Musfällor - vanliga frågor (FAQ)

Musfälla slagfälla

Vilken musfälla är bäst? Måste musfällor vara godkända av Naturvårdsverket för att du ska få använda dem? Här svarar vi på bra frågor från kunder så att du ta del av svaren och få veta allt värt att veta om musfällor!

 

Frågor & svar

 1. Vilka olika typer av musfällor finns det?
 2. Vilken är bäst placering för musfällan?
 3. Vilket är bäst bete för musfällor?
 4. Hur mycket bete ska det vara i musfällan?
 5. Kan jag använda musfällor utomhus?
 6. Är möss känsliga för doftspår på musfällan?
 7. Är musfällor farliga för barn eller husdjur?
 8. Måste musfällor vara godkända av Naturvårdsverket?
 9. Hur ofta måste levandefångstfällor vittjas?
 10. Varför är musfällor bättre än musgift?
 11. Vilken är den bästa musfällan?
 12. Vilken är den dyraste respektive billigaste musfällan?
 13. Översikt: mest populära musfällor

 

Vilka olika typer av musfällor finns det?

Den enklaste typen av musfälla är troligtvis klassikern slagfällan. Konstruktionen bygger på en att bygel löser ut och dödar bytet när det kommer i närheten av betet. Oftast sitter anordningen på en plast- eller träskiva. Slagfällan är enkel och prisvärd men ofta finns tyvärr risken att det blir kladdigt och för vissa typer av slagfällor att fångsten inte dödas omedelbart, vilket då leder till onödigt lidande för djuret.

Levandefångstfällor är helt enkelt en bur där ingången stängs igen och fångar musen när fällan utlöses. Precis som med slagfällor, elfällor och kolsyrefällor behövs lockbete i fångstburen för att locka in mössen i buren. Idén med levandefångst är att du ska kunna släppa ut bytet igen, men då långt ifrån där du vill bli av med möss.

En modernare form av fälla är elektriska musfällor. Dessa nyttjar precis som namnet skvallrar om elektricitet för att avliva bytet. Två eller flera plattor blir strömförande när musen kommer i kontakt med dem, varpå flertalet kraftfulla elstötar utdelas, som effektivt och humant avlivar musen. Det finns enkla elektriska musfällor som dödar en mus i taget, fällor som dödar upp till 10 möss åt gången, och till och med Wi-fi-uppkopplade elmusfällor.

Fångstbur levandefångstfälla

Det senaste inom musfällor är avancerade mekaniska fällor som är automatiska och dödar flertalet möss åt gången, nämligen kolsyrefällor. Samtidigt som att musgifter förbjudits för privatanvändare och blivit mer reglerat för saneringsföretagen så har kolsyrefällorna blivit allt viktigare för att effektivt och långsiktigt kunna hålla nere musbestånden.

 

Ultraljudsskrämmare lämnar vi utanför diskussionen då dessa tekniskt sett inte är musfällor utan “skrämmor”. 

 

Vilken är bäst placering för musfällan?

Det beror såklart mycket på situationen och vilka förutsättningar som finns på platsen. Det man generellt kan säga är att möss är skygga och rör sig därför helst på skyddade platser och längs med väggar. Så mot en vägg där du vet att möss rör sig är en placering av musfällan som oftast är väldigt bra.

Om du använder slagfällor är det alltid att rekommedera att placera två fällor “rygg-mot-rygg”. På så sätt kan inte mössen komma åt betet från baksidan och chansen att fånga musen ökar avsevärt.

Det är lättare att hitta en optimal placering av musfällan om man hittat spår av möss som visar var mössen rör sig. Du kan till exempel lyssna efter skrapljud på natten för att få en idé om var i huset mössen är. Sedan kan du fortsätta med att leta spillning, spår och gnidmärken som mer precist visar var mössen rör sig. Sammantaget efter lite detektivarbete bör du ha en god idé om bäst placering för musfällan.

 

Vilket är bäst bete för musfällor?

