Myrgift - enklaste sättet att slippa myror

  Myra myrgift

  Många drömmer om att slippa den årliga myrinvasionen av hem och uteplatser. Dagens myrgifter ger dig alla möjligheter att få drömmen att gå i uppfyllelse. Det gäller bara att veta vad som är vad så att du slipper onödigt giftiga ämnen eller miljöpåverkan.

  Det här inlägget sätter grunden av vad som egentligen är ett gift och går därefter på djupet och utforskar våra vanligaste myrgifter, samt ger dig alternativ till gifterna i form av helt naturliga giftfria produkter eller huskurer.

   

  Vad är ett gift?

  Definitionen av gift är att substansen även i låg koncentration påverkar en organism på ett skadligt sätt. Alla substanser i för stor koncentration kan vara dödliga för en organism, till och med substanser som vi ser som nyttiga och nödvändiga (salt, vatten mm.). Intressant är då också att organismer påverkas av olika koncentrationer och på olika sätt - ett gift behöver alltså inte vara ett gift för en annan organism, eller så blir det ett gift även för denna om koncentrationen ökas.

  För att en substans ska räknas som giftig för människor krävs att högst 20 gram av substansen räcker för att vara dödlig för en normalbyggd vuxen människa. För myror är så klart koncentrationen som krävs av en viss substans betydligt lägre för att fortfarande fungera som ett gift.

  Vissa gifter utges för att vara “naturliga”, men det behöver inte betyda något alls om det naturliga ämnet är ett gift. Ta curare som exempel, ett direkt dödligt gift för människor, som består av en blandning av alkaloider som egentligen är helt naturligt växtextrakt.

  Alla djur, växter, svampar producerar gift naturligt för att eliminera eller avskräcka mikroorganismer som hotar skada eller äta dem. Även våra mänskliga kroppsvätskor innehåller gifter, eller defensiver som de kallas, med syftet att bekämpa bakterier.

  Med detta vill vi belysa att det gäller att hålla tungan rätt i munnen när man diskuterar gifter. Tillverkare bör också tänka sig för när gifter presenteras som “naturliga” och liknande ordalydelser.

   

  Vanliga myrgifter

  De tre vanligaste gifterna i moderna myrmedel är imidaklorapid, deltametrin och pyretrin. Vardera har sina egna för- och nackdelar, gemensamt är att de alla fungerar som nervgift på myror. För respektive myrgift går vi igenom allt från grunden i hur de fungerar, till i vilka myrprodukter du kan hitta dem:

   

  Imidaklorapid är en systemisk insekticid (biocid) vilken är ett nervgift som påverkar det centrala nervsystemet på myror. Ämnet är en så kallad neonikotinid (liknar nikotin) - vilka utvecklades i många former av Shell och Bayer under 1980 och 90-talet.

  Nervgiftet fungerar genom att blockera nervimpulser hos myran vilket leder till förlamning och därefter döden. Giftet verkar både genom direktkontakt och genom det metaboliska systemet. På grund av att imidaklorapid binder starkare på insekters neuronreceptorer än på däggdjurs så är den inte alls lika giftig/farlig för människor och djur.  

  Inom EU förbjuds neonikotinoider som växtskyddsmedel utomhus på grund av dess skadliga effekter på pollinerande insekter (ex. bin). Exakta bestämmelser och vilka produkter som eventuellt försvinner från marknaden återstår att se (2018).

  Imidaklorapid finns som verksamt ämne i produkter som: Myrr® Q myrdosa 2-pack och Myrmedel Myrr Extra 200g.

   

  Deltametrin är troligtvis den vanligaste och populäraste insekticiden världen över. Den används mot myror men även andra insekter såsom vägglöss, kackerlackor, myggor, fästingar, loppor och spindlar. Ämnet är en så kallad syntetisk pyretoid, alltså en kemisk variant av den naturliga pyrethrum som finns i bland annat krysantemumblomman.

  Deltametrin verkar liksom imidaklorapid som ett nervgift och är giftigt för människor, men det krävs hög koncentration vilket gör att giftet ändå är förhållandevis säkert. Ämnet kan dock ge upphov till allergi och astma hos människor, samt är mycket giftigt för vattenlevande organsimer. Det kan också vara skadligt för mindre husdjur. Därför ska man vara försiktig och endast använda giftet med stor måttfullhet.

  Deltametrin finns som verksamt ämne i produkter som: Myrr® Spray 500ml och Myrr® till utvattning 100ml.

   

  Pyretrin som ofta benämns krysantemum då ämnet påträffas naturligt i framförallt krysantemumarter, men framställs också idag storskaligt syntetiskt. Liksom föregående gifter är pyretrin en biocid och ett nervgift. Pyretrin är ett av de tidigaste insektsgifterna som människan känt till och brukat, det ska ha använts redan år 1000 f. Kr av Chou dynastin i Kina som insektsbekämpning.

  Ämnet fungerar som så att det fördröjer stängningen av de spänningsstyrda natriumjonkanalerna i nervcellerna. Konsekvensen blir ett fyrverkeri av okontrollerade och förstärkta nervsignaler som i sin tur leder till att insekten paralyseras och snabbt dör.

  Pyretrin är biologiskt nedbrytbart och klassas som att ha en låg giftighet vad gäller människan. Man ska inte blanda ihop pyretrin med pyretroid som har en större miljöpåverkan då den inte bryts ned utan snarare ackumuleras i miljön.

