Myggmedel

  Temporärt kroppsskydd mot myggor, knott och vissa andra stickande insekter.

  Alla produkter

  Visa fler

  Köp-guide myggmedel

  Den här sektionen innehåller information om myggmedel för att hjälpa dig vid köp, så att du hittar rätt myggmedel.

   

  Hur fungerar myggmedel?

  Myggor hittar sitt byte främst genom att reagera på koldioxid och mjölksyra, något alla människor utsöndrar, ämnen de kan upptäcka på 30 meters avstånd. På kortare avstånd använder myggor främst sina sinnen som känner av värme och fukt för att hitta till målet. 

  Myggmedel fungerar genom att blockera det nervorgan på myggor som känner av fukt och värme. Enkelt uttryckt tappar myggan siktet på bytet mer och mer ju närmare de kommer och når aldrig målet. Ju närmare de kommer desto starkare blir effekten av myggmedlet i den omgivande luften. Den mer komplicerade förklaringen är att stora ovala molekyler i den gas som myggmedlet avger temporärt blockerar fina porer i myggors nervorgan så att impulsfrekvensen avtar och myggan tappar fokus på bytet. 

  Resultatet av ett väl fungerande myggmedel är därför att myggor kan irra runt på platsen men ytterst få (om någon) kommer lyckas sätta sig för att sticka bytet.

   

  Vilka fördelar har myggmedel?

  Fördelar med myggmedel är främst följande:

  1. Effektiva: Rätt myggmedel och rätt applicerat fungerar myggmedel som ett mycket effektivt skydd mot myggor och myggbett.. 
  2. Praktiska: Enkelt att använda och ha med sig.
  3. Säkra: Låg risk för hälsa då myggmedel genomgått omfattande tester och kommer med instruktioner för säker användning.

   

  Vilket myggmedel ska jag välja?

  En uppenbar faktor som är viktig för de flesta är priset på myggmedlet. Det finns dock några ytterligare faktorer att ta ställning till: 

  • Tidsutdräkt för skydd: Myggmedel skiljer sig i hur länge de verkar. Behöver du skydd under längre tidsperiod är ett sådant myggmedel att föredra medan om du endast behöver kortare skydd kan sådant myggmedel vara mer skonsamt och behagligt.
  • Skydd mot fler insekter: Är det endast myggor du vill skydda dig mot så fungerar alla myggmedel. Vill du även ha skydd mot tex. fästingar och bromsar bör du kontrollera att myggmedlet du överväger ger sådant skydd.
  • Vem som ska använda: Beroende på om det är en vuxen, en ungdom eller ett barn som ska skyddas så finns olika myggmedel att tillgå. De starkaste och med längst verkanstid ska endast användas av vuxna.

   

  Är myggmedel farligt för barn?

  För vilken ålder ett visst myggmedel kan användas säkert finns angivet på produkten. Åldersbegränsningen bör följas. Sedan bör man följa instruktioner för användning noga för att undvika hälsorisker. Gör man det är myggmedel helt ok ur hälsosynpunkt för den ålder produkten föreskriver. Användarinstruktioner kan vara dels hur och var myggmedel ska appliceras, men även hur länge det får användas mm. Till exempel bör man inte applicera myggmedel på barns händer då de ofta och gärna stoppar händerna i munnen. Se mer ingående tips i vårt inlägg Myggmedel för barn.

   

  Tips för användning av myggmedel?

  Följande tips om hur du använder myggmedel på ett säkert sätt och för att det ska vara effektivt:

  • Kombinera med kläder som täcker: Det är otrevligt och dyrt att täcka hela kroppen med myggmedel så försök täcka det du kan med kläder.
  • Använd när det behövs som mest: Myggmedel kan inte användas dygnet runt och är verksamma en begränsad tid. Tipset är att tänka igenom innan när du är i störst behov av skydd, kanske bör kvällens fisketur eller utemiddag prioriteras framför jogging och lek i trädgården på dagen när myggorna är mindre aktiva. 

   

  Komplement till myggmedel

  Myggfångareskyddszoner mot mygg (myggavvisare, nät för dörrar, fönster eller över sängen), eller enklast - mer täckande kläder är alla bra komplement till myggmedel.

   

  Vanliga frågor om myggmedel

  Här följer de vanligaste frågorna vi fått från kunder om myggmedel:

   

  Hur mycket myggmedel ska jag använda?

  Detta är ett generellt svar - dvs. Kontrollera vad som gäller för just det myggmedel du har. Myggmedel ska endast appliceras en gång om dagen. Smörj då in ett jämnt lager medel på huden som ska skyddas.

   

  Hur länge verkar myggmedel?

  Myggmedel verkar i 4-8 timmar beroende på fabrikat. Sedan kan andra faktorer förkorta skyddstiden, såsom mekanisk nötning från kläder, sol och bad, solkräm applicerat under myggmedlet etc.

   

  Kan man göra eget myggmedel?

  Nej, det är inget man bör försöka sig på. Myggmedel som säljs i handeln är biocidregistrerade (krav för att få användas eller säljas) och dessa är testade omfattande vad gäller säkerhet och effektivitet. Egentillverkade myggmedel kan i värsta fall vara farliga för användaren trots till synes harmlöst innehåll. De kan även ge upphov till mer eller mindre allvarliga allergiska reaktioner, missfärga kläder mm.

   

  Fungerar myggmedel mot andra insekter?

  Många myggmedel är även verksamma mot även knott, broms och ibland även fästingar. För det specifika myggmedlet framgår på förpackning eller produktbeskrivning vilket/vilka insekter som det hjälper mot.

   

  Läs mer om bekämpning av myror i vår myggguide

  Copyright © 2024 Stick AB
  To top