Rädda våra pollinerare: detta kan du göra

  Pollinerare blomsteräng

  Världens ekosystem och en stor del av vår matproduktion är beroende av pollinerare, till exempel humlor, bin och fladdermöss. Samtidigt visar forskning att många pollinerare är hotade. Vi visar hur du kan bidra till att återställa balansen.​

   

  De senaste åren har en rad forskningsrapporter kommit med alarmerande slutsatser. De har visat på att flertalet insekts- och djurarter som ansvarar för att pollinera världens växter är allvarligt hotade. Speciellt i Europa och Nordamerika.

  Vanligen förknippar vi pollinering av med växter med humlor, bin och getingar. Till dessa hör även andra ryggradslösa arter som skalbaggar och fjärilar. Av dessa är hela 40% av arterna hotade. I Europa är till exempel mellan 9 och 40% av biarterna hotade!

  Bland pollinerarna återfinns även fladdermöss och kolibrier. Av dessa är det aningen bättre ställt, men fortfarande är var sjätte art hotad.

   

  Avgörande för ekosystem och matproduktion

  Huvuddelen av de grödor som livnär oss människor är beroende av pollinering - närmare bestämt 75%. Utan pollinering skulle vi behöva klara oss utan frukt, det mesta i grönsaksväg, samt andra varor som inte är livsviktiga men nog så viktiga för oss svenskar - som kaffe.

  Ett katastrofscenario skulle vara att vi helt blev utan dessa varor, men den risken är fortfarande låg. En troligare utveckling är istället en nedgång i skördar och därmed avsevärt högre matpriser som följd.

   

  Varför är våra pollinerare hotade?

  Enligt forskarna finns det inte en entydig förklaring till nedgången av arter som är pollinerare. Snarare är det en kombination av många ogynnsamma faktorer som sammantaget utgör ett rejält och reellt hot mot pollinerare, världen över men speciellt i västvärlden.

  Det moderna jordbruket, är en faktor som lyfts fram, detta tränger undan vilda växter, vilka pollinerare naturligt söker sig till för näring. Resultatet är stora arealer av mark där det inte finns något alls att hämta för pollinerare.

  Urbanisering, att fler och fler flyttar till större städer, och att dessa därmed breder ut sig är ytterligare en faktor. Stadsmiljöer som de oftast ser ut innebär mycket dåliga möjligheter för pollinerare att överleva. Därmed förlorar pollinerare ytterligare mark till människans aktiviteter.

  Klimatförändringar tros också påverka - torka, översvämningar, extrema vintrar eller värmeböljor kan alla rubba den balans som t.ex. insekter är beroende av.

  Bekämpningsmedel som sprids eller ackumuleras i miljön är ytterligare en faktor som påverkar. Lagstiftare har börjat påverka de negativa effekter av dessa och de värsta biociderna förbjuds. Vi återkommer till vad du kan göra kring biocider för att göra skillnad.

  Hos försvagade arter slår parasiter och sjukdomar också hårdare vilket ytterligare förvärrar hotet.  

   

  Detta kan du göra

  Kanske har vi skrämt upp dig nu - det var meningen! Det finns fortfarande alla möjligheter att vända utvecklingen och rädda pollinerarna. Alla kan bidra på något sätt. Följande är 6 konkreta saker som du kan göra:

   

  #1 Blomsteröar

  Du som bor i villa eller har ett landställe har möjlighet att göra ett viktigt bidrag genom att lämna delar av gräsmattan till naturen, helt enkelt låta plättar tas över av naturliga blommor och växtlighet, så kallade blomsteröar. Speciellt lantbrukare som har stora arealer till sitt förfogande har möjlighet att göra stor skillnad. Några välplacerade blomsteröar insprängda i odlingsmarken kan rädda många pollinerare och göra att de klarar sig på platsen.

  #2 Biocidkontroll

  Välj bekämpningsmedel med omsorg. Leta efter biocider som är snabbt biologiskt nedbrytbara och som därmed inte ackumuleras (byggs upp och stannar kvar) i miljön. Om du måste använda biocider (exempelvis insektsmedel i sprayform) så gör det inte nära biodlingar, endast på natten och undvik använding på dagen när bin är aktiva. Och det självklara - minska bekämpning med biocider så mycket som möjligt!

  #3 Bra bekämpning

  Det är inte alltid som biocider är nödvändiga för att bli av med ett skadedjur. Kanske finns det fällor eller miljövänliga medel som löser samma problem men utan att göra skada på andra arter? Ett exempel på detta är nematoder som är olika sorter av naturliga biologiska organismer som fungerar bekämpande.

  #4 Bygg bihotell

  Vilda bin söker platser i naturen att etablera sitt bo, du kan hjälpa dem på traven genom att bygga ett bo som är redo att flytta in i. Borra hål i en planka eller träkubb, eller sätt upp ett knippe bamburör - det behöver inte vara svårare än så att ge de vilda bina ett handtag!

  #5 Bli biodlare

  Vill du gå steget längre och bli en riktig biodlare? Det är tämligen enkelt att komma igång och finns färdiga paket att köpa för att snabbt och enkelt komma igång. Sedan får du utöver en spännande hobby dessutom egen honung så att det räcker och blir över.

  #6 Belys problemet

  Passa på att sprida budskapet till andra. Enkelt men effektivt! Kanske använder inte du biocider själv men kan hjälpa någon annan som gör det att göra ett bra val. Eller så kanske du känner en lantbrukare som har förutsättningar att göra stor skillnad genom att skapa blomsteröar. 

  Hoppas att du nu fått inspiration till att vara delaktig i en förbättring för pollinerare. Människan är ansvarig för hotet och samtidigt har vi möjlighet att avvärja hotet om vi anstränger oss!  

  Copyright © 2024 Stick AB
  To top