Bli av med huggormar - produkter

  Mest sålda
  Alla produkter

  GuideHuggorm

  Huggorm:
  den ultimata guiden

  4 förebyggande steg

  1
  Gör ormarna mer exponerade mot rovdjur genom att hålla gräs kortklippt och att ta bort rishögar, lövhögar, bråte, och annat som ormar kan gömma sig i
  2
  Sätt ordentligt stopp vid huset så att ormarna inte kommer in genom att sätta finmaskiga nät för ventiler till hus samt eventuella sprickor i grunden
  3
  Ta bort ormarnas föda så minskar också antalet ormar som trivs på platsen, detta innebär att bekämpa framförallt gnagare som råttor, sorkar och möss
  4
  Använd ormskrämmare med ljud och vibrationer för att skrämma och skärma av tomt eller ytor där du, barn eller husdjur vistas mycket

  Kul fakta om huggorm

  •   Stockholms skärgård är den giftormstätaste platsen på jorden tack vare ett stort bestånd huggorm
  •   Huggormar är utomordentliga simmare tvärtimot vad många tror
  •   Många överlever ormbett tack vare motgift som är framställt med just ormgift

   

  Vanliga frågor

  Skrämmare
  Ultraljud och hälsa

  Är ultraljudet i skrämmare farligt för människor eller husdjur?

  Då ljudnivån (decibeltalet, dB) är relativt lågt samt att exponeringstiden är mycket kort (ca. 0,5 till 1 sek i ett intervall) utgör inte ultraljudet risk för skada eller fysiologisk inverkan på människor. Dock påverkas tamgnagare om man har dessa som husdjur.

  En del människor (framförallt unga under 25-års ålder) kan höra vissa ultraljudsfrekvenser. Om man har familjemedlemmar eller andra som störs av ljudet bör man se över placeringen på ultraljudsskrämmaren.

  Huggorm
  När kommer ormarna fram?

  När kommer huggormar fram på våren?

  Ormar kommer fram när de har en kroppstemperatur kring 8 grader, då lämnar ormarna underjordiska gångar och kommer upp till marknivå. När exakt detta sker varierar då med vädret och geografiskt.

  Generellt kommer ormarna fram månadsskiftet februari/mars. 

  Lyfta orm i svansen?

  Ska flytta en huggorm från vår tomt, är jag säker om jag får tag på och lyfter den i svansen?

  Nej, det är en vanlig missuppfattning att man kan hantera ormar säkert på det sättet. Vissa stora ormar går att hantera på det sättet utan att riskera att bli biten, en mindre huggorm kan dock mycket väl få tillfälle att bita.

  Använd istället redskap så att du håller avstånd till ormen. Se också till att ha höga stövlar och rejäla handskar om du mot förmodan skulle komma inom bettavstånd.

  Copyright © 2024 Stick AB
  To top