Myggmedel på barn?

  Myggmedel på barn

  Från vilken ålder kan barn använda myggmedel, vad ska man tänka på och är det några myggmedel som inte bör användas på barn? Dessa är några av de frågor vi besvarar så du får full koll inför sommaren och framtida resor utomlands.

   

  Som förälder är man såklart väldigt rädd om sina barn. Valet av rätt myggskydd är inte den lättaste frågan, myggmedel kan i sig vara ohälsosamma eller farliga men samtidigt vill man inte att barnet ska lida av kliande myggbett eller ännu värre om de får någon farlig sjukdom på utlandssemestern. Vi försöker i det här inlägget samla den info du behöver för att göra ett bra val av myggskydd för just din situation.

   

  Var du ska använda myggmedlet spelar roll

  Första steget, som ger viss hjälp i att sedan välja myggmedel, är att komma underfund med när och var ditt barn kommer behöva myggskyddet. Är det hemma under semestern i Sverige eller på utlandsresa i något exotiskt land med exotiska myggburna sjukdomar?

  Om myggmedlet är tänkt att skydda mot potentiellt livshotande sjukdomar som malaria eller denguefeber så kanske man väljer ett starkare skydd (med viss risk för barnet) än om det snarare gäller att undvika några kliande men annars ofarliga bett här hemma.

  Det är såklart upp till varje förälder att göra en bedömning om vad som är rätt för dennes barn givet situationen. Vår ambition är att så sakligt som möjligt visa på alternativen samt presentera de riktlinjer som finns både i Sverige, vad gäller myggmedel för barn, men också i andra länder där hälsovårdsmyndigheter väger in sjukdomar i sin bedömning av risker med olika myggmedel.

   

   upp till varje förälder att göra en bedömning om vad som är rätt för dennes barn givet situationen.

   

  Skillnader i riktlinjer mellan länder

  I Europa och Sverige är riktlinjerna hårdare än i exempelvis USA och länder där myggburna sjukdomar är vanligare. Kemikalieinspektionen (KemI) har gjort bedömningen att:

  • Myggmedel som innehåller hög vikt% av DEET inte ska användas på barn under 13 år och medel med lägre vikt-% DEET under 2 års ålder.
  • Myggmedel som innehåller hög vikt-% citroneukalyptusolja kan användas från 3 års ålder eller äldre. 

  Man kan konstatera skillnaderna i riktlinjer mellan olika myggmedel beror dels på vilket verksamt ämne som används samt koncentrationen av detta (dvs. vikt-%). Vidare rekommenderas att myggmedel på barn endast bör:

  • Användas på mindre hudytor
  • Appliceras högst en gång per dag
  • Ej att appliceras på barnets händer
  • Ej att appliceras på ansikte, ögon eller läppar

  Amerikanska Environmental Protection Agency (EPA) gör en annan bedömning. De anser att myggmedel innehållande DEET kan användas från att barnet passerat spädbarnsstadiet, dvs. från 2 månaders ålder. Att denna rekommendation skiljer sig åt från den europeiska och svenska beror sannolikt på att USA har vägt in hälsorisker från myggburna sjukdomar i sin bedömning medan så inte är fallet i EU.

   

  Välj rätt sorts myggmedel

  Majoriteten av myggmedel i Sverige innehåller DEET exempelvis det mest kända och populära MyggA. Tre undantag är Care Plus Natural, den svenska Sjö&Hav och NoSkito som istället innehåller citroneukalyptus. NoSkito innehåller också i övrigt en blandning av växtextrakt med bland annat Aloe Vera.

  Nedan följer en sammanställning av populära myggmedel, riktlinjer för vid vilken ålder de kan användas, verksamt ämne samt koncentrationen av detta - samtliga är godkända av Kemikalieinspektionen:

   

  Myggmedel/
  märke

  Begränsningar
  ålder

  Verksamt
  innehåll

  Bushman spray

  Från 13 år

  DEET 40 vikt-%

  MyggA Orginal Stick

  Från 13 år

  DEET 20 vikt-%

  MyggA Original Roll-on

  Från 13 år

  DEET 19 vikt-%

  Sjö&Hav spray

  Från 3 år

  Citroneukalyptusolja, 30 vikt-%

  MyggA Original Spray

  Från 2 år

  DEET 9,5 vikt-%

  NoSkito spray

  Barn under 3 år med försiktighet

  Citroneukalyptusolja, 10 vikt-%

  NoSkito lotion

  Barn under 3 år med försiktighet

  Citroneukalyptusolja, 10 vikt-%

  Care Plus NaturalBarn från 3 år och gravida

  Citroneukalyptusolja, hydratiserad, cykliserad 30 vikt-%


   Tips: för barn under 2 års ålder finns idag inte några godkända myggmedel. Då finns smarta sätt att skydda barn mot myggbett.