Möss är inte särskilt kräsna utan äter det mesta. Man kan se att möss lockas mer av bete som är proteinrikt, exempelvis nötter, jordnötssmör, leverpastej, rökt korv/kött, choklad mm. Det kan vara bra att välja ett bete bland dessa utifrån konsistensen, vad som passar själva fällan och dess placering.

T.ex. en slagfälla utomhus bör ha ett bete som inte regnar bort, exempelvis nötter. Medan det för en elektrisk musfälla inomhus kan vara bättre med ett kladdigt bete som musen inte hinner flytta på innan fällan utlöses.

Många har fått lära sig att ost är speciellt lämpligt som bete för möss, troligtvis från tecknade serier för barn. Detta stämmer dock inte - ost är tyvärr inte särskilt bra som lockbete.

Läs också vårt djupare inlägg om vilka lockbeten som fungerar bäst för musfällor.

 

Hur mycket bete ska det vara i musfällan?

Det är inte så noga med mängd bete, men det är onödigt att överbeta. En bra tumregel är att lockbete för möss som motsvarar ungefär en ärta. För råttor det dubbla.

Om du använder professionellt förberett bete så framgår lämplig mängd på förpackningen. Oftast är dessa lockmedel tämligen koncentrerade så mindre mängd behövs än om du använder eget bete.

 

Kan jag använda musfällor utomhus?

Vanliga slagfällor kan användas utomhus utan att själva fällorna tar skada. Dock kan det vara bra att då använda skyddade fällor för att undvika att andra djur tar skada, samt att minska risken för att betet regnar bort.

Levandefångstfällor lämpar sig väl för utomhusbruk, dock finns det en viss risk att fällan fångar grodor eller andra icke avsedda arter.

Elektriska fällor bör inte användas utomhus då de kan kortslutas av vatten som kommer in i fällan. Till exempel om det regnar eller om kondens bildas under de elektrifierade plattorna. Egentligen ska man inte ens använda elektriska musfällor i väderskyddade men ouppvärmda utrymmen såsom kallvind eller krypgrund. Detta då temperaturförändringar som uppstår kan skapa kondens i elfällan.

Kolsyrefällor är byggda för att fungera helt och hållet i utomhusmiljö, exempelvis under en trall, trappa eller på en laduvägg. Betet är också inkapslat vilket gör att det inte påverkas av regn.

 

Är möss känsliga för doftspår på musfällan?

Ja möss kan absolut bli avskräckta av mänskliga doftspår på musfällan. Det absolut enklaste sättet att undvika att lämna doftspår är att använda handskar när du hanterar musfällan och betet. Använd också gärna en sked för att applicera betet på fällan.

 

Är musfällor farliga för barn eller husdjur?

Nästan alla typer av fällor skulle potentiellt kunna vara skadliga för husdjur eller barn om de används felaktigt eller placeras exponerat och tillgängligt. Så för att undvika skador bör du som användare alltid följa musfällornas användarinstruktioner noga. Den absolut säkraste typen av fälla bör vara levandefångstfällan då dessa inte har för avsikt att skada bytet.

De flesta fällor har skyddsanordningar som avser minska risken för skador, exempelvis har elektriska fällor säkerhetsbrytare som stänger av strömmen om fällan öppnas. Mekaniska kolsyrefällor är de kraftfullaste fällorna och dessa brukar användas med någon form av skydd till ingången då fällor används på platser som innebär att obehöriga, barn eller djur kan komma åt dem. Även enklare slagfällor är ofta inkapslade för att man ska undvika att barn eller katter får en smärtsam och obehaglig upplevelse.

 

Måste musfällor vara godkända av Naturvårdsverket?

Reglerna kring detta är aningen märkliga då musfällor som inte är godkända får tillverkas och säljas, dock får de inte användas om de inte är godkända av Naturvårdsverket. Samtidigt finns ingen tillsynsmyndighet som ser till att konsumenter efterlever kravet på att endast använda godkända fällor. Så vår tolkning att det i huvudsak lämnats till användares omdöme och samvete att välja fällor som är godkända, och därmed säkerställt avlivar mössen på ett säkert och humant sätt.

