Test: Trico Garden - så slipper du skador från rådjur

Rådjur skador trädgård

Rådjur vågar sig nära inpå hus och människor i sin jakt på föda. De kan göra stor skada i din trädgård. Vi har testat Trico Garden som kan vara lösningen för att skydda dina växter. Trico Garden är ett naturligt och giftfritt sätt att hålla rådjur borta. 

Rådjur kan ge upphov till mycket tråkiga skador i trädgård, odling och skogsbruk. Dels äter de plantor, skott och ungträd - ibland trampar de helt enkelt sönder växter i sin framfart. Tyvärr sprider även rådjur fästingar - så även om de inte äter upp odlingen kan de vara till besvär ändå om de kommer för nära inpå.

Vill vara helt säker på att helt slippa rådjur så är tyvärr det enda säkra sättet att sätta upp viltstängsel kring fastigheten. Men det är inte alltid möjligt, önskvärt eller kostnadsmässigt vettigt. Ett alternativ som kan skydda växterna är en lösning av fårfett och vatten som genom sin doft håller rådjur och andra hjortdjur borta - Trico Garden.

Vi har testat Trico Garden för att se hur bra det fungerar som skydd mot rådjur. Men innan vi går in på testet så ska du få lite mer bakgrund kring hur Trico Garden fungerar.

 

Om Trico Garden

Först och främst låt oss börja med att gå igenom var Trico Garden kommer ifrån, vad det innehåller och hur det fungerar.

Bakgrunden till hur Trico Garden kom till var genom klassisk bondpraktika. Man visste att fårull motverkade rådjur och började experimentera med olika “får-baserade” preparat. Företaget Kwizda Agro GmbH har utvecklat och tillverkar idag Trico Garden till framförallt den europeiska marknaden. 

Trico Garden består av fårtalg och vatten. Helt naturliga, giftfria och ofarliga ingredienser med andra ord. Fårtalg tas från insidan av fåret och ska inte blandas ihop med ullfett eller lanolin som tas från utsidan. Fårtalg används ofta i salvor, kosmetiska produkter, tvål samt även som smörj- och tätningsmedel. 

Lösningen kommer som koncentrat vilken blandas med vatten - 1 liter Trico Garden blir hela 5 liter färdig lösning. Den räcker till att behandla en yta om hela 500 m2!

Skonsamt mot växter

Omfattande tester som utförts har visat att växter som behandlats med Trico Garden inte påverkas, dvs. till exempel att plantans tillväxt sker normalt. Vid behandling ska inte hela plantan behandlas utan endast de delar som riskerar att angripas. På en ros till exempel så räcker det oftast att behandla själva rosknoppen. Behandling av hela växten riskerar att påverka tillväxten.

Tack vare att Trico Garden är skonsamt mot växter och inte innehåller några giftiga ämnen så kan den användas i ekologisk odling samt är KRAV-godkänd.

Användningsområden och fördelar

Trico Garden används främst för skydd i hemträdgårdar och vid professionell trädgårdsodling, samt till viss del i skogsbruk för att skydda plantor. Trico Garden avskräcker rådjur genom smak- och doftsubstanser som påverkar hjortdjurens känsliga sinnen. Rådjur reagerar på doften  och/eller smaken och undviker att beta på de växter som behandlats.

Fördelarna som användare får är att:

  • Minska risken för skador på prydnadsväxter, odlingar, fruktträd mm.
  • Skydda plant (i skogsbruk) och därigenom ekonomiska värden från viltbete. 
  • Bidra till biologisk mångfald, framförallt genom att lövträd skyddas som många hotade arter är beroende av för sin överlevnad.

Test av Trico Garden

För att göra testet under så kontrollerade former som möjligt utfördes testet i ett hägn med dovhjortar. Dovhjorten tillhör samma familj som rådjuret och är det närmsta djuret vi har rådjuret i svensk natur, men som samtidigt också lever i hägn till skillnad från rådjuret. Och vi behövde ha ett hägn för att ha kontroll över antal djur i testet och därigenom minska slumpfaktorn. 

Testet gjordes i ett hägn på 15 ha med 30 hjortar, dvs 2 djur per ha. Rådjurstätheten i Sverige varierar avsevärt. Den är som störst i södra och mellersta Sverige där det kan finnas 0,4 djur per hektar. Testet genomfördes alltså med en 5 gånger så stor djurtäthet än normalt i det fria där det finns mest rådjur per hektar. Vår förhoppning var att det skulle öka trycket på vegetationen och därmed benägenheten att äta testbetet, så att testet skulle gå snabbare och bli mer rättvisande.

I testet använde vi två identiska beten - ett som var behandlat med Trico garden och ett neutralt kontrollbete utan någon som helst behandling. Som bete testade vi dels bladiga kvistar från fruktträd, samt även pelargoner.

Blomspruta Trico Garden

Testresultat: I bägge fallen så nafsade hjortarna på det Trico garden-behandlade betet, men de åt inte tillnärmelsevis upp det. Det verkade som att de testade och smakade försiktigt men lärde sig sedan att det inte föll dem i smaken som de kanske hoppats. Kontrollbetet, det utan Trico garden-behandling, slukades i sin helhet på ett par timmar. 

Slutsatser: Medan kontrollbetet utan Trico Garden blev helt konsumerat av djuren så påverkades de Trico-behandlade växterna i väldigt begränsad omfattning, så pass lite att de faktiskt “överlevde”. Troligtvis om det funnits mer bete, som det finns i en vanlig trädgård, så skulle endast en mindre del blivit påverkad - det tycktes räcka med ett smakprov för djuren att upptäcka att de inte gillar smak/doft på växten och därefter undviker den. Vår slutsats är att Trico Garden hade en markant avskräckande effekt.

 

Tips vid använding av Trico Garden

Följande tre tips kan göra det enklare för dig att framgångsrikt använda Trico Garden:

  1. Blanda Trico Garden-lösningen i en blomspruta för att enkelt kunna applicera på växter.
  2. Spraya direkt på de växtdelar som ska skyddas. Hela växten behöver inte behandlas. På så sätt räcker flaskan längre och man minskar risken att växten tar skada av behandling.
  3. Undvik behandling i regn annars är risken att lösningen spolas av den behandlade växten. Lösningen måste ha hunnit torka på växten för att ge skydd.

Här kan du hitta produkten Trico Garden i butiken. Läs också gärna vår guide om du vill bli expert på rådjur och hur du blir av med dem.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top