Råttbekämpning - allt du behöver veta

  Råtta råttbekämpning

  Råttor lever sida vid sida med oss människor, de sprider smittor och förstör egendom. Råttbekämpning innebär att avlägsna råttor från miljöer där de gör skada, i allt från livsmedelshantering till våra hem. Vi går igenom allt om modern råttbekämpning och vad du själv kan göra.​

   

  Innehåll:

  1. ​Nya regler kring råttbekämpning
  2. Olika typer av råttbekämpning
  3. Vanliga typer av råttangrepp
  4. Ansvar för råttbekämpning
  5. Om du är i behov av råttbekämpning
  6. Företag som utför råttbekämpning
  7. Smart egen råttbekämpning

   

  Råttor lever sida vid sida med oss människor och har alltid gjort det. Råttor trivs helt enkelt i de miljöer vi människor skapar. Våra huskonstruktioner, avlopp med mer erbjuder råttorna skydd mot rovdjur. Samtidigt ger våra sopor näst intill obegränsat med föda.

  Råttor är ett kraftigt ökande problem. Anticimex, den största aktören som utför råttbekämpning, uppger att antalet utförda råttbekämpningar i Sverige ökade hela 67% mellan år 2013 och 2016.

  Tyvärr innebär råttornas närvaro både sanitära och materiella risker. Detta har medfört att vi människor tvingats bli bättre och bättre på råttbekämpning, i avloppssystem, i livsmedelshantering, i logistikkedjor, och inte minst i våra hem.

   

  Nya regler kring råttbekämpning

  På senare år har användningen av råttgift kraftigt reglerats. Först förbjöds råttgift för privatanvändare och lantbrukare utan licens. Därefter blev reglerna tuffare för licensen och kraven på saneringsföretagen hårdnade, kort förklarat så blev licenser dyrare och svårare att få, samtidigt krävdes mer skäl för att få lägga ut råttgift och det fick endast användas under en mer begränsad tid.

  Även professionella råttbekämpare, företag som Anticimex, har det nu svårare att få tillåtelse att få använda gift. Samtidigt gör nya regler att de måste kontrollera förekomst av skadedjur för att få fylla på nytt gift, detta var sjätte vecka! Detta har troligtvis bidragit till att Anticimex höjt priset för råttbekämpning, vissa uppger att priserna ökat med hela 150%.

  Summa summarum är råttgifternas tid förbi. Nu förlitar sig allt fler på giftfria metoder för råttbekämpning, självvalt eller ej.

   

  Olika typer av råttbekämpning

  Som sagt har råttgift (s.k. kemisk bekämpning) länge varit den förhärskande metoden för råttbekämpning. Dock har råttgifter blivit allt mer reglerat, samtidigt som det blivit betydligt dyrare även för professionella råttbekämpare att administrera. Råttgifter används fortfarande av saneringsföretag i viss utsträckning men andra former av råttbekämpning börjar ta över.

  Utvecklingen har gått mer mot automatiska och mekaniska fällor, t.ex. Wisecon Wisetrap för avlopp, eller Goodnature A24 för alla typer av placering.

  I takt med att det uppkopplade samhället växer fram börjar också uppkopplade råttfällor bli vanligare. Wi-Fi-uppkopplade råttfällor finns nu även för konsumenter på flera marknader, exempelvis i USA och vissa västeuropeiska länder.

  Ej att förglömma är förebyggande och byggtekniska åtgärder som blir viktigare och viktigare på grund av minskad användning av gifter. Proaktiv råttbekämpning kan innefatta allt från materialval, till galler eller tätningsmaterial i springor som råttorna annars kan använda för att ta sig in i fastigheten.

  Råttgift i Stockholm

  Bild: Råttgift i stockholm, ©Stick.se

  Bild: Avloppsbrunn med smart råttfälla, ©Stick.se

  Vanliga typer av råttangrepp

  Avlopp är en en miljö där råttor trivs och frodas. Avloppens gångar ger bra skydd samtidigt som mat och fett, viika spolats ned i avloppet, ger gott om föda. Råttor i avlopp utanför din fastighet är kommunens ansvar. Dock är det bra att undvika att spola ned mat och fett i avloppet för att minska risken att råttorna etablerar sig i dina avloppsrör

  Livsmedelshantering och företag som hanterar mat, är en jackpot för råttor. I princip kan de i vår livsmedelsproduktion och -hantering finna obegränsat med föda. Detta kan leda till enorma råttpopulationer om inte förebyggande och aktiva åtgärder utförs. Det ställs höga krav på hantering av livsmedel för att säkerställa bland annat att mat inte kontamineras av råttor.

