Myror: den ultimata guiden

  Myror stenläggning närbild

  Myror kan bygga gångar i ditt hus och de flesta vill inte dela sitt hem med dem. Vi har samlat allt du behöver veta om myror. Guiden om myror går igenom allt från olika sorters myror, varför de kommer in i hus, hur du hittar myrbon och såklart hur du bekämpar myror.

   

  Innehåll:

  1. Kort om myror
  2. Olika typer av myror
  3. Varför söker sig myror in i hus?
  4. Där hittar du myrboet
  5. Så förebygger du myror
  6. Så bekämpar du myror
  7. Mer fakta om myror

   

  Kort om myror

  Svartmyror är de myror som vanligast förekommer som skadedjur i hus. De är mellan 2 till 4 millimeter långa och tar sig in i våra hus i jakt på föda framförallt vår och sommar. Spill från söta drycker som saft eller socker i skafferiet kan snabbt locka till sig mängder av myror. När den första myran funnit föda lägger den ut ett doftspår som leder övriga myror till platsen, då kan man ofta se en myrled ringla fram.

  Hästmyror är rejäla, kraftfulla myror såsom namnet antyder - de lever naturligt i murket trä (t.ex. i stubbar och fallna träd), men hittar man dem i hus eller kring uteplatser av trä bör man vara vaksam. 

  Bild: Svartmyror, Lasius niger [© Python (Peter Rühr), CC-BY-SA-3.0]

   

  Olika typer av myror

  I sverige har vi omkring 80 olika myrarter. Merparten av dessa är inte skadedjur utan snarare nyttodjur då de livnär sig till del på andra skadedjur, ett exempel på en sådan myra är röd skogsmyra (även kallad stackmyra). Vanligast är att svartmyror ställer till besvär för husägare men ibland också hästmyror samt faraomyror som vuxit sig starkare på senare år.

  Svartmyror (också kallad svart tuvmyra) är det man oftast menar i Sverige när man talar om myror. Svartmyror bygger bon i jord, gärna under stenar eller bråte men även i plattläggningar, stubbar och dylikt. Våra trädgårdar passar svartmyran utmärkt för att bosätta sig, med bra skydd för bo och ofta riklig tillgång på föda. Svartmyror är mellan 2 till 4 millimeter långa och helt svarta.

  Hästmyror eller stockmyror som de också kallas är vår största myrart i Sverige - de blir mellan 6 till 14 mm långa. Hästmyran bygger oftast bo i murket trä, såsom stubbar, skadade träd, stockar på marken eller i konstruktionsvirke. När myrorna väl etablerat sig ger de sig också på friskt trä i sitt bobyggande med gångar och tunnlar, vilket kan leda till omfattande skador på byggnader.

   Faraomyror är tropiska myror som egentligen inte klarar sig i det svenska klimatet i naturen. Dock kan de hitta gynnsamma förhållanden inomhus och föröka sig i byggnader. Faraomyror är små och gula. Faraomyror kan vara mycket svåra att bli av med, speciellt i flerfamiljshus så i den flesta fall bör man söka en professionell sanering.

    

   Varför söker sig myror in i hus?

   På våren råder brist på mat i naturen och då kan svartmyrornas arbetarmyror söka sig inomhus för att helt enkelt finna föda. Ofta hittar de då mat, i form av något sött som de kommer åt och detta kan leda till en invasion och för dig en sanitär olägenhet.

   När det gäller hästmyror så söker de sig till ruttnande trä för att bygga bo, oftast då i naturen. Dock kan de ge sig på konstruktionsvirke, oftast när detta redan är skadat och då kan man få ordentliga problem.

    

   Där hittar du myrboet

   För att kunna få bort myror hjälper det att först av allt lokalisera myrboet. Svartmyror bygger bo i marken, gärna under stenar, plattläggning eller i grästuvor. Boet är ofta placerat någon eller några decimeter ner i marken, ofta på en varm plats. Under terrassplattor finns utmärkta förutsättningar för myror, vad gäller temperatur, skydd och jord som de enkelt kan flytta för att skapa tunnlar i anslutning till huvudboet.

   Hästmyror bygger oftast bo i murket trä, såsom stubbar, skadade träd, stockar på marken eller i konstruktionsvirke. När myrorna väl etablerat sig ger de sig också på friskt trä i sitt bobyggande med gångar och tunnlar, vilket kan leda till omfattande skador på byggnader.

