Malmedel - från malkulor till feromonfällor

  Malkulor naftalen kemisk formelMalmedel eller makulor, vilket är bäst, var hittar jag dem, vad finns i dem? Vi går igenom olika typer av effektiv malbekämpning, från förr i tiden till de alternativ som finns idag om du vill bli av med mal.

   

  Det har hänt mycket kring bekämpning av mal de senaste 40 åren, och konstigt vore något annat. Ökat fokus på miljö och hälsa, samt en större medvetenhet och kunskap om ämnens negativa konsekvenser har helt ritat om kartan för vilka malmedel som används.

  Det här inlägget går igenom dåtidens malmedel med dess för och nackdelar, och visar sedan vilka malmedel som finns att tillgå idag. Vi tar dig från dödliga malkulor till giftfria feromonfällor.

   

  Malmedel förr i tiden

  Man kan ibland höra en äldre generation prisa de effektiva malmedel som fanns att tillgå förr i tiden. De ska ha varit enkla att använda, billiga och samtidigt supereffektiva. Stämmer det och varför finns de då inte kvar?

   

  Naftalen / malkulor

  Malkulor kanske du har hört talas om? Förr användes malkulor flitigt, dessa bestod av det mycket giftiga ämnet naftalen som framställs från stenkolstjära. Ångan av naftalen var både avvisande och dödande för malar (dödande om det naftalenhaltiga malmedlet låg i en lufttät plastpåse med malen/textilierna).

  Tyvärr är ämnet mycket giftigt att andas in för människor samt farligt vid längre kontakt på huden. Eftersom man nästan alltid vill behandla just kläder mot mal, så är det inte så lyckat att ha på sig klädesplagg med rester av naftalen.

  De malkulor som förr såldes med naftalen såg dessutom ofta ut som godis - vilket gjorde dem till en än större fara för barnfamiljer, med både kvävnings- och förgiftningsrisk.

  Naftalenförgiftning visar sig som kräkingar, blod i urinen, diaréer och gulsot. Ämnet bryter ner de röda blodkropparna och kan orsaka akut blodbrist. Förr blev nyfödda ibland drabbade av detta då de blivit insvepta i filtar som förvarats med naftalenkulor. Naftalen är även cancerframkallande.

  Bild: malkulor av naftalen

   

  Paradiklorbensen

  Malkristaller fanns det något som kallades för förr i tiden. Detta var då paradiklorbensen - ett medel som var än giftigare än naftalen. Malkristallerna var ett vitt pulver med oljig våt yta och att andas in pulvret eller gaserna från det orsakade allvarliga skador. Paradiklorbensen kan vi lång exponering lösa upp plast vilket gör att det inte är säkert i vakuumpåsar heller (och förstör tex knappar på kläder).

  Man kan konstatera att ha mal i sin gaderob är betydligt bättre än att ha naftalen eller paradiklorbensen i den. Båda dessa ämnen är mycket olämpliga som malmedel sett till de omedelbara hälsorisker de medför för människor.

  Malmedel förr i tiden må ha varit effektiva men de var också direkt livsfarliga att använda. Vi kan konstatera att det inte var bättre förr, iallafall när det gäller malmedel. Utvecklingen har gått framåt och det finns numera betydligt bättre både biocider, malmedel och giftfria fällor.

   

  Moderna malmedel

  Nutidens konsumenter är betydligt bättre insatta i vad de använder i bekämpningsväg. Säkert beror detta på helt andra förutsättningar för tillgång till information samtidigt som tidsåldern andas miljömedvetenhet. Gemensamt för alla nutida malmedel är att de är betydligt skonsammare mot både människor och natur än föregångarna, ibland helt giftfria.

   

  Biocider / bekämpningsmedel

  Bekämpningsmedel baseras på gift och kallas därför biocider eller insekticider. Dessa innehåller verksamma ämnen i en koncentration som dödar insekter (blir då per definition ett gift). Gifterna skulle kunna vara skadliga även för människor men på grund av den låga koncentration är de näst intill ofarliga vid korrekt användning.