  Lantbruk, speciellt dessa som arbetar med djurhållning och hanterar djurfoder eller exempelvis spannmålsproduktion är mycket utsatta. Det är inte ovanligt att råttor skapar stora problem för lantbruk, exempelvis genom att kontaminera foder eller gnaga av transportband.

  Hem och privatpersoner drabbas allt oftare av råttproblem i och med att råttpopulationen ökar överlag. För husägare eller lägenhetsinnehavare är det en plåga att få problem med råttor. Förutom sömnproblem från krafsande på natten kan obehaglig lukt, materiella skador eller i värsta fall elbränder ställa till ordentliga problem.

  Nybyggnationer brukar störa råttor och få dem att flytta till nya platser. Detta är speciellt vanligt i städer när avloppssystem och hela kvarter påverkas. Då händer det att råttor helt enkelt vallfärdar till tidigare förskonade platser och börjar ställa till problem.

  Likaså brukar renoveringar i allmänhet resultera i mer råttor. Detta då containrar med byggmaterial (och ibland annat som hamnar där) lockar till sig råttor. Själva renoveringen kan också skrämma fram råttorna och få dem att söka nya boplatser, exempelvis om VA påverkas eller om man bilar i grundplattan.

   

  Ansvar för råttbekämpning

  Fastighetsägaren ansvarar för råttproblem. I ett lägenhetshus är det en ägare eller förening som är ansvarig medan det i villor och radhus oftare är boende privatpersoner som har ansvaret. Generellt täcker hemförsäkringar råttproblem och oftast har man rätt till att få hjälp med en professionell sanering.

  Kommuner har ansvar för råttproblem i VA/avlopp. Dock sträcker sig inte ansvaret till avlopp som är inom fastigheter.

  För högriskmiljöer, exempelvis kring hantering av livsmedel, bör du arbeta med att förebygga råttor även om inga problem med råttor observerats. Detta regleras i många branscher, exempelvis som ett krav från Miljö- och hälsoskyddsnämnden för restauranger. Höga krav ställs på matsäkerhet och korrekt hantering av livsmedel, vilket även kan innefatta förebyggande råttbekämpning.

   

  Om du är i behov av råttbekämpning

  Om du har råttproblem i en fastighet som du äger eller i ditt hem bör du börja med att undersöka om din försäkring täcker råttbekämpning. Gör den inte det så kan du antingen kontakta ett saneringsföretag eller bekämpa råttorna själv.

  Det finns möjligheter att få tillstånd att själv använda råttgift för råttbekämpning. Man behöver inte ha genomfört en lång utbildning och ha flerårig erfarenhet som många tror. Till exempel kan lantbrukare som har behörighet för växtskyddsmedel (klass 1 L) få tillstånd av Arbetsmiljöverket att använda råttgift. Har du inte tillstånd för växtskyddsmedel kan du gå en 3,5 dagar kurs som ger dig behörighet att använda kemisk bekämpning mot råttor och diverse andra skadedjur i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. LRF arbetar för att en kortare kurs ska komma på plats som bara fokuserar på råttor och möss.

   

  Företag som utför råttbekämpning

  Några företag som utför råttbekämpning i Sverige:

  • Anticimex (rikstäckande)
  • Corvara (rikstäckande)
  • Insecta (Borås med omnejd)
  • Inspectera (rikstäckande)
  • Kalmar skadedjurssanering (Kalmar)
  • Nomus (södra Sverige)
  • Nomor (rikstäckande)
  • Refix (Stockholm med omnejd)
  • Rentokil (rikstäckande)
  • Synops (södra norrland)
  • Wasa skadeservice (Stockholm)

  Det är bekvämt att få professionell hjälp, men ofta kan det vara dyrt. Egentligen kan du i princip göra samma sak själv med rätt produkter och genom att läsa på lite. Med undantaget att du inte får använda råttgifter.

   

  Smart egen råttbekämpning

  Som privatperson, lantbrukare eller fastighetsskötare finns det möjligheter att själva bekämpa råttor utan någon tillståndsplikt eller speciella utbildningar. Detta så länge man håller sig till giftfria produkter.

  Marknaden för smart och giftfri råttbekämpning växer explosionsartat till följd av den omställning från råttgift som är tvingande från EU. Några nya smarta produkter nedan, och fler lär komma inom kort!

   

  Vill du bli expert på råttor och råttbekämpning? Läs då vår expertguide om råttor. Eller läs mer om skadedjursbekämpning generellt, inklusive lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

   

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top