Vägglöss: den ultimata guiden

  Vägglöss på säng närbild

  Vägglöss är ett stort problem i flera andra länder. Tyvärr blir de nu vanligare och vanligare även i Sverige. De är svåra att bli av med och leder till både kliande bett, enorm stress och sömnproblem som naturlig följd. Vi visar hur du kan skydda dig mot vägglöss och hur en sanering går till.

   

  Innehåll:

  1. Kort om vägglöss
  2. Bett och skador av vägglöss
  3. Så ser vägglöss ut
  4. Så sprids vägglöss
  5. Så vet du om du har vägglöss
  6. Praktiska restips
  7. Så bekämpas vägglöss
  8. Mer fakta om vägglöss

   

  Kort om vägglöss

  Vägglöss är små parasitinsekter som trots namnet faktiskt inte är löss utan en sorts skinnbagge. Den vanligaste lusen är Cimex lectularius som livnär sig på människan som värd och lever inomhus.

  Vägglöss är nattaktiva vilket innebär att de söker föda hos sin värd på natten, dvs. biter och dricker blod. På dagen håller sig vägglöss undangömda och är därmed svåra att hitta. Oftast håller vägglöss till nära sängen i skrymslen och skarvar men också i exempelvis i elektronik, golvlister, sängbord, till och med i väggar.

  Om vägglöss saknar föda så kan de gå i dvala. Därmed kan de klara även långa perioder utan föda, ca. 3-18 månader beroende på andra förutsättningar. Detta gör att vägglöss är ytterst svåra att svälta ut.

   

  Bett och skador av vägglöss

  Vägglöss gör ingen materiell skada utöver att de kan fläcka sängkläder och missfärga lister och annat med sin avföring. Däremot ger vägglöss upphov till omfattande psykiskt och ibland även fysiskt lidande för den som drabbats.

  Vägglusen biter oss människor på natten när vi sover, bett som i många fall kan ge upphov till klåda och ibland även allergiska reaktioner. Att vägglössen angriper oss på natten när vi inte kan försvara oss och befinner oss i sängens trygghet adderar till det obehag många upplever. Att sedan vägglössen är svåra att hitta och kan ta lång tid att bli av med gör inte saken bättre.

  Själva bettet kan se tämligen olika ut på olika individer. Betten kan vara svåra att skilja från andra insektsbett, såsom exempelvis myggbett eller bromsbett. Det som skiljer vägglusens bett från andra insekters bett är att de ofta hamnar på en rad, längs med en blodåder eller helt enkelt där vägglusen vandrat över huden. Det händer också att betten hamnar i grupp som en kluster.

  Det kan ta dagar eller upp till en vecka innan betten blir synliga, beroende på hur känslig individen är och på om man blivit biten tidigare och därför reagerar snabbare.

  Vägglöss kan bära på smittor men man har inte funnit några fall där vägglöss överfört smittor till människor. Så som tur är så stannar obehaget vid mer eller mindre kliande bett, svårare sjukdomar som HIV eller Hepatit B behöver man inte oroa sig för.

  Bett vägglöss

  Bild: Bett av vägglöss

  Så ser vägglöss ut 

  Vägglusen är oval till formen och är vanligtvis 4-5 mm lång, men kan bli upp till 10 mm. Kroppen är oval och platt men kan bli rundare när den ätit blod. Vägglöss är näst intill transparenta men antar en brunaktig färg när de är fyllda med blod. Vägglusen ser nästan randig ut vilket beror på ränder med kroppsbehåring.

  Se bilder nedan eller om du fortfarande är osäker så läs vårt djupare inlägg om hur du känner igen vägglöss.

  Vägglus, Cimex lectularius

  Bild: Vägglus, Cimex lectularius [© Louis-Marie Poissant, CC-BY-SA-3.0]

  Bed bug feeding

  Bild: Vägglus, nymf äter [Centers for Disease Control and Prevention, public domain]

  Så sprids vägglöss

  Vanligaste spridningen av vägglöss är att man tar med dem hem från semestern, oftast då under vår och sommarmånaderna. Vägglössen tar sig in i resväskor och kläder i exempelvis hotellrum och startar helt enkelt en ny koloni när de kommer hem till dig, tyvärr räcker det med en enda vägglus för att den ska kunna föröka sig. Från att ha fått hem en befruktad hona kan ett nytt stort vägglusangrepp vara igång efter bara ett par månader i gynnsamma förhållanden.

