Näringspinnar med insektsmedel Substral

Näringspinnar med insektsmedel mot skadeinsekter på prydnadsväxter 10st
Näringspinnar med insektsmedel Substral
69 kr
Köp
Snabb leverans: 1-2 dagar
Utgått 2021
.
Utgått 2021
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Substral näringspinnar med insektsmedel är det populäraste insektsmedlet för prydnadsväxter inomhus.

  • Skyddar i upp till 9 veckor
  • Mot sugande skadeinsekter som bladlöss och vita flygare
  • Innehåller också näringsämnen som stärker växten

Så fungerar det

Substral insektspinnar har en systemisk effekt där insektsmedlet sprids genom plantans växtsaft till alla delar och bekämpar där bladlöss samt andra sugande och gnagande skadeinsekter.

Ger näring och skyddar prydnadsväxter både inne och ute i upp till tre månader mot sugande skadeinsekter. Insektsmedlet verkar både direkt och långtids­verkande genom att verksamma ämnen tas upp av växten.

Insektsmedlet bekämpar ett brett spektrum av skadeinsekter såsom bladlöss, sköldlöss, mjöllöss, stritar och trips.

Dosering av antal insektspinnar baserat på krukans diameter (halv dosering vid bekämpning av bladlöss): 11 cm 1st, 14 cm 2st, 17cm 4st, 29 cm 6st.

Så gör du

  1. Applicera i prydnadsväxter med kruka (OBS. använd ej på ätliga växter!).
  2. Fukta jorden i krukan innan du placerar ut insektspinnarna.
  3. Tryck ner ett antal insektspinnar i jorden i växtens rotzon. Pinnarna ska tryckas ned så att de helt döljs i jorden.
  4. Vattna ordentligt ovanifrån efter placering av insektspinnar för att verksamt innehåll snabbt ska bli tillgängligt för växten.
  5. Byt ut pinnarna efter vad 12:e vecka.

Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4912. Verksamt ämne: Acetamiprid 3 vikt-%.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Läs merVisa mindre
10st Substral® Näringspinnar med insektsmedel
Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top