Myrdosor

  Bekämpar myror effektivt och hygieniskt inomhus, dessutom säkert för barn och husdjur.

  Alla produkter

  Visa fler

  Köp-guide myrdosor

  Den här sidan innehåller information om myrdosor för att hjälpa dig hitta rätt produkt.

   

  Hur fungerar myrdosor?

  Myrdosor innehåller förgiftat sockerbete. Myror går in i dosorna där de hämtar betet som de sedan bär med sig till sitt myrbo för att utfodra myrdrottningen. På så sätt bekämpas hela myrboet. Myrdosor placerar du ut där du iakttagit myror, ställ dem gärna mitt i myrstråket så att myrorna lätt hittar dem. Myrdosor är mycket effektiva, bekämpar på ett enkelt och hygieniskt sätt och är dessutom säkra för barn och husdjur.

   

  Vilka fördelar har myrdosor?

  Fördelar med myrdosor enligt våra kunder:

  1. Enkla att använda: Myrdosor placeras ut i myrstråk, sedan sköter myrorna resten av bekämpningen själva genom att ta myrgiftet till myrboet. 
  2. Effektiva: Myrdosor lockar löpande till sig myror tills myrboet är utrotat, betet i myrdosan tagit slut eller tappat sin effekt.
  3. Säkra: Låg risk för barn och husdjur eftersom myrgiftet är inneslutet i myrdosorna och innehåller bittermedel.
  4. Praktiska: Du slipper städa upp efter bekämpningen, det är bara att plocka bort dosorna och sedan sopsortera dem.

   

  Vilken myrdosa ska jag välja?

  En självklar faktor som är viktig för de flesta är priset för myrdosan. Speciellt då myrdosor fungerar enligt samma princip och är ganska lika i övrigt. Men det finns några skillnader utöver pris att beakta: 

  • Vissa myrdosor är möjliga att fylla på myrmedel i med refillbete, vilket gör att de kan återanvändas, både praktiskt, kostnadseffektivt och bra ur miljösynpunkt. 
  • Var du tänkt använda myrdosan avgör även vilken dosa du kan välja. En del sorter får endast användas inomhus, medan andra även är tillåtna för utomhusbruk som tex. Trinol myrdosa
  • Även myrdosornas utseende kan vara värt att väga in då de flesta föredrar en diskret myrdosa eftersom den ofta ligger framme där vi vistas en längre tid. 

   

  Hur säkra är myrdosor för barn och husdjur?

  Myrdosorna är utformade för att vara säkra för barn och husdjur. Giftet finns inne i dosorna vilket gör att barn och husdjur inte kommer åt giftet så lätt. Eftersom myrorna bär med sig giftet till stacken så sprids det inte heller i din bostad. Lockmedlet i myrdosor innehåller också oftast bittermedel, vilket gör att ett barn eller husdjur som får i sig av medlet spottar ut det eller åtminstone undviker att konsumera mer. 

  Men, innehållet kan ändå vara skadligt i större mängd. Så placera dosorna så att barn och husdjur inte kommer åt dem. Viktigt är alltid att följa instruktionerna för produkten kring användning och säkerhet. Gör man det innebär myrdosor i princip noll risk för barn eller husdjur. 

   

  Tips för användning av myrdosor?

  Följande tips om hur du använder myrdosor hjälper dig göra rätt från början:

  • Rätt placering: Utnyttja myrstråkens doftspår - placera dosan mitt i myrstråket så hittar myrorna dem lätt. 
  • Städa regelbundet: Minska annan föda kring myrdosorna så att myrorna blir mer sugna på betet i myrdosan.
  • För snabbare effekt: Lägg lite honung precis vid ingången till dosan för att locka myrorna in i dosan.
  • Flytta vid behov: Följ myror och flytta myrdosor om så behövs.
  • Kombinera med andra åtgärder: Om inte myrorna försvinner inom rimlig tid kan du behöva lista ut var myrorna tar sig in i huset och lägga ut myrmedel utomhus, eller ännu hellre kan du försöka lokalisera myrboet och sedan utrota det med t.ex. Myrmedel för utvattning.

  Läs mer tips för att lyckas bra med myrdosor i hemmet.

   

  Vanliga frågor om myrdosor

  Här följer de vanligaste frågorna vi fått från kunder om myrdosor:

   

  Hur många myrdosor ska jag använda?

  För att få bukt på ett myrangrepp på endast en plats i hemmet krävs oftast 2-4 myrdosor.

   

  Kan myrdosor användas utomhus?

  De flesta myrdosor kan och får användas både inomhus och utomhus. Det står specificerat i produktens användningsområde om den får användas utomhus. När myrdosor används utomhus bör du se till att det inte kommer in vatten i dosorna, så se till att dosorna står skyddade för regn om de placeras på t.ex. en balkong eller terrass. 

   

  Hur lång tid tar det för myrdosorna att verka?

  Det kan ta 1-2 veckor innan myrdosorna har effekt och myrproblemet försvinner. Det beror dels på att det kan ta tid för myrorna att hitta in i myrdosorna, och sedan för att tillräckligt mycket förgiftat bete ska ha kommit in i myrkolonin och dödat den. Så ha tålamod och använd myrdosorna så länge de behövs. Det är inte ovanligt att nya kolonier hinner bildas medan du bekämpar en myrkoloni, så i vissa fall kan det ta lång tid att bli av med myrorna.

   

  Fungerar myrdosor mot andra insekter?

  Det finns myrdosor som även är anpassade för andra krypande insekter, tex. silverfiskar. För att använda myrdosor mot silverfiskar bör man dock istället placera dem på en mörk och skyddad plats där man observerat silverfiskar, t.ex. bakom en toalett.

  Copyright © 2024 Stick AB
  To top