  Moderna biocider är ofta syntetiska varianter av naturligt förekommande ämnen som man har ökat koncentrationen på till en onaturligt hög nivå. De mest populära medlen är snabbt biologiskt nedbrytbara vilket innebär att de inte lämnar spår som ackumuleras i miljön, vilket annars skulle kunna ge negativa effekter på längre sikt.  

  Då människor, husdjur eller naturen kan ta skada av gifterna bör biocider användas ändamålsenligt och med försiktighet.

  Exempelprodukter: Stick insektsmedel eller Radar Dos.

   

  Rödceder

  Kulor av rödcederträ är troligtvis det närmaste vi kommer de malkulor som fanns förr. Den stora skillnaden är att rödcederträ endast verkar avstötande medan naftalenet i malkulor var rejält giftigt och faktiskt både dödade mal och människor.

  Faktiskt så användes rödceder även förr i tiden, fram till 50-talet i USA så var rödceder det populäraste malmedlet innan nyutvecklade gifter tog över, som man då trodde var ofarliga. Anledningen till att vi presenterar det under rubriken “dagens malmedel” är att det används flitigt än idag.

  Oftast menar man olja utvunnet ur rödcederträ när man talar om rödceder i samband med mal. Den koncentrerade oljan är i stor koncentration giftig och direkt dödlig för små insekter medan den i mindre koncentration verkar avstötande och håller därmed malfjärilar och dess larver borta från behandlade områden.

   

  Exempelprodukter: Rödcederträ kulor (moderna malkulor), Rödcederträ ringar, eller koncentrerad rödcederolja

   

  Malfällor med feromon

  Vill du helt slippa gift så är feromonbaserade klisterfällor det självklara alternativet. Dessa lockar till sig malar av manligt kön som är i fjärilsstadiet, med hjälp av ett specialutvecklat feromon (luktmedel) som efterliknar den doft som honmalar utsöndrar. De kärlekskranka malfjärilarna fastnar därpå i fällans klisterpapper och där tar deras resa slut. Inga hanmalar och därmed kan inte malarna fortsätta att föröka sig.

  Effektiva feromoner är den stora innovationen i sammanhanget. Det är komplext att forska fram ett feromon som är tillräckligt effektivt, därmed är det svårt, tar tid och kräver en stor investering. Det tyska företaget Aries som fokuserar mycket på naturprodukter inom skadedjursbekämpning tycker vi har lyckats bäst med detta, i och med det feromon som finns i fällan Mottlock.

  Exempelprodukt: Mottlock malfälla

   

  Hur blir jag av med mal?

  Idag finns inga giftiga genvägar till att bli av med klädesmal. Att lösa problemet kräver oftast att man kavlar upp ärmarna och städar ordentligt. Det finns också bra produkter som kan ge stöd och hjälpa att bli av med malproblemet snabbare och säkrare.

  1. A-och-O för att bli av med klädesmal är städning, för att se stegvis hur du går tillväga se vår checklista för städning.
  2. Använd bekämpningsmedel på malfjärilar och larver, se exempelvis Insektspray Universal Pest-Stop® 750ml​. Alternativt använd rödcederolja, det är mindre effektivt men också mindre giftigt och kan användas förebyggande framöver.
  3. Ett fåtal malfjärilar klarar sig nästan alltid undan städning och bekämpningsmedel, därför är det bra att använda malfällor som ett komplement. Fällorna ökar chansen att få bort alla malarna snabbt.

   

  Du bör vara observant på kläder och malfjärilar en tid efter bekämpningen och snabbt agera om problemet återkommer. Helst ska man också göra ytterligare en bekämpning ca. en månad efter den första - det kan då räcka med steg 1 ovan (steg 3 är inkluderat då malfällorna oftast har en livslängd på 6-8 veckor).

  Nu hoppas vi att du känner dig mer säker på vad malmedel är och hur du gör för att bli av med mal!

  Vill du bli expert på klädesmal och hur man slipper dem? Läs då vår expertguide om mal.

   

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top