Pest-Stop® Universal Insektspray 750ml

Insektsmedel mot krypande insekter i eller kring byggnader
Pest-Stop® Universal Insektspray 750ml
199 kr
Finns i lager
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Pest-Stop® Universal Insektspray är ett insektsmedel används för bekämpning av krypande insekter i och omkring byggnader, produkten är:

  • Effektiv och enkel att använda
  • Innehåller inga skadeliga drivmedel
  • Luktfri

Så fungerar insektsmedlet

Insektsmedel för bekämpning - insekter dör en kort tid efter att de kommit i kontakt med medlet.

Så gör du

  1. Skaka flaskan ordentligt innan användning
  2. Behandla direkt på insekter eller där de uppehåller sig 
  3. Spraya från ett avstånd om ca. 30 cm
  4. Behandla med 3-4 sprut per löpmeter

OBS! Behandla inte i närhet till akvarier eller burfåglar. Undvik behandling av känsliga material, eller testa först på ett dolt och litet område. Se till att ytor är rena innan behandling.


 Varning: Läs etiketten med fullständig information före användning! Använd biocider med försiktighet och måttlighet. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 


Innehåll: cypermetrin (40/60) 0,05% w/w (0,5 g/L) vid 20 ℃. Volym: 750 ml.1st. Pest-Stop® Universal Insektspray 750ml
Copyright © 2019 Stick AB
To top