Godkända musfällor får ett typbeteckningsnummer (S000), exempelvis följande:

 • S039 - Mjölner, slagfälla
 • S40 - RAPP, slagfälla
 • S048 - Victor, elmusfälla
 • S58 - Goodnature A24, mekanisk kolsyrefälla

Här kan du se vilka fällor som är godkända av Naturvårdsverket för användning. Tänk på att långt ifrån alla musfällor som finns till försäljning är godkända av Naturvårdsverket.

 

Hur ofta måste levandefångstfällor vittjas?

Tidigare har Natuvårdsverket krävt att levandefångstfällor töms dagligen, detta krav har från och med 2018 skärpts ytterligare. Nu kräver Naturvårdsverket att levandefångstfällor för möss ska vittjas/kontrolleras/tömmas var femte timme.

Anledningen till dessa frekventa kontrollintervall är att mössen plågas avsevärt av att fångas levande. Inom ett dygn kan de dö av stressorsakade skador såsom kraftigt blödande magsår. Detta anses utgöra inhumant dödande och är därmed inte förenligt med Naturvårdsverkets regler.

Det är upp till användaren att säkerställa att levandefångstfällor som är utplacerade töms var 5:e timme.

 

Varför är musfällor bättre än musgift?

Musgift kan vara mycket effektivt för att döda möss. Dock så kan man inte säga att mössen får en human död då giftet exempelvis kan fungera blodförtunnande och därmed gör att musen dör av invärtes blödningar, vilket kan ta tid.

Dessutom förekommer det att tamdjur (ex. katter) som äter upp möss som bekämpats med musgift blir sekundärförgiftade, detta kan innebära allvarliga och ibland livshotande skador. Likaså kan naturliga rovdjur eller asätare sekundärförgiftas, exempelvis havsörnar eller rävar, vilket såklart inte heller är önskvärt.

Musfällor, givet att det är korrekt tillverkade, testade och använda, ger möss en snabb och förhållandevis human död. Samtidigt är fällorna konstruerade för att vara artspecifika, dvs att de inte ska oavsiktligt skada eller döda andra typer av djur än dem de är avsedda för.

Läs också vårt djupare inlägg som diskuterar giftstoppet och nya musfällor som ersätter gifter.

 

Vilken är den bästa musfällan?

Detta går inte riktigt att svara på då det beror på vad användaren har för behov, förutsättningar och hur mycket man kan/vill betala för musfällan. Den mest effektiva musfällan är kolsyrefällan mot möss och råttor, men den är också dyrast.

 

Vilken är den dyraste respektive billigaste musfällan?

Den absolut billigaste musfällan är troligtvis slagfällor av trä i flerpack. Dessa kan du köpa för ca. 10 kr/styck. Tyvärr gör det låga priset att vissa slänger fällorna efter fångst. Vi rekommenderar dock att man återanvänder fällorna över tid för att spara på miljön, och pengar också såklart.

Den dyraste musfällan för privatmarknaden är i dagsläget kolsyrefällan Goodnature A24 som dödar 24 möss per laddning. Goodnature är en avancerad, supereffektiv och professionell musfälla av mycket hög kvalitet, vilket förklarar det relativt höga priset.

 

   Översikt: mest populära musfällor

Här hittar du länkade produktbeskrivningar till de mest populära musfällorna i vår butik:

Slagfällor

Levandefångstfällor

Elektriska fällor

Kolsyrefälla

 

  Är du intresserad av att läsa på djupare om olika musfällor, se då våra specifika blogginlägg om:

 

Vill du bli expert på möss? Läs då vår omfattande guide om möss eller hur du bekämpar möss.

 

Edit: inlägget uppdateras löpande med nya frågor och svar.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top