Nemaslug nematoder: mikrobiologi mot mördarsniglar

Nematod mask Phasmarhabditis hermaphrodita

Den nya, miljövänliga och hypereffektiva metoden att bekämpa mördarsniglar med Nemaslug nematoder vinner mark i Sverige. Men hur fungerar Nemaslug och hur gör man rent praktiskt? Vi tar oss långt ner i marken för en grundlig genomgång.

 

Nematoder är mikroskopiska maskar, endast 0,5 millimeter långa, och syns ej med blotta ögat. Nematoder i jorden behöver värddjur för att föröka sig och söker aktivt upp mördarsniglarna som miljontals målsökande robotar, det liknar mer biologisk nanoteknologi än något annat.

 

Så fungerar det

Nematoderna som används mot mördarsniglar tillhör sorten Phasmarhabditis hermaphrodita och är smittade med bakterien Moraxella osloensis som snabbt infekterar och dödar mördarsnigeln, inom ca. 3 dagar.

Eftersom nematoderna förökar sig i den infekterade snigeln kommer en ny generation nematoder att genereras, vilket gör att en enda behandling ger effekt i ungefär sex veckor. Dessutom eftersom mördarsniglar är kannibalistiska äter de sina infekterade och döda artfränder vilket gör att smittan sprids vidare ännu mer effektivt.

Nematoden phasmarhabditis hermaphrodita finns naturligt i jorden i både Norge och Sverige, men inte i tillräckliga antal för att påverka sniglarna märkbart. Så det man gör är att ge nematoderna en boost genom att tillföra miljoner av dem (ex. Nemaslug 40 m2 innehåller ca. 12 miljoner nematoder). När nematoderna väl har decimerat snigelpopulationen så har de inte fler värddjur att föröka sig i. Den naturliga konsekvensen är att de då själva också minskar i antal, ned till den nivå som är naturlig.

Det handlar alltså om en avancerad form av biologisk bekämpning där man utnyttjar och påverkar det komplexa samspelet i naturen mellan olika organismer där mördarsnigeln blir den stora förloraren.

 

Då behandlar du

Framförallt är det små till medelstora sniglar som påverkas av Nemaslug. Därför rekommenderar vi att nematoder används framförallt under vår, försommar och sedan på hösten för att komma åt juvenila sniglar som snart ska gräva ned sig och övervintra. Under de varmaste sommarmånaderna och för att komma åt fullvuxna sniglar är det mer effektivt att använda exempelvis ferramol snigelmedel.

Generellt gäller att ju tidigare man börjar desto bättre, detta då populationen mördarsniglar är svagare tidigt på säsongen och blir den decimerad kommer den ha betydligt svårare att återhämta sig. Dock kan man inte börja bekämpa med nematoder innan marktemperaturen ligger stadigt över 5ºC, så tidig vår brukar vara rätt tid för stora delar av Sverige.

För att framgångsrikt lyckas bekämpa mördarsniglar bör man efter en tidig start behandla över hela säsongen, alltså över ca 18 veckor. Detta innebär att man i tre steg, vid tre tillfällen med 6 veckors mellanrum utför behandling.

 

Så blandar du nematodlösningen

Andel vatten i lösningen beror på vilken förpackningsstorlek på nematoder du valt, vårt exempel nedan är för Nemaslug® nematoder 40kvm:

 1. Lös upp förpackningens innehåll i 4 liter vatten, i en hink eller bunke
 2. Rör kraftigt och häll över 0,5 liter lösning i en vattenkanna med grov stril
 3. Fyll på ytterligare 4,5 liter vatten i vattenkannan och rör om
 4. Använd lösningen för en åttondel av ytan (5 m2)
 5. Repetera steg 2-5 tills hela området är behandlat och lösningen är slut
 6. Eftervattna hela det behandlade området med vanligt vatten

 Tips: snåla inte på vatten. Rikligt med vatten enligt den instruktion som finns på Nemaslug-förpackningen gör att nematoderna har bättre möjlighet att hinna ta sig ned i jorden och att fler överlever.


 

Så behandlar du
 1. Vattna ut över de områden där du upplever störst problem med sniglar (använd med fördel en vattenkanna med stril)
 2. Nematoderna går ned i jorden och verkar i ungefär 6 veckor, plocka ej bort döda/ infekterade mördarsniglar då dessa blir uppätna av andra mördarsniglar som i sin tur blir infekterade
 3. Nematoderna har bäst effekt på mindre och mellanstora sniglar. För att komma åt även större sniglar kan man använda vad som kallas “norsk metod”, vilket innebär att man klipper av döda infekterade sniglar och lämnar dem som bete till stora sniglar som förtär dem och i sin tur blir smittade
 4. Man kan också göra fällor med del av nematodlösningen på speciellt utsatta platser såsom komposter eller odlingar. T.ex. lägga döda/infekterade sniglar i ett bad av nematodlösning, se dock till att miljön är fuktig och inte utsatt för solljus, annars dör nematoderna
 5. Det är ingen karenstid efter behandling, det är bara att på vanligt sätt skölja t.ex kryddor och grönsaker från de områden man behandlat innan förtäring

 Ekologiskt: Nemaslug är godkänt även för ekologisk odling. Med Nemaslug kan du bekämpa sniglar giftfritt och utan att påverka andra djur eller naturen.


 

Några bra tips

För att du ska få ut maximalt av Nemaslug-behandlingen kan följande vara bra idéer:

 • Börja behandling tidigt; Om ungsniglarna inte hinner lägga sina ägg så får du maximal effekt.
 • Nematoder är levande organismer som är känsliga för yttre förhållanden, framförallt mot kyla och värme, därför bör du hantera Nemalsug enligt instruktion på förpackning.
 • Behandla främst i fuktigt väder alternativt för- och efter-vattna.
 • Låt döda infekterade sniglar ligga kvar; Större sniglar som annars inte smittas äter då dessa och blir smittade.
 • Du behöver inte behandla hela din trädgård, fokusera på de områden med mest sniglar.

Läs också följande inlägg om du har fler frågor om nematoder mot mördarsniglar eller vill bli expert på att bekämpa mördarsniglar.

 

Bild: Nematoden, Phasmarhabditis hermaphrodita [Peter Andrus, CC BY-SA 4.0]

Relaterade produkter
Copyright © 2020 Stick AB
To top