  Bushman spray är en ny produkt i Sverige som tidigare sålts bland annat i USA (där är gränsen för tillåten vikt-% DEET 50%!). Kemikalieinspektionen har tidigare satt en gräns på 20 vikt-% DEET, men som man nu frångått genom att godkänna Bushman som kan användas från 13 års ålder. Högre DEET-halt har mer effekt på myggor och under längre tid så vi tror Bushman kommer uppskattas av många (perfekt för vuxna vid ex. jakt och fiske), dock skulle vi inte vara först ut med att låta våra 13-åringar använda produkten om det inte fanns väldigt starka skäl (exempelvis resa till land med stor utbredning av Denguefeber).

  Man kan konstatera att riktlinjerna inte nödvändigtvis innebär att du bör undvika DEET. När Citroneukalyptus-baserade medel når en tillräckligt hög koncentration så är faktiskt åldersgränsen högre än för ett medel med DEET med låg vikt-%.

  Det viktigaste såklart är att ta barnets ålder i beaktande och med hjälp av tabellen se vilket myggmedel som passar för åldersgruppen.


   Tips: myggmedel med DEET innebär inte per automatik större risk för barn, snarare beror det på koncentrationen av det giftiga ämnet.


   

  Så applicerar du myggmedel på barn

  När du väl valt myggmedel är nästa steg att veta hur du på säkrast, på effektivast sätt använder och applicerar myggmedlet på ditt barn. Följande tips är bra att ta med sig:

  • Du bör inte applicera myggmedel på barnets händer. Barn stoppar ofta händerna i munnen i olika faser, när de äter eller helt oavsiktligt.
  • Applicera inte myggmedel kring barnets ansikte, ögon eller mun.
  • Använd inte myggmedel mer än två gånger per dag.
  • Använd inte mer myggmedel än nödvändigt, man behöver inte applicera ett flyktigt/tjockt lager för att medlet ska ha effekt, snarare ökar det bara risken att barnet får i sig överflödigt medel.
  • Du bör inte applicera myggmedel under kläder som ger ett skydd av sig själva. Om det är plagg som myggorna kan sticka igenom så är det bättre att spraya myggmedel på utsidan av plagget istället.
  • Undvik att barnet själv får smörja in eller spraya på myggmedlet. Speciellt med spray är det lätt hänt att det blir ett misstag och myggspray i ögonen är inte ett glatt barndomsminne (och inte så nyttigt heller).
  • När myggskyddet inte längre behövs bör du tvätta av myggmedlet med tvål och vatten. Det minskar den totala exponeringen mot giftet vilket är önskvärt.
  • Förvara myggmedlet oåtkomligt för barn. Medlet innehåller gift som i en hög koncentration, exempelvis om barnet smakar på medlet, är betydligt mycket farligare än vid normal användning.

  OBS. följ alltid instruktioner på förpackningen som kontinuerligt uppdateras och kan skilja sig åt.

   

  5 smarta och giftfria sätt att skydda ditt barn

  Myggmedel är långt ifrån det enda sättet att skydda barn från myggbett. Vissa åtgärder kan göra att du kan minska mängden myggmedel medan andra kanske till och med gör att du inte behöver myggmedel.

  Följande är våra fem bästa, tidlösa och giftfria sätt att skydda barn mot myggor:

  1. Plats och tid: fundera över vilka platser barnet besöker - kanske går det att undvika en våtmark eller annan plats där man kan räkna med mycket myggor. Många typer av myggor är dessutom mest aktiva vid gryning och skymning, men mindre mitt på dagen. Kanske går det att planera utflykter så att barnen är inomhus vid de värsta myggtiderna.

  2. Myggnät: barn sover en stor del av dygnets timmar, dessutom är de då både stilla och försvarslösa mot myggor. Ett enkelt sätt att skydda barnet är genom att använda myggnät över säng och barnvagn.

  3. Luftkonditionering: myggor gillar inte den lägre temperaturen som luftkonditioneringen skapar och deras förmåga att navigera och hitta bytet försämras av luftflödena som skapas.

  4. Myggmaskiner: det finns allt från små myggdosor som med ljud avhyser myggor till mer eller mindre avancerade myggfångar-maskiner. Fördelen med dessa är att du slipper att applicera giftigt medel direkt på barnets hud. Och såklart att du får skydd för hela familjen på en gång.

  5. Täckande kläder: troligtvis det enklaste sättet att skydda ett barn mot myggor är att se till att kläderna täcker bra. Detta kan kombineras med myggmedel med fördelen att barnet då slipper myggmedel direkt på huden.

  Nu har du förhoppningsvis en tydligare bild över hur du kan skydda ditt barn mot mygg. Vill du lära dig mer om myggor eller myggbett?

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top