Möss: den ultimata guiden

  Mus och katt

  Möss söker sig ofta in i hus och sommarstugor under vinterhalvåret i jakt på föda och värme. Resultatet är i bästa fall lite musspillning att städa upp, men möss kan också göra materiella skador - t.ex. bita på elkablar som i värsta fall kan leda till brand! Vår guide om möss går igenom allt från hur du hindrar möss från att komma in till hur du bekämpar möss långsiktigt.

   

  Innehåll:

  1. Kort om möss
  2. Skador och sjukdomar
  3. Så vet du om du har möss
  4. Checklista förebyggande åtgärder
  5. Så bekämpar du möss
  6. Mer fakta om möss

   

  Kort om möss

  Av ett hundratal musarter i Sverige har vi framförallt tre musarter i hus och hem som räknas som skadedjur; husmus, större skogsmus och mindre skogsmus. I naturen har mössen många naturliga fiender, medan de i våra hus har betydligt färre rovdjur att akta sig för.

  Husmus lever, precis som namnet skvallrar om, i våra byggnader där den ofta huserar på vind, under golv eller i väggar.

  Skogsmus har sin naturliga hemvist ute i naturen - men musen söker sig inomhus för skydd och värme under årets kalla månader.

  Bild: Större skogsmus, Apodemus flavicollis [© Vojtech Dostál, CC-BY-SA-3.0]

   

  Skador och sjukdomar

  Möss kan orsaka allergi och sprida smittor som tex salmonella och sorkfeber genom sin spillning. 

  Vanligast är materiella skador, ofta på möbler, matvaror med mer som antingen gnags sönder eller blir kontaminerade med urin och avföring. Dyra materiella skador är ofta om byggnadsmaterial påverkas, exempelvis isolering eller gipsskivor, eller fiberkablar. Det allra farligaste är om elkabler blir angripna - det kan i värsta fall leda till elbrand.

   

  Så vet du om du har möss

  Då möss fortplantar sig mycket snabbt är det viktigt att så snabbt som möjligt upptäcka att man har ett mössproblem och agera. Följande tecken kan hjälpa dig att identifiera om du har möss i huset:

  1. Spillningen är mörk och 3-8 mm långa. En mus producerar 50-80 spillningar per natt, ofta i skåp eller längs med lister.
  2. Skrapljud nattetid tyder på möss, speciellt ljud från vind, i väggar eller under golv.
  3. Lukt: Stark ammoniumliknande lukt är en indikation på musurin. Odör kan dröja sig kvar även efter att en muskoloni avlägsnats.
  4. Spår i dammiga utrymmen indikerar att det är en väg använd av musen. En test är att strö fint mjöl eller talk där man misstänker att möss rör sig och nästa dag undersöka om spår lämnats.
  5. Gnidmärken och fettfläckar uppkommer ibland från fett och smuts från musens päls när den springer längs med lister, väggar eller andra föremål.
  6. Urinpelare kan uppkomma vid större musangrepp och är egentligen kroppsfett, urin blandat med smuts. Dessa kan forma små högar upp till 4 cm i höjd och ca 1 cm i bredd.
  7. Spår av bobyggande kan förekomma, då ser man oftast att mjuka material såsom stoppning eller isloering har påverkats.

  Se också vårt djupare inlägg om vanliga spår som möss lämnar och vad de kan lära dig samt hur du ser på spåren om det rör sig om möss eller råttor.

  Om du konstaterat att du har möss så är nästa steg att ta reda på var mössen gömmer sig; Så att du kan skydda och bekämpa på rätt ställen. Att hitta mössens gömställen i huset behöver inte vara så svårt om du vet var du ska leta.

   

  Checklista - förebyggande åtgärder

  Det finns mycket du kan göra för att föregripa och kanske till och med slippa musangrepp. Viktiga områden att addressera är tätning av huset så att mössen inte kommer in samt att reducera möjliga matkällor. Det finns vissa vanliga ställen där möss brukar kunna ta sig in som man specifikt bör säkerställa är tätade. 

