Provanto® insektspinnar 20st

Insektsmedel mot skadeinsekter på prydnadsväxter 20x2g
Provanto® insektspinnar 20st
149 kr
Finns i lager
Utgått 2021
.
Utgått 2021
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Provanto insektspinnar (OBS. tidigare namn Provado men nu förändrad produkt) är det populäraste insektsmedlet för prydnadsväxter inomhus.

  • Skyddar i upp till 9 veckor
  • Mot sugande skadeinsekter som bladlöss och vita flygare
  • Innehåller också näringsämnen som stärker växten

Så fungerar det

Provanto insektspinnar har en systemisk effekt där insektsmedlet sprids genom plantans växtsaft till alla delar och bekämpar där bladlöss samt andra sugande och gnagande skadeinsekter.

Insektsmedlet bekämpar ett brett spektrum av skadeinsekter såsom bladlöss och vita flygare.

Dosering av antal insektspinnar baserat på krukans diameter: 10 cm 1st, 15 cm 2st, 20 cm 6st.

Så gör du

  1. Applicera i prydnadsväxter med kruka (OBS. använd ej på ätliga växter!).
  2. Fukta jorden i krukan innan du placerar ut insektspinnarna.
  3. Tryck ner ett antal insektspinnar i jorden i växtens rotzon. Pinnarna ska tryckas ned så att de helt döljs i jorden.
  4. Vattna ordentligt ovanifrån efter placering av insektspinnar för att verksamt innehåll snabbt ska bli tillgängligt för växten.
  5. Byt ut insektspinnarna efter vad 9:e vecka.

Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 5422. Verksamt ämne: Flupyradifuron 1,88 vikt-%.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Läs merVisa mindre

20st Provanto® insektspinnar (2 gram vardera)
Relaterade produkter
Copyright © 2021 Stick AB
To top