   Det kan ibland vara svårt att hitta myrboet då myrorna är framförallt nattaktiva. Men oftast ser man några myror på dagen och kan helt enkelt följa efter dem, antingen är de på jakt efter föda eller påväg tillbaka till boet.

   Om du inte kan hitta eller komma åt att ta bort boet kan du istället placera myrgift på strategiskt valda platser där myrorna passerar, de tar då med giftet till boet.

    

   Så förebygger du myror

   Det finns flera enkla saker du kan göra i och utanför huset för att minska risken att myror etablerar sig eller hittar in i huset. 

   Checklista inomhus

   1. Töm soporna ofta
   2. Undvik spill av söta drycker, socker mm.
   3. Låt inte djurfoder stå framme längre än nödvändigt
   4. Åtgärna sprickor och springor där myror kan ta sig in

   Checklista utomhus

   1. Åtgärda fuktproblem vid grunden
   2. Reparera eventuella vattenläckor
   3. Undvik buskar invid huset, dessa riskerar att husera bladlöss som i sin tur attraherar myror
   4. Håll rent kring husväggar och husgrund
   5. Ta bort stubbar, fallna träd/stockar från tomten

   Följande åtgärder är speciellt viktiga för att minska risken att få besök av hästmyror: 

   1. Håll inte ved staplad mot byggnader/ytterväggar
   2. Ta bort gamla stubbar, döda träd och stockar från tomten

    

   Så bekämpar du myror

   För att döda myror behöver du först hitta själva boet, alternativt hitta ett myrstråk som du är säker på leder till boet. Själva bekämpningens mål är sedan att döda drottningen vilket leder till att hela myrkoloni utraderas. Välj sedan ett bekämpningssätt som motsvarar din specifika situation:

   1. Myrdosor: bekämpar myror effektivt och hygieniskt inomhus och dessutom säkert för barn och husdjur. Se också våra bästa tips för framgång med myrdosor.
   2. Myrmedel: långtidsverkande pulver eller granulat för att bekämpa myror utomhus innan de tar sig in i huset.
   3. Myrmedel för utvattning: ett enkelt sätt att komma åt svåråtkomliga myrbon.
   4. Rödcederprodukter: ett ekologiskt alternativ som är riskfritt för husdjur är rödcederolja och rödceder trä inomhus (rödcederolja spray utomhus).
   5. Övrigt såsom stoppmedel eller myrpennor kan användas för att skydda exempelvis skafferi mot angrepp, dock är dessa giftiga för husdjur vilket är en stor nackdel.

   Här hittar du bra och verksamma produkter mot myror.

   När det gäller bekämpning av hästmyror är det viktigt att hitta och ta bort huvudboet, för att bekämpa boet kan myrmedel för utvattning vara enklast. Från detta skapas satellitbon i byggnader och annat. Lättast är att följa myrorna och se var de är flest i antal. Oftast finns huvudboet i murket trä, ​såsom stubbar, skadade träd, stockar på marken eller i värsta fall i konstruktionsvirke. Läs inlägget 5 steg för att bli av med hästmyror.

     

    Mer fakta om myror

    I ett svartmyresamhälle finns en drottning och mängder av arbetare (dessa är sterila honor som saknar vingar). Individer med kön för fortplantning (bevingade hanar och honor) utvecklas och finns endast vid speciella tider. Honor kläcks ur ägg som är befruktade, medan hanar kläcks ur obefruktade ägg. Flera faktorer under larvtiden har betydelse för om en larv ska utvecklas till en bevingad könsindivid eller en arbetare, t.ex. näring och omgivande temperatur.

    Hanars enda funktion är att para sig och efter parning dör hanen. Parningsakten sker uppe i luften under varma och lugna högsommardagar, vilket kallas att myrorna svärmar. Dessa svärmar av svartmyror kan vara mycket individrika. Efter avslutad parning biter honan av sig vingarna och uppsöker sedan ett lämpligt ställe i marken för att lägga sina ägg och starta ett nytt samhälle.

    Svartmyra benämns ibland trädgårdsmyra, svart tuvmyra eller sockermyra - namn som kommer från antingen myrans val av boplats eller dess föda.


    Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

    Relaterade produkter
    Copyright © 2024 Stick AB
    To top