  Utomhus. Följande åtgärder hjälper dig att föregripa att möss etablerar sig kring din fastighet: 

  1. Sök efter eventuella hål i husgrund och ventiler, täck för dessa med metallnät (med maskvidd 5 mm och trådtjocklek 0,7 mm). En mus behöver endast ett hål på 7 mm för att ta sig in så var noggrann.
  2. Klipp gräs kort runt huset, det tar effektivt bort skydd för möss och de blir mer utsatta. 
  3. Undvik buskar, träd, klätterväxter och plantor nära husfasaden. Likaså vedstaplar eller utemöbler när fasad bör undvikas då mössen kan använda dessa för att klättra till öppningar högre upp i huset.
  4. Mata inte fåglar eller husdjur nära huset och om du gör det se till att få bort spill och rester efteråt.
  5. Se till att lock på sopkärl försluter ordentligt och eventuell kompost bör placeras långt ifrån huset och vara stängd.
  6. Under altaner och dylikt bör det vara rent och undvik bråte i allmänhet

  Inomhus. Följande åtgärder hjälper dig att undvika att möss tar sig in i din fastighet:  

  1. Täta dörrar, fönster, ventiler, andra möjliga håligheter utåt.
  2. Se till att rörskarvar under diskbänk är täta och att luckor i kök och skafferi sluter tätt. Likaså att govbrunnar sitter fast och är vattenfyllda.
  3. Håll det städat, speciellt i källare och på vind. Se till att det inte finns matspill, stearinljus, kaksmulor och annat för möss ätbart, städa sommarhus extra noga om du ska vara bort en längre tid.
  4. Undvik att ställa kartonger direkt mot golv, byt ut till förslutningsbara plastbehållare eller ställ åtminstone fritt från mark på hyllor.
  5. Se över skafferi och anna matförvaring - förslutningsbara plastbehållare håller möss ute.

  Läs mer om tätning mot möss.

   

  Så bekämpar du möss

  Följande är olika typer av bekämpning av möss som passar beroende på din specifika situation och förutsättningar:

  1. Musfällor- eller klassiska slagfällor som de ofta kallas. Sätt gärna ut flertalet musfällor utspridda i huset.
  2. Elektriska musfällor: dödar möss humant genom krafitiga elstötar. Betas enkelt med ex. bacon, rökt lax eller kattmat och töms i soporna vid fångst. Endast för inomhusbruk. Kan ta många möss åt gången.
  3. Automatiska mekaniska fällor: avancerat system som fungerar för omfattande musbekämpning eller inom stora områden. Laddas med CO2-patron och är därefter automatiska i upp till 24 fångster. Se ex. Goodnature A24.
  4. Ultraljudsskrämmare är ett modernt sätt att hålla möss borta. Ljudet stör möss men inte människor och husdjur (bortsett tam-gnagare). Man bör alltid kombinera ultraljud med annan typ av bekämpning/fällor för att minska risken för tillvänjning.
  5. Levandefångstfällor innebär också att du slipper skada djuren och kan släppa ut dem på ett trevligt ställe långt bort. Fångst och transport kan dock vara stressande för dig men framförallt för musen som är lättstressad. Det är också viktigt att man kontrollerar fällan dagligen i enlighet med Naturvårdverkets regler för att hanteringen ska vara så human som möjligt.
  6. Om egna försök att bli av med mössen är fruktlösa bör du kontakta ett bekämpningsföretag som gör en professionell sanering.

  Det handlar dock inte bara om att ha den bästa musfällan, att använda musfällor på bästa sätt, utan också om att använda bete som effektivt lockar möss.

  Oavsett hur du gör dig av med mössen bör du se över förebyggande åtgärder för att slippa att råttproblemet kommer tillbaka.

  Se också relaterade blogginlägg om Goodnature kolsyrefälla och The Vault Multi-X. Det finns också snälla sätt att slippa möss som kan vara värda att utforska.

   

  Mer fakta om möss

  Husmus lever i miljöer starkt överlappande med oss människor. Husmusen är allätare men frön och spannmål står högst upp på födolistan. En husmus är ca 9 cm lång och med en lika lång svans. Musens rygg är gråbrun som ofta skiftar i gulbrun medan buken är gråvit eller gul. Den har små ögon och öron. Husmusens spillning är ca 6 mm lång och spetsigare än skogsmusens.

  Större och mindre skogsmus har sin hemvist ute i naturen men söker sig under vintermånaderna inomhus för skydd, värme och föda. Dessa lever främst på föda från växtriket, exempelvis nötter, knoppar och skott, men är en allätare och kan inomhus äta till och med tvål, stearin, kitt eller annat med tveksamt näringsvärde. Större skogsmus är ca 9-13 cm lång med ungefär lika lång svans medan mindre skogsmus är mindre, ungefär som husmus - alltså ca 9 cm lång och marginellt kortare svans. Både större och mindre skogsmus har en gulbrun färg på ryggen som ofta skiftar i rödbrun, medan buken är vit. Skogsmöss har betydligt större ögon och öron än husmus. Deras spillning är kortare och tjockare än husmusens.


  Se också vanliga frågor om möss eller läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, godkända fångstredskap, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top