Myggmaskiner - vanliga frågor (FAQ)

Myggor i fångstnät

Vet du när det är dags att ställa ut din myggmaskin för att få bäst effekt på myggbeståndet? Eller, var det är bäst att placera myggmaskinen så att den syns bäst för myggorna? Det är bara några av alla de frågor om myggmaskiner vi besvarar i inlägget.

Följande är vanliga frågor från våra kunder vad gäller olika sorters myggmaskiner och hur du bäst använder dem. Vi vill dela med oss av svaren så att du också kan få maximalt ut av din myggmaskin.

 

När ska jag börja använda myggmaskinen?

En bra tumregel är att starta myggmaskinen en vecka innan midsommar. Du vill åstadkomma så stor skada som möjligt på myggpopulationen tidigt på säsongen när populationen är under uppbyggnad. Självklart kan det variera mellan år och över landet, men när du börjar se myggor så är det dags.

 

Hur ska jag placera myggmaskinen för bäst resultat?

Här får du tänka på hur myggor rör sig och var de är mest aktiva, dvs. skugga, stillastående vatten, vind och höjd är några saker att tänka på.

Oftast har någon specifik plats du vill skydda, exempelvis en uteplats, några vädringsfönster som är öppna på natten eller dylikt. Det är då en bra idé att placera myggmaskinen ca. 20-50 meter från platsen du vill skydda. Intervallet i meter beror lite på maskinens täckningsradie, se alltid till att platsen som ska skyddas är inom maskinens radie.

Vind vill du helst undvika. Myggor har lättare att hitta sitt byte när det är vindstilla, detsamma gäller att hitta till myggmaskinen. Därför är det bra att hitta en plats som är skyddad mot vind.

Myggor trivs bäst på skuggiga platser, därmed är chanserna större att fånga mest mygg just där.

Den naturliga flyghöjden för myggor är ca. 0,5-1,5 meter över marknivå. Dessutom “syns” maskinen bättre för myggorna ju högre upp den kommer. Därmed är det bra att få upp maskinen en aning över marken. Vissa maskiner är så pass höga i grundutförande, medan andra maskiner behöver lite hjälp. Till exempel att du sätter maskinen på en kulle, ett lågt bord eller hängande från ett träd eller altan. Vissa maskiner, ex. AMT100, är redan förberedda för enkel upphängning.

 

Ska myggmaskinen alltid vara påslagen?

Den generella tumregeln är att myggmaskinen ska vara på under de tider som myggorna är aktiva. Viktigast är då att maskinen är på i skymning och gryning.

Ofta kan man pausa maskinen under de soliga timmarna mitt på dagen för att spara på gasol och andra förbrukningsvaror. Om du har en maskin som drivs med el (ex. AMT100) så kan du enkelt sätta den på en timer. Därmed kan du spara ca 30% på el, gasol och förbrukningsvaror.

 

Vilken myggmaskin är bäst?

Den frågan har vi inte något allmängiltigt svar på, det beror helt på vilka behov du har. Man kan säga enkelt uttryckt att det finns två olika typer av myggmaskiner:

  1. Skyddszon: avvisar myggor på en viss plats, väldigt lokalt kring själva enheten (ca. 20 m2). Exempel: Thermacell MR150
  2. Myggfångare: attraherar och dödar myggor på en större yta. Kan därmed fungera utrotande på myggbeståndet på en viss plats. Maskinerna varierar i täckningsyta kring 1500-4000 m2. En prisvärd produkt med den mindre täckningsytan är Amplecta AMT100, högre i spannet finns ex. Mosquito Magnet Pioneer.

Du kan läsa mer om Amplecta AMT100 i vårt test. Eller så kan du läsa midsommarinlägget som ger en översikt på myggmaskiner.

 

Var får jag tag på gasol till myggmaskinen?

De flesta bensinstationer säljer gasol. Tänk på att du vid första köptillfället får köpa själva behållaren/flaskan som är ganska dyr, denna kan sedan fyllas på till en lägre kostnad.

Merparten av gasolflaskor på den svenska marknaden passar till de myggmaskiner vi säljer. Så kanske har du redan en flaska över från grillen som går att använda?

Om du införskaffar en ny gasolflaska så rekommenderar vi de relativt stora flaskorna P11 eller PC10, detta för att de räcker länge i drift av myggmaskinen.

 

Klarar myggmaskinen att stå i regn?

Ja - i princip alla myggmaskiner är byggda för att klara regn och utomhusbruk. Det framgår av IP-klass hur pass vatten- och utomhustålig en viss maskin är.

Man ska dock inte låta maskinen stå i vatten, exempelvis om det är en ordentlig översvämning. Likaså ska man undvika att ex. vattenspridare sprutar in vatten underifrån eller från sidan i maskinen.

 

Vad har UV-lampan för funktion?

Många flygande insekter, bland dem myggor, är mycket känsliga för och lockas till UV-ljus, i synnerhet UV-A. Motsatsen gäller för exempelvis kackerlackor som snarare drar sig bort från ljuskällor.

Effekten av UV-A på insekter är bevisad, men det finns fortfarande flera teorier om vad attraktionen till UV-ljus beror på. Vissa hävdar att insekterna rör sig om ljus då det fungerar som en signal om trygghet, att de rör sig mot högre och mer skyddad mark. En annan teori är att det snarare rör sig om hjälp i navigering. Insekter har i alla tider använt solen och månen som ljuskällor till hjälp för att styra sin navigering.

 

Måste jag ta in myggmaskinen på vintern?

Du bör alltid ta in myggmaskinen över vintern. Maskinen kan annars ta skada, eller iallafall påverkar det maskinens livslängd.

Förvara myggmaskinen torrt, skyddat och i plusgrader. Ett bra tips är att grundligt rengöra maskinen innan du tar in den. Då slipper du börja nästa säsong med att försöka få bort intorkad myggsörja.

 

Vill du veta mer?

Kanske är du intresserad av tester vi gjort på myggmaskiner, se isåfall:

Vill du bli expert på myggor? Läs då vår utförliga guide om myggor.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top