  Begagnade kläder eller möbler är ett annat sätt vägglöss sprider sig.

   

  Så vet du om du har vägglöss

  Det bästa är såklart om du kan hitta en levande vägglus. Vägglöss håller sig nära sin värd som är oss människor, och de äter på natten vilket innebär att i och kring sängen är det troligast att du kan hitta en vägglus. Vid befintliga vägglössangrepp som undersökts så har man funnit hela 90% av vägglössen just i sängen.

  Så börja med att undersöka sängen, i skrymslen, skarvar, och sedan längs med närliggande lister, möbler och liknande. Det finns också varningsfällor som kan hjälpa dig att fånga lössen och därigenom få ett säkert svar om det är vägglöss eller inte. Därefter kan du själv artbestämma fångsten eller skicka in den till en saneringexpert om du är osäker.

  Även om du inte hittar vägglöss, finns ett flertal tecken som kan hjälpa dig få svar på om du har vägglöss:

  1. Bett: vägglössens bett liknar myggbett till utseendet och kan variera i storlek från stort till att inte synas alls hos vissa. Många märken inte betten och får inte ens synliga bett som kliar. Första gången man blir biten av vägglöss kan det ta 1-2 veckor innan man får en reaktion.
  2. Avföring: ibland synligt som små svarta fläckar eller prickar, ofta på sängkläder eller vid skrymslen och lister nära sängen.
  3. Blodfläckar: små blodfläckar kan uppkomma på exempelvis lakan eller kläder nära där vägglusen bitit.
  4. Ömsat skinn: ett tydligt spår är om du hittar ömsat sninn, oftast på de platser där vägglössen vistas - nära sängen.
  5. Lukt: om det är en stor koloni vägglöss som etablerat sig kan man ibland känna en obehaglig, karaktäristisk mjölliknande lukt.

  Se mer om hur du kan göra en egen inspektion för vägglöss, vilka spår du kan leta efter samt var vägglöss gömmer sig.

   

  Praktiska restips

  Det är oftast på resor som vi får med oss vägglöss. Så på resande fot gäller det att vara extra vaksam. För att göra det enkelt för dig har vi listat de åtgärder du kan göra före, på, och efter resan som en checklista:

   

  1. Före resan

  • Packa kläder i plastpåsar i väskan, då kan inte vägglössen ta sig in.
  • Ta extra plastpåsar för lortig tvätt samt eventuella nya klädinköp på resan.
  • Skaffa en indikatorfälla för att snabbt kunna upptäcka vägglöss på exempelvis hotellrummet.

  2. På resan 

  • Genomsök boendet efter spår på vägglöss. Om du hittar spår, fotografera och kräv/se till att byta rum eller boende.
  • Packa inte upp väskan och sprid ut kläder, du får leva med att väskan och plastpåsarna är din resgarderob.
  • Placera aldrig skor eller resväska nära sängen eller golvlister, hellre högt upp och så långt bort det går.
  • Använd indikatorfällan. Om den fångar/indikerar vägglöss så byt hotell eller iallafall rum.

  3. Efter resan 

  • Tvätta alla textilier i minst 60 grader (har du varit väldigt noga med plastpåsarna kanske du inte tvättar oanvända kläder).
  • Sådant som inte kan tvättas i 60 grader kan du istället frysa in, som tumregel gäller att dessa bör frysas i 3 dygn i -18 grader för att alla stadier av vägglöss garanterat ska dö.
  • Dammsug resväskan noggrannt och släng därefter dammsugarpåsen i en välförsluten plastpåse. Om möjlighet finns så kan hela resväskan frysas i en frysbox, men tänk då på att det tar lång tid innan hela resväskan nått -18 grader.

  Läs mer om hur du förebygger vägglöss även i hemmet.

   

  Så bekämpas vägglöss

  Steg 1 - förebygg

  Speciellt i riskmiljöer såsom hotell, flyktingboenden eller hemma hos personer som reser mycket till länder med stora vägglusproblem bör man vara proaktiv i sina skyddsårgärder. För denna typ av miljöer rekommenderar vi bekämpningstejpen Nattaro Safe® som placeras på sängramen och där bekämpar eventuella vägglöss innan de hinner etablera en koloni.  

