Mygglykta set Swissinno®

Dekorativt myggskydd utomhus för en yta om ca. 20 m2

Mygglykta set Swissinno® ger myggskydd utomhus genom att avvisa myggor inom en yta på ca. 20 m2. Swissinnos mygglykta är:

  • Dekorativt skydd mot mygg utomhus
  • Bittermedel som skydd för barn och husdjur
  • Fungerar både mot myggor och andra insekter

Så fungerar Mygglykta set Swissinno®

Med mygglyktan medföljer matta och ljus. Värmen från ljuset aktiverar mattan som utsöndrar substanser i luften. Dessa i sin tur avvisar och disorienterar myggor och andra insekter.

Hela 3 gånger(!) högre halt (vikt-%) d-Alletrin som är det verksamma ämnet mot myggor, jämfört med den konkurrerande Thermacells myggmattor.

Praktiskt och dekorativt myggskydd för uteplats, balkong, brygga, trädgård eller fisketur, camping mm. Enkelt att använda och effektivt!

Mattan innehåller BITREX, ett starkt bittermedel, avsett att minska risken att husdjur eller barn intresserar sig för eller konsumerar myggmattan.

Så gör du

  1. Öppna skyddspappret till mattan
  2. Sätt in mattan i toppen av lyktan
  3. Placera ljuset i lyktan 
  4. Tänd/släck lyktans värmeljus för att aktivera/avaktivera lyktan
  5. Byt matta (och ljus) efter 4 timmars användning

Se också Refill till Mygglykta set Swissinno® som räcker i 12 timmar.

Mått: 10x10x20cm


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 5303. Aktiva ingredienser: d-Alletrin 60,516 vikt-%.

Varning

 

Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att inandas ångor. Tvätta händerna grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. Skölj munnen. Samla upp spill. Spill och avfall undanröjs enligt lokala myndigheters anvisningar.

Läs merVisa mindre


Tyvärr ingår inte denna produkt i vårt sortiment för tillfället.

Till butikens startsida »

Sitemap »
Kundrecensioner
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top