Insektspray Universal Pest-Stop® 750ml

Insektsmedel mot krypande och flygande insekter i eller kring byggnader
Insektspray Universal Pest-Stop® 750ml
199 kr
Finns i lager
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Pest-Stop® Insektspray Universal är ett insektsmedel för bekämpning av krypande och flygande insekter i och omkring byggnader, produkten är:

  • Effektiv och enkel att använda
  • Innehåller inga skadliga drivmedel
  • Luktfri

Så fungerar insektsmedlet

Insektsmedel för bekämpning - insekter dör en kort tid efter att de kommit i kontakt med medlet. Praktisk pumpflaska för pålitlig och enkel applicering.

Effektiv mot ohyra såsom myror, silverfiskar, klädesmalar, pälsängrar, mjölbaggar mm. 

Så gör du

  1. Skaka flaskan ordentligt innan användning
  2. Behandla direkt på insekter eller där de uppehåller sig 
  3. Spraya från ett avstånd om ca. 30 cm
  4. Behandla med 3-4 sprut per löpmeter

OBS! Behandla inte i närhet till akvarier eller burfåglar. Undvik behandling av känsliga material, eller testa först på ett dolt och litet område. Se till att ytor är rena innan behandling.


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före använding. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4886. Aktiva ingredienser: Cypermetrin (40/60) 0,05% w/w (0,5 g/L) vid 20 ℃. Volym: 750 ml.

Vattenlevande

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Tom förpackning får inte återanvändas. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Läs merVisa mindre

1st. Insektspray Universal Pest-Stop® 750ml
Relaterade produkter
Copyright © 2022 Stick AB
To top