Nemasys Multi - naturligt skydd mot skadegörare i odling och trädgård

Nemasys kålblad

Nemasys Multi består av flera olika nematoder, skräddarsydda för att skydda mot flertalet olika skadeinsekter på frukt och grönsaker. Vi går igenom de olika sätt du kan använda Nemasys Multi för att effektivt bekämpa olika skadegörare.

 

Innehåll / snabblänkar:

 1. Kort om Nemasys Multi
 2. Så använder du Nemasys Multi
 3. Behandling Grupp 1: kålrotfluga, lökfluga, morotrotfluga, fjärilslarver, harkrank, myror
 4. Behandling Grupp 2: tusenfotingar, trips 
 5. Behandling Grupp 3: äppelvecklare

 

Kort om Nemasys Multi

Naturliga mikroorganismer, eller nematoder som de egentligen heter, är inte längre bara ett förstaval för många som vill bekämpa mördarsniglar. Fler och fler upptäcker fördelarna med Nemasys Multi som ett skonsamt sätt att hålla odling och trädgård skadedjursfri.

Med Nemasys Multi kan du bekämpa skadegörare i odlingar, effektivt och utan att behöva använda skadliga kemikalier! Bra för dina växter och du slipper riskera att din bekämpning påverkar andra arter och naturen negativt.

Nemasys Multi som består av nematoderna Steinernema och S. feltiae, och är:

 • Fastställt effektiv mot flertalet vanliga skadegörare i frukt och grönsaksodling
 • Lika lätt att applicera och använda som traditionella bekämpningsmedel
 • Säker för grödor, användare och miljön (lämpad för organisk och ekologisk odling)

Följande är alla de skadeinsekter som Nemasys Multi verkar mot: kålrotfluga, lökfluga, morotrotfluga, fjärilslarver, harkrank, myror, tusenfotingar, trips och äpplevecklare.

Detta inlägg går igenom hur du använder Nemasys Multi på bästa sätt. Först får du några generella riktlinjer för användning. Därefter går vi in specifikt på hur du behandlar olika typer av skadegörare (här indelade i grupper som delar behandlingsmetid). Vi går igenom grupp för grupp hur du använder Nemasys Multi för bäst resultat, när du ska behandla och de viktigaste sakerna att tänka på när du behandlar.

 

Så använder du Nemasys Multi

Generellt kring användning av Nemasys Multi:

 1. Behandling för endast göras om man bekräftat angrepp från skadegörare.
 2. Undvik behandling i starkt solljus, kvällsbehandling är att föredra.
 3. Behandla helst i fuktigt väderlag (alternativt för- och eftervattna ordentligt).
 4. Behandla endast i jordsmån som har en temperatur mellan 10-30 ℃.
 5. Försök att hålla behandlad jordsmån någorlunda fuktig i upp till 2 veckor efter behandling.

 

Viktigt när du använder Nemasys Multi:

 1. Använd helst produkten direkt när du får den levererad, den har begränsad hållbarhet. Om du sparar produkten så förvara den i kylskåp i 5 ℃.
 2. När du blandar nematodlösning - se till att du rör om ordentligt så att all nematodmassa är upplöst.
 3. Spara inte färdigblandad nematodlösning.
 4. Spruta inte nematodlösningen med för högt tryck.
 5. Se till att det inte finns några filter i din sprutanordning som är mindre än 0,3 mm (50 mesh).

 


Behandling Grupp 1

Skadegörare: kålrotfluga, lökfluga, morotrotfluga, fjärilslarver, harkrank och myror.

Hjälpmedel som behövs

 • Vatttenkanna med grov stril (alternativt en tryckspruta med grov sprutdusch).
 • Eventuellt separat blandningskärl för nematodlösning.

Hur appliceras Nemasys Multi?

 1. Förvattna så att behandling sker i fuktig jord.
 2. Applicera rikligt kring rötter och rotsystem på växterna.
 3. Eftervattna efter behandling för att säkerställa att nematoderna hittar ned i jorden.

När appliceras Nemasys Multi?

Behandla mellan april och juli. Oftast krävs upprepad behandling under hela perioden som skadegörarna är aktiva för att nå önskat resultat. Upprepa behandling varannan vecka under växtsäsongen.

Tänk också på

 • Behandla längs med raderna och runt plantor. Larverna befinner sig generellt intill plantornas stjälkar och rotsystem. Behandla hela jordytan.
 • I växthus, behandla även jord på marken, i krukor och i odlingssäckar.

Behandling Grupp 2

Skadegörare: tusenfotingar och trips.

Hjälpmedel som behövs

 • Tryckspruta med grov sprutdusch.
 • Eventuellt separat blandningskärl för nematodlösning.

Hur appliceras Nemasys Multi?

 1. Fukta området som ska behandlas.
 2. Spruta nematodlösning direkt på skadegörare, dvs. på växten. Skadeinsekter måste nås direkt av lösningen för att bekämpas.
 3. Undvik behandling i direkt solljus då det kan påverka nematoderna negativt.

När appliceras Nemasys Multi?

Behandling kan göras varje vecka under skadegörarens livscykel. Minst tre behandlingar bör göras för att säkerställa att alla typer av skadegörare hunnit igenom sin livscykel.

Behandling ska helst utföras under en tid på dygnet när skadegöraren är synlig och aktiv.

Tänk på

Nematodlösningen måste komma i direkt kontakt med skadegöraren för att bekämpningen ska vara verksam.


Behandling Grupp 3

Skadegörare: äppelvecklare.

Hjälpmedel som behövs

 • Tryckspruta med grov sprutdusch.
 • Eventuellt separat blandningskärl för nematodlösning.

Hur appliceras Nemasys Multi?

 1. Behandla direkt på utsatta träd (en förpackning Nemasys Multi räcker till ca. 16 träd).
 2. Se till att ytor som ska behandlas fuktas innan du sprutar på nematodlösningen.
 3. Behandla på stam, lågt belägna grenar samt jordsmån under trädet.

När appliceras Nemasys Multi?

Behandla september till oktober med ca. en vecka mellan behandlingar.

Utför minst tre behandlingar med en veckas mellanrum, vilket motsvarar perioden det tar för äpplevecklare att lämna trädet.

Tänk på

Behandlingen påverkar även övervintrande äpplevecklare vilket innebär att effekten även bär frukt kommande år. 

 

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top