Myrmedel

  Långtidsverkande medel såsom pulver eller granulat för att bekämpa myror och myrbon inomhus eller utomhus.

  Alla produkter

  Visa fler

  Köp-guide myrmedel

  Den här sektionen går igenom olika myrmedel för att hjälpa dig hitta det myrmedel som passar dig bäst.

   

  Vilken sorts myrmedel passar mig?

  Avgörande för valet av myrmedel är om du ska bekämpa inomhus eller utomhus? Beroende på detta finns det olika medel som lämpar sig olika bra. Sedan är giftfritt en viktig faktor för många. Det finns dessvärre inte många giftfria alternativ när det kommer till myrmedel, egentligen är endast kiselgur det myrmedel som kan klassas som helt giftfritt.

   

  Olika myrmedel och funktion

  Det finns många olika slags myrmedel, allt ifrån insektsspray till medel som blandas med vatten och hälls över myrboet, till förgiftat bete som myrorna bär med sig till sitt bo. Nedan är en kortfattad beskrivning av olika sorters myrmedel.

   

  I. Myrspray:

  Färdigblandat insektsmedel för bekämpning av myror och andra krypande insekter. Kan användas inomhus i tex. badrum eller kök men även utomhus i stenläggning, på husfasaden eller andra platser i trädgården där du har problem med myror. Insektsspray är säker för barn och husdjur så länge du följer anvisningarna på förpackningen. 

  Applicering: Inne/Ute.

  Rekommenderad produkt: Stick Insektspray kryp rekommenderas tack vare dess verkanstid som är upp till 12 veckor.

  II. Kiselgur:

  En giftfri mineral av kiselalger som skadar myrornas vaxskikt och torkar ut myrorna till döds. Appliceras på ett sätt så myror passerar genom pulvret eller direkt i och kring myrboet eller myrstacken. Mest lämpat för inomhusbruk då pulvret lätt blåser bort utomhus. På skyddade platser kan det användas utomhus. Fukt och regn påverkar medlet temporärt så det inte är verksamt men efter det torkat är det åter verksamt. 

  Applicering: Inne/ute.

  Rekommenderad produkt: Biobasis kiselgur passar dig som söker ett giftfritt myrmedel.

  III. Myrpulver:

  Myrpulver används för effektiv bekämpning av myror utomhus. Du bekämpar hela myrsamhället snabbt genom att sprida ut pulvret kring boets in- och utgångar, vid arbetsmyrornas gångstråk eller direkt in i samhället. Bra sätt att bekämpa myrorna innan de tar sig in i ditt hus. 

  Applicering: Ute.

  Rekommenderad produkt: Myrr Extra är extra effektiv då myror själva tar sockerbetet till boet.

  IV. Myrmedel till utvattning:

  Speciellt lämplig för bekämpning av otillgängliga myrbon i exempelvis stenläggningar, växthus, altaner eller grusgångar. Du blandar medlet med vatten och vattnar sedan ut det direkt över myrboet. Mycket praktiskt om myrboet är svåråtkomligt. 

  Applicering: Ute.

  Rekommenderad produkt: Myrr till utvattning letar sig ned i plattläggningar eller myrbon tack vare vätskeform.

  Vilka fördelar har myrmedel?

  Här är de vanligaste skälen som våra kunder angett för att köpa myrmedel:

  1. Effektiv och snabb bekämpning.
  2. Lätt att använda och praktiskt.
  3. Doftlöst och diskret. 

  Missa inte myrdosor som kan vara ett bra komplement till myrmedel.

   

  Vilka är vanliga misstag man kan göra med myrmedel?

  Det är svårt att misslyckas med myrmedel men nedan följer några vanliga misstag du kan undvika:

  • Behandlar på fel plats: Det uppenbara felet som är lätt att göra är att behandla fel plats i hemmet/trädgården. Det gäller att lokalisera var angreppet finns, var myrorna har sina stråk, var boet eller myrboen finns om det är utspritt, för att bekämpa på rätt plats.
  • Läser inte på: Det är viktigt att läsa användarinstruktioner på produktens etikett för att inte utsätta sig själv, andra eller miljön för onödiga risker genom fel- eller överkonsumtion av myrmedel. 
  • Ger upp för tidigt: Det kan ta tid att bli av med myror. Räkna med några veckor för ett bo. Sedan kan fler orelaterade kolonier bildas samtidigt när förhållanden är gynnsamma. Så även om du lyckats bekämpa det initiala myrproblemet kommer nya som kräver bekämpning. Så var ihärdig tills myrorna är borta.

   

  Vanliga frågor om myrmedel

  Här följer de vanligaste frågorna vi fått från kunder om myrmedel:

   

  Innehåller myrmedel gift?

  Gift eller ej beror på vilken organism som utsätts för ämnet. I fallet myrmedel är det ett gift för myror men endast aningen "giftigt" eller hälsovådligt för människor och större djur (ex. hund och katt).

  Om du enbart har fått i dig en mindre mängd myrmedel så är det som regel inte farligt. Om ett barn som fått i sig medlet, eller en vuxen fått i sig en större mängd, och det finns tecken på allmänpåverkan bör du kontakta:

  • 112 och begär giftinformation, eller, 
  • i mindre akuta fall, ringer Giftinformationscentralens direktnummer 010-4566700
   
  Är det farligt om husdjur får i sig Myrr-pulver?

  Myrr innehåller Deltametrin och det är giftigt för katter och hundar om de får i sig en större mängd. Men koncentrationen av deltametrin är väldigt låg i myrmedelsprodukter, vilket sammantaget medför att risken för förgiftning är låg. Om du har husdjur bör du alltid försöka placera medlet på ett sätt som gör det svåråtkomligt för husdjuren.

  Myrdosor kan ofta vara ett bra alternativ för dig med nyfikna husdjur. Detta då myrdosor kapslar in myrmedlet samt innehåller bittermedel som sammantaget minskar risken avsevärt att husdjur ska få i sig gift.

   
  Är myrmedel farligt för naturen?

  Det är alltid viktigt att sätta sig in i användningsinstruktionerna innan användning. Dessa säkerhetsföreskrifter är anpassade för att myrnedlet ska ha en så liten påverkan på natur och miljö som möjligt. Viktigt är också att inte använda mer medel än nödvändigt, och att placera ut det på rätt sätt. 

   

  Läs gärna mer om myror, myrgift eller husdjur och insektsmedel i vår blogg. 

  Copyright © 2024 Stick AB
  To top