  Katter saknar det enzym som bryter ned pyretrin och har därför extra hög risk att skadas av giftet. Fästingmedel för hundar innehåller ibland pyretrin och om detta används på en katt är det inte alls bra. Det är ett tydligt exempel på vikten av att endast använda giftbaserade medel enligt föreskrifter.

  Pyretriner finns som verksamt ämne i produkter som: Myr Effekt™ utvattning 300g (samma produkt under andra namn: Myrr P, Weibulls Effekt utvattning) och Neudorff Myr Effekt pulver (samma produkt under andra namn: Weibulls stoppar myror pulver, Myrr P, Endant S, Family Matters Myrpulver).

   

  Giftfri bekämpning

  Det senaste inom myrbekämpning är att använda kiselgur mot myror - ett giftfritt och helt naturligt medel som består helt av fossilt stenmjöl (också kallat diatomit eller kiselgur). Medlet kommer i pulverform som för oss känns som ett vanligt puder. För myror repar mikroskopiska kristaller upp myrans vaxskikt (hudskelett) vilket leder till att myran därefter torkar ut och dör.

  Kiselgur finns i produkten MyrNIX® kiselgur 150g och används flitigt av konsumenter såväl som professionella bekämpare. Den stora fördelen är att kiselgur varken är giftigt för djur eller människor. Efter användning kan man bara torka upp eller dammsuga upp pulvret. En ytterligare bonus är att kiselgur även är verksamt mot andra krypande insekter såsom ängrar eller kackerlackor.

  Två huvudsakliga nackdelar med kiselgur är dels att användningsområdet är begränsat till inomhus (annars regnar eller blåser pulvret bort), samt att endast myror som kommer i direkt kontakt med pulvret bekämpas. Det fungerar alltså bra mot att stoppa ett myrstråk som kommer in i köket men mindre bra för att få bekämpa ett myrbo som är svårplacerat och därmed svårbehandlat.

   

  Huskurer mot myror (egna “gifter”)

  Det finns många huskurer mot myror, allt ifrån tämligen giftiga metoder som att hälla bensin på myrboet till att hälla kokande vatten eller lightdrycker. Generellt kan man säga att de exempel på huskurer vi hört om faller kort på grund av följande:

  • Bensin: opraktiskt eller giftigt (eller farligt om du dessutom tänder på…) till den grad att vanligt myrgift är avsevärt mycket bättre. De flesta vill ju inte förstöra växtligheten och förgifta miljö och vatten.
  • Kokande vatten: misslyckas med att bekämpa hela kolonin/myrboet och framförallt drottningen. Resultatet är att myrkolonin snabbt återhämtar sig eller i bästa fall flyttar till en ny plats några meter bort.
  • Aspartam: Fungerar inte i praktiken på det sätt som teoretiskt skulle kunna vara möjligt, och är därför på sin höjd begränsat verksamma som bekämpningsmetod. Se genomgång av lightprodukter nedan.

  Den populäraste huskuren vi hört om på senaste år är lightdrycker med aspartam mot myror så vi går vidare med visa på hur det inte riktigt fungerar som man hoppats i praktiken.

  Lightprodukter som innehåller aspartam ska rent teoretiskt kunna bekämpa myror. Exemplet som vi sett florerar är från Ny Teknik nr 37, att 1 dl Fun Light som är koncentrerad sockerfri saft ska fungera som bekämpning mot myror. Sötningsmedlet aspartam ska locka till sig myror som tror att det är socker, aspartamet är sedan dessutom ett svagt nervgift men som i tillräcklig koncentration ska kunna döda myror.

  När vi testat själva och även vad vi hört från andra så dör förvisso en del av myrorna, men endast de som kommer i direkt kontakt med vätskan. Vi är osäkra på om det verkligen är nervgiftet/aspartam som dödar myrorna, troligare är katt de helt enkelt blir klibbiga och förlorar rörelseförmågan eller om den klibbiga vätskan täpper till deras andningsorgan (samma princip som myrgifter vilka verkar genom oljeemulsioner).

  Dessutom verkar myror inte lockas för att dricka av vätskan. Man når därmed inte hela kolonin eller drottningen som är viktigast att döda om man vill få bort myrboet permanent. Så slutsatsen är att lightdrycker inte är värt att kladda med när det gäller myrbekämpning.

  Snopes, en amerikansk site för faktagranskning, utförde ett kontrollerat test med två kolonier myror. Den ena populationen fick aspartam medan kontrollgruppen fick föda som rekommenderats av myrfarmstillverkare. Utfallet: myrorna som fick aspartam dog inte utan fortsatte med samma aktivitetsnivå och hälsa som kontrollgruppen.

  Slutsats: man bör ha en skeptisk hållning till huskurer som inte bevisats trovärdigt även om sättet kuren framställs på är tilltalande och logiskt.  

   

  Topp 3 tips

  Här lyfter vi fram det vi tycker är viktigast från genomgången av olika myrgifter:

  1. Följ alltid produkternas föreskrifter noga. Du minskar risker med gifter om de används helt korrekt, exempelvis ska en produkt för utomhusbruk endast användas just utomhus.
  2. Undvik tveksamma huskurer, de är oftast slöseri av tid med en tvivelaktig effekt på myrkolonierna
  3. Anpassa valet av myrmedel till din specifika situation, tex. om myrdosor eller myrmedel för utvattning passar bäst - läs mer om hur du får bort myror
  4. Använd giftfritt när det går (exempelvis kiselgur)! Det är skönt för samvetet att veta att du sparar miljön och minskar risker för djur och människor.

   

  Vill du bli expert? Läs då också vår guide om myror.

   

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top