Thermacell™ campinglampa

Perfekt för camping och utevistelse
Thermacell™ campinglampa
595 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Beskrivning
Dokument
Förpackning
  • Extremt effektiv och lättanvänd utomhusprodukt
  • Portabel och ljudlös; perfekt för uteplats, camping, jakt, fiske mm.
  • Elektrisk belysningsfunktion 

Så fungerar den

Thermacell® myggskydd skapar en myggfri skyddszon om ca 20m2 genom att sprida luktfritt myggmedel. Produkten har en elektrisk belysningsfunktion tillsammans med själva myggskyddet. Belysning och myggskydd aktiveras antingen tillsammans eller var och en för sig. Belysningen kommer från inbyggda LED-lampor som drivs med 4 st AA-batterier (köps separat). Batterier av god kvalité håller i upp till 50 timmar.

Så gör du

  1. Sätt i gaspatron
  2. För in myggmedelsmatta
  3. Slå på med gasknappen
  4. När den blå myggmedelsmattan blivit vit är det dags att byta
  5. Om maskinen inte är på eller gasolen är slut syns inget ljus/glöd i det genomsiktliga hålet på produktens ovansida

Refill 12 timmar respektive 48 timmar finns att köpa till.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4775. Thermacell Mat, per enhet: Aktiva ingredienser: d-Alletrin 0,5 g.

Varning

 

Skadlig vid förtäring. Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta händer grundligt efter användning. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser. Alletriner är giftiga för bin.

Thermacell Butane Cartridge, per enhet: Flytande petroleumgaser 21,7 ml.

Fara

Extremt brandfarlig gas.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats.  Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Läs merVisa mindre

1st campinglampa, 1st gaspatron, 3st myggmedelsmattor
Copyright © 2023 Stick AB
To top