Kvitt® Dos Spray flygande insekter 300ml

Effektiv och omedelbar bekämpning av flygande insekter med helt naturliga ingredienser
Kvitt® Dos Spray flygande insekter 300ml
139 kr
Radar Dos P (Kvitt) 300 ml Radar Dos P (Kvitt) 300 ml - etikett
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Kvitt Dos mot flygande insekter (innan 2019 Radar mot flygande insekter) är ett snabbverkande och effektivt insektsmedel med följande fördelar:

  • Effektiv och luktfri bekämpning 
  • Naturligt verksamt ämne (pyrethrum)
  • Omedelbar knock-down effekt

Så fungerar det

Pyrethrum är verksam mot ett brett spektra av flygande insekter, exempelvis getingar, flugor, mal, pälsänger och bananflugor. Medlet verkar omedelbart och bryts ner inom 24 timmar. Produkten är avsedd för inomhusbruk.

Så gör du

  1. Skaka behållaren väl före användning
  2. Spraya direkt på det område där insekterna befinner sig, t.ex. tak, väggar eller fönster. Vissa känsliga material kan påverkas så testa produkten på ett litet område

Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 5108. Aktiv ingrediens: Pyretrumextrakt 4 g/kg, 0,40 W/W %, Piperonylbutoxid 20 g/kg, 2,00 W/W %.

Fara

fara1 fara2 Utropstecken

Extremt brandfarlig gas. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

Använd endast vid behov. Kan fläcka känsliga material.

Läs merVisa mindre
1st Radar® Dos Spray flygande insekter 300ml
Kundrecensioner
Vi bor i villa och har i bland getingbon . Medlet använder jag mot getingars bon
och även mot mal , effektivt!
Jan Fagerberg
Informationen på hemsidan och informationen på flaskan tycktes inte helt stämma överens.
Verifierad köpare
Funkade utmärkt. Bananflugorna dog på en gång och andra flygfän.
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top