomt och i trädgård för att motverka skadeinsekter på plantor och i odlingar samt även mördarsniglar som inte klarar av den uttorkning som kiselpulvret leder till. Men egenskapen att binda vatten gör att kiselgur är svårt att använda utomhus.

Kiselgur är en naturligt uttrokande mineral. Det innebär att kiselpulvret absorberar vatten i sin omgivning. I och med att pulvret blir mättat med vatten så tappar det effekten på skadedjur, pulvret fastnar helt enkelt inte på insekterna längre. Fukt i omgivningen gör att kiselpulvret fungerar sämre, regn riskerar att spola ner kiselgur i jorden där det inte gör någon nytta.

Givet att kiselpulvret inte regnar bort så återfår det sina insektsbekämpande egenskaper när det torkat igen.

För att få effekt med kiselgur utomhus bör du:

 1. Använda kiselgur i torrt väderlag och återapplicera efter regn.
 2. Placera kiselpulvret skyddat från regn, tex. i växthus eller i snigelfällor med tak (se då till att ha ett smaskigt bete i mitten av fällan).
 3. För att skydda specifika plantor kan du helt enkelt behandla blad och stam med kiselpulver.

 Varning: Sprid ej nära bisamhällen. Tänk också på att även andra nyttodjur påverkas, till exempel nyckelpigor eller vinbärssnäckor. Behandla därför endast i trädgården där du kan undvika att dessa kommer i kontakt med kiselgur.


 

Kiselgur i djurhållning

Att behandla djurstallar och exempelvis hönsgårdar med kiselgur har blivit vanligare. En torr miljö motverkar mögeltillväxt, binder ammoniak som annars leder till stank, och kanske viktigast: håller skadedjur i schack.

Några saker att tänka på om du använder kiselgur i djurhållning:

 1. Rengör ytor som ska behandlas så gott det går innan applicering av kiselgur.
 2. Undvik att applicera direkt på djuren. Helst ska djuren inte vara i stallar och reden vid behandling.
 3. Applicera ett tunt skikt kiselgur på väggar, avsatser, golv och i reden mm.

 Tips: När större ytor ska behandlas kan det vara mer praktiskt att applicera kiselgur med en sprayspruta. Gör då en vattenlösning med 15% kiselgur. När bindmediet avdunstat så börjar kiselpulvret verka.


 

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top