Thermacell™ MR300

Portabel myggfri skyddszon om ca 20m2 med ett luktfritt myggmedel
Thermacell™ MR300
333 kr
Köp
Finns i lager
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning
  • Mycket effektiv, portabel och lättanvänd utomhusprodukt
  • Tyst produkt som gör den lämlig för uteplats, camping, jakt, fiske mm.
  • Gör att du kan avstå myggmedel på kroppen

Så fungerar det

Thermacell® Myggskydd MR300 är under skalet samma produkt som Thermacell®​ MR150 men med ett uppdaterat utseende - handtaget är på MR300 gummerat och därmed mer greppvänligt.

Produkten sprider ett luktfritt myggmedel som ger en myggfri zon på ca 20m2. Det smidiga formatet gör att den går att använda överallt - för fiske, jakt, camping, vandring eller på uteplatsen. 

Hölster finns som tillbehör och gör att du enkelt fäster den på exempelvis ryggsäcken eller bältet.

Så gör du:

  1. Sätt i gaspatron
  2. För in myggmedelsmatta (biocidinfo nedan)
  3. Slå på med gasknappen
  4. När den blå myggmedelsmattan blivit vit är det dags att byta
  5. Om maskinen inte är på eller gasolen är slut syns inget ljus/glöd i det genomsiktliga hålet på produktens ovansida

Test: "Bästa myggdödare 2016" M3.IDG


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4775. Thermacell Mat, per enhet: Aktiva ingredienser: d-Alletrin 0,5 g.

Varning

 

Skadlig vid förtäring. Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta händer grundligt efter användning. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser. Alletriner är giftiga för bin.

Thermacell Butane Cartridge, per enhet: Flytande petroleumgaser 21,7 ml.

Fara

Extremt brandfarlig gas.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats.  Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Läs merVisa mindre

1st Thermacell Portabel myggbortstötare MR300, 1st gaspatron, 3st myggmedelsmattor. Refill myggmedelsmattor 12 timmar respektive 48 timmar, samt hölster finns att köpa till som tillbehör.
Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top