  Steg 2 - identifiera 

  Det gäller att identifiera vägglusproblemet så snabbt som möjligt och därefter agera omedelbart. Detta är det viktigaste man kan göra själv för att minska risken att drabbas illa. För att lyckas bör man dels se till att undersöka om man fått vägglöss vid någon som helst indikation (ex. avföring eller om någon i familjen fått bett), alternativt gå steget längre och ha en varningfälla i hemmet eller med på resan.

  Med en varningsfälla får du förhoppningsvis en varning i tid som underlättar en eventuell sanering betydligt och dessutom kanske slipper du obehaget av att du eller familjemedlemmar utsätts för den psykiska stress som det innebär att bli biten av vägglöss.

  För hotell och personer som ofta reser till områden med mycket vägglöss är risken stor att vägglössangrepp någon gång sker, för dessa rekommenderas den förebyggande bekämpningstejpen Nattaro Safe® som monteras direkt på sängramen. 

  Steg 3 - sanera

  Vi rekommenderar alltid att sanering av vägglöss utförs av en fackman då vägglöss är bland de svåraste skadedjuren att bli av med. Resultatet blir sällan fullgott utan professionell utrustning och utbildning och därmed riskerar problemet med vägglöss att bli större, spridas eller iallafall bli mer långvarigt än nödvändigt.

  Ett vanligt led i saneringen är att en sträng kiselgur dras runt om sängar. Man får sedan bo kvar och sova i sängen och agera lockbete för vägglössen. När vägglöss passerar kiselguret så repas deras exoskelett (hudskelett) vilket leder till att de på sikt torkar ut och dör.

  Sanering innebär ofta att du får bo kvar i huset och i din egen säng som lockbete för att vägglöss ska komma i kontakt med bekämpningsmedel. Detta kan såklart vara mycket obehagligt och stressande. För att minska stressen kan det vara värt att använda bekämpningstejp längs sängramen på sängar i huset.

   


   OBS: Vi rekommenderar alltid en professionell sanering om du har konstaterat ett angrepp av vägglöss.


   

  Mer fakta om vägglöss

  Två arter av vägglöss finns som livnär sig på människans blod, tropisk och vanlig vägglus. Den sistnämnda är den absolut vanligast förekommande i Sverige och andra delar av världen med tempererade klimat. 

  Den vanliga vägglusen trivs bäst i tempererat klimat, men klarar att överleva i både varmt och mycket kallt klimat. När man sanerar vägglöss måste man antingen hålla temperaturen vid 50 grader eller vid -18 grader, i flera dagar beroende på platsens förutsättningar, för att vägglössen ska dö. Alternativt så kan vägglössen bekämpas med bekämpningsmedel eller s.k. mekaniskt genom till exempel kiselgur.

  Vägglöss dras till sin värd människan via vår kroppsvärme och utandningsluft. Detta sker nattetid när vi sover och vägglössen känner då av en förändrad koldioxidhalt i utandningsluften. Vägglusens föda är människans blod, och den kan klara sig mycket länge utan föda, upp till 18 månader i fördelaktiga förhållanden.

  Spriding av vägglöss sker antingen genom att vägglusen själv förflyttar sig (de kan krypa ca 30 meter) eller att de helt enkelt liftar med en människa till en ny plats. En enda vägglus räcker för att den ska kunna börja föröka sig på den nya platsen och bilda en ny koloni.

  Förökningstakten för vägglöss beror väldigt mycket på förhållanden, främst temperatur. Till exempeI så kan vägglusens livscykel ske över endast 4 veckor i en gynnsam miljö medan det i en ogynnsam miljö kan ta fem gånger så lång tid. Generellt så löper vägglusens livscykel över 50-60 dagar, tiden från ägg till vuxen parasit, detta i normal rumstemperatur om 22°C.

  Vägglössens olika stadier av livscykeln är alla synliga för blotta ögat. Från äggen, till de genomskinliga nymferna som endast är 1-2 mm, till en fullvuxen hona som är ca. 6-9 mm lång. En vuxen vägglus som ätit är mörkbrun eller rödaktig i färgen och har en konvex form som liknar en äppelkärna.


  Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

  Relaterade produkter
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top