Myrdosa 2-pack Trinol

Effektiv och snabb bekämpning av myror
Myrdosa 2-pack Trinol
79 kr
Myrdosor Myrdosor bruksanvisning
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning
 • Myrdosa i 2-pack
 • Säker för barn och husdjur
 • Snabb och permanent effekt

Så fungerar det

Myrdosan innehåller honungsbaserat bete som lockar myrorna in i dosan. Myrorna bär sedan med sig en liten bit av betet till myrstacken där myrorna då bekämpas.

Säker för barn och husdjur då betet ligger inkaplsat i dosan. Därför lämpligt för inomhusbruk i hemmet men tål att stå ute om den skyddas mot vatten och fukt.

Den aktiv ingrediensen har även har effekt på skalbaggar, flugor och andra insekter, dock lämpar sig myrdosan bäst för myror. 

​4 års hållbarnet från produktionsdatum.

Så gör du

 1. Ta bort all annan alternativ myrföda.
 2. Öppna förpackningen och vrid dosan moturs tills den klickar.
 3. Placera på golvet. Placera inte på uppvärmd yta tex element eller i direkt  solljus.
 4. Använd minst en dosa per 10 m2 utrymme. Vid stora besvär bör man använda 3 dosor per 10 m2 yta.
 5. Även om dosan ger mycket snabb eftekt bör den stå i minst 3 veckor för att bekämpa myrorna mer beständigt. 
 6. Vid omfattande besvär kan dosorna behöva bytas ut efter 3-4 veckor pga att betet tar slut.
 7. Öppna aldrig dosan, inte ens när den är tom.
 8. Efter användning kan dosan slängas i hushållsavfallet. 

 Tips: En ännu snabbare bekämpning kan fås om man initialt lockar myrorna in i dosan med en liten mängd honung vid myrdosans ingång. 


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 5247. Aktiva ingredienser: Spinosad 0,08 vikt-%.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet / behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Läs merVisa mindre
2st Trinol myrdosa
Kundrecensioner
Smidigt sätt i kampen mot de stora djävlarna.
Snabb leverans, bra produkt (innehåller spinosad som är mkt effektivt)
Funkar toppen!
Effektiva.
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top