Vad söker du?

Mest sålda
Råttfällor
Elfällor
Skrämmare
Övrigt
Alla produkter

GuideRåtta

Håll råttorna ute!

Hör du skrapande ljud på natten eller hittar mystisk spillning när du kommer tillbaka till sommarstället efter vintern? Det kan vara råttor och då är det viktigt att agera omedelbart - en enda råtthona kan föda 100 råttor inom loppet av ett år! Här får du tips om vad du kan göra för att slippa råttproblem.

Kort om råttor

Råttor är ganska imponerande i det att de kan ta sig in på de mest oanade och omöjliga sätt i ett hus. Bland annat kan de klättra flera våningar på insidan av ett vertikalt avloppsrör, utan ansats hoppa en meter och ta sig in i hål som är endast 20 mm (ännu mindre för en icke fullvuxen råtta).

Råttor har en anpassningsförmåga till sin miljö som närmast liknar människans. Den vanligaste råttan, brunråttan, finns i hela världen och även i hela Sverige. Dessutom trivs tyvärr råttan nära människor, på våra soptippar, i kloaker, lador och källare, till skillnad från de flesta andra djur. De kan också bli aggressiva och till och med attackera människor om de känner sig hotade.

Råttor äter det mesta - allt från frukt och säd till daggmaskar. De lever i omfattande gångsystem som de själva gräver ut för matförråd och bon.

Brunråtta

 Bild: Brunråtta, Rattus norvegicus [© Hans-Jörg Hellwig, CC-BY-SA-3.0]

Råttor och smittspridning

Råttor kan sprida smitta via sin urin och avföring, till exempel salomonella, därmed räknas de också till kategorin skadedjur. De kan också göra skada på materiella tillgångar genom att tugga sönder böcker eller ännu värre elkablar.

Så vet du om du har råttor

Då råttor fortplantar sig mycket snabbt är det viktigt att så snabbt som möjligt upptäcka att man har ett råttproblem och agera. Följande tecken kan hjälpa dig att identifiera om du har råttor i hem eller sommarstuga:

 1. Råttspillning liknar stora riskorn, är mörkbrun och har en avsmalnande spindelform. En råtta producerar upp till 40 spillningar per dygn.
 2. Skrapljud nattetid tyder på råttor, troligtvis svartråttor som är exceptionella klättrare. Brunråttor är inte lika bra klättrare men kan höras gnaga eller springa.
 3. Spår i dammiga utrymmen indikerar att det är en väg använd av råttan. En test är att strö fint mjöl eller talk där man misstänker att råttor rör sig och nästa dag undersöka om spår lämnats.
 4. Gnidmärken uppkommer ibland från fett och smuts från råttans päls när den springer längs med lister eller andra föremål.
 5. Gångar är ett av de tydligaste tecknen på att råttor inte bara varit på en plats utan etablerat sig.
Förebyggande checklista mot råttor
 1. Sök efter eventuella hål i husgrund och ventiler, täck för dessa med metallnät (med maskvidd 5 mm och trådtjocklek 0,7 mm). En råtta behöver endast ett hål på 20 mm för att ta sig in så var noggrann.
 2. Klipp gräs kort runt huset, det tar effektivt bort skydd för råttor och de blir mer utsatta.
 3. Undvik buskar, träd, klätterväxter och plantor nära husfasaden. Likaså vedstaplar eller utemöbler när fasad bör undvikas då råttorna kan använda dessa för att klättra till öppningar högre upp i huset.
 4. Mata inte fåglar eller husdjur nära huset och om du gör det se till att få bort spill och rester efteråt.
 5. Se till att lock på sopkärl försluter ordentligt och om du har kompost bör den placeras långt ifrån huset och vara stängd - allt för att minska råttornas tillgång till föda.
 6. Lämna inte fröer tillgängligt i förråd/ garage/ carport.
 7. Under altaner och dylikt bör det vara rent och undvik bråte i allmänhet.
Hindra att råttor kommer in via avlopp
 • Sätt galler för öppna golvbrunnar t.ex. i utrymmen som källare 
 • Se till att vattenlås är fyllda i alla fastighetens golvbrunnar
 • Byt läckande/ trasiga vattenlås
 • Undvik att spola ned fett i avlopp då detta sätter sig som avlagringar och lockar till sig råttor
 • Avlägsna outnyttjade avloppsledningar i och kring fastigheten
 • Se till att avloppsledningar och brunnar är täta
 • Se till att täta rör och ledningar i fastigheten - exempelvis kring diskho och handfat
Så bekämpar du råttor

Fäljande är de viktigaste motmedlen för att bekämpa råttor:

 1. Elektriska råttfällor: dödar råttor humant genom krafitiga elstötar. Betas enkelt med ex. bacon, rökt lax eller kattmat och töms i soporna vid fångst. Endast för inomhusbruk, se ex. Aosion elektrisk råttfälla.
 2. Automatiska mekaniska fällor: avancerat system som fungerar för omfattande råttbekämpning eller inom stora områden. Laddas med CO2-patron och är därefter automatiska i upp till 24 fångster. Se ex. Goodnature A24.
 3. Klassiska råttfällor: sätt ut fällor, gärna många och utspridda i huset, finns både färdigbetade och o-betade.
 4. Ultraljudsskrämmare: ett aningen modernare sätt att hålla råttor borta. Ljudet stör råttor men inte människor och husdjur (bortsett tam-gnagare).
 5. Elektromagnetiska råttskrämmare: sänder ut pulser via byggnadens elledningar och skrämmer bort råttor. Detta sätt fungerar också bra om man vill bli av med råttor utan att skada djuren eller slippa att ta hand om döda råttor.
 6. Levandefångstfällor: innebär också att du slipper skada djuren och kan släppa ut dem på ett trevligt ställe långt bort. Fångst och transport kan dock vara stressande för dig men framförallt för råttan som är lättstressad.
 7. Råttgift: är effektivt men bör användas efter andra åtgärder visat sig otillräckliga då giftet har en attraktiv doft för råttor och kan locka råttor från omgivningarna eller ännu värre kan skada husdjur. Man kan också ha oturen att en råtta dör i huset och börjar lukta (detta är dock väldigt sällsynt eftersom giftet är utformat så att råttor ska bli törstiga av giftet och söka sig utomhus till vatten).

Oavsett hur du gör dig av med råttorna bör du se över förebyggande åtgärder för att slippa att råttproblemet kommer tillbaka.

Om egna försök att bli av med råttorna är fruktlösa bör du kontakta ett bekämpningsföretag som gör en professionell sanering.

Hjälp finns att få

Tänk på att beroende på din bostadssituation och varifrån problemet härstammar så finns olika möjligheter till hjälp:

 • Som hyresgäst har du rätt att kräva av fastighetsägaren att ombesörja sanering, förebyggande åtgärder och/ eller bekostad självhjälp.
 • Om du är fastighetsägare är tomt och bostad ditt ansvar men du kan ofta nyttja hemförsäkringen för att få hjälp.
 • Om råttorna kommer från kommunala avloppsnät och inte råtthål direkt på din tomt så har kommunen ett ansvar för att åtgärda problemet. I sådant fall ta kontakt med din hemkommun i form av en felanmälan. Det kan dessutom röra sig om ett hål i en rörledning som kommunen ändå har ett intresse i att åtgärda.
Mer fakta om råttor

Råttor är allätare, lever de i naturen innebär det oftast att de har växtdelar som huvudföda, exempelvis frön och nötter. Brun- och svartråttor är vad som kallas kulturföljare, de äter allt vi människor äter i form av det vi lämnar som sopor, men även diversen annat som papper, plast och dylikt. Som allätare kan råttor smaka på det mesta, även då till exempel grisar eller sovande människor.

Brunråttorna blir cirka 20-25 cm långa men kan bli ända upp till 30 cm, svans ej inräknad. Hanar kan väga upp till ett halvkilo och i några få fall har individer som närmar sig 1 kilo i vikt hittats. Råttorna är i regel bruna ovanpå och gråa under med runda tjocka öron.

Råttor har en spetsig nos och en kluven överläpp. Råttan har 16 tänder varav framtänderna saknar rot och fortsätter växer under hela råttans livstid. Detta är också anledningen att råttor är tvungna att gnaga för att slita ner ytan på dessa tänder till en lämplig storlek.

Råttor har inga svettkörtlar utan kroppens värme regleras istället genom att blodkärl vidgas i kroppsdelar utan hår såsom svansen.

Råtthonor föder generellt 7-8 ungar per kull och kan föda upp till 12 ungar eller mer. Vid riklig mattillgång kan en råtthona få en ny kull var 3-4 vecka. En enda hona kan alltså föda över hundra ungar på ett år. Sedan eftersom råttor blir könsmogna efter bara 2-4 månader kan förökningen gå extremt snabbt.

 

5 förebyggande steg

1
Se över byggnaden; Täta dörrar, fönster, ventiler, husgrund och andra möjliga håligheter utåt med metallnät (maskvidd 5 mm och trådtjocklek 0,7 mm).
2
Se till att rörskarvar under diskbänk är täta och att luckor i kök och skafferi sluter tätt. Likaså att govbrunnar sitter fast och är vattenfyllda.
3
Håll det städat, speciellt i källare och på vind. Undvik också att ställa kartonger på golvet, byt till förslutningsbara plastbehållare eller ställ fritt från mark på hyllor.
4
Se över skafferi och anna matförvaring - förslutningsbara plastbehållare håller råttor borta.
5
Om du haft råttproblem eller observerat råttor kring huset bör du i förebyggande syfte använda råttskrämmor och andra hjälpmedel för att råttorna inte ska ta sig in.

Relaterat blogginlägg

Kul fakta om råttor

 •   Råttor klarar att bli nedspolade i toaletten eller falla 15 meter oskadda
 •   Råttor skrattar när de kittlas men människoörat hör det inte
 •   Råttor kan tugga sig genom glas och cementblock
Mer kul fakta
 •   Precis som hos oss människor är största delen av råttor högerhänta
 •   Råttor reglerar sin kroppstemperatur genom att vidga blodkärl i svansen
 •   Råttor klarar sig längre än kameler utan vatten
 •   Råttor är färgblinda
 •   Romare såg råttor som ett tecken tur

Vanliga frågor

Elektriska fällor
Indikatorlampans funktion

Vad betyder lampans blinkningar?

De flesta elektroniska fällor har indikatorljus som signalerar fällans olika funktioner och status. Indikatorljusens betydelse kan variera mellan olika märken och modeller så se alltid bruksanvisning för just din produkt för att vara säker. Några exempel nedan:

Victor Multikill:

 1. Snabb grön blinkning och "surr" när du sätter på/apterar fällan
 2. Långsam återkommande grön blinkning när den är aktiv/elektrifierar byte
 3. Blinkar gult när fångstbehållare är full
 4. Blinkar långsamt rött om batteri håller på att ta slut
 5. Blinkar snabbt rött om något är fel

 

Aosion: Den elektroniska råttfällan har sin indikatorlampa skiljt ifrån själva fällan, vilket gör att den kan indikera ok status även under drift.

Under uppstart blinkar fällan rött och grönt, följt av en längre röd blink för att indikera att den är klar. Fällan blinkar sedan rött var 10:e sekund för att indikera att den är aktiv. När fällan ger en stötar blinkar lampan snabbt och starkt rött. När stötfasen är över blinkar fällan grönt för att indikera att tömning behövs.

 

Ljud

El-fällan låter när jag startar den med sedan slutar den - är fällan trasig? 

Elektroniska rått- och musfällor kan surra och klicka lite när de sätts igång för att uppmärksamma användaren på att fällan apteras, därefter ska de vara tysta i drift. Det bör alltså inte vara något fel på fällan utan är apteringsljudet du hör.

Rengöring

Hur håller jag en fällan ren, el och vatten känns inte som en bra kombination?

Elektroniska råttfällor bör rengöras på insidan endast om de är smutsiga. Smuts kan annars leda till att driften påverkas eller att fällan slutar fungera. Möss och råttor kan bara få en stöt om metallplåtarna inte redan är i kontakt med varandra. Se därför till att inte hårstrån eller bete ligger mellan eller på metallplattorna.

För att rengöra: Ta ur batterierna, torka med en torr eller lätt fuktad trasa och låt torka helt innan batterierna sätts i igen. Vissa produkter kan rengöras grundligt med vatten men var alltid lite försiktig, och gör det endast om bruksanvisningen föreskriver den typen av rengöring.

OBS. det är mycket viktigt att fällan är avstängd vid rengöring. Likaså att den är 100% torr innan den tas i bruk, annars är risken stor att fällan kortsluts och blir obrukbar.

Se fler
Placering fälla

Det står att man ska placera fällan längs med väggen, varför?

Oftast rör sig råttor ut med väggar, längs med rör eller andra fasta föremål - troligtvis för att dessa erbjuder ett visst skydd. Därmed gör placering vid vägg att du har större chans att råttor lockas till fällan.

Du bör också försöka lokalisera rått-stråk och placera fällan där för att få bäst effekt. Se vår gudie för råtta och avsnittet "Så vet du att du har råttor" för enkla tecken att titta efter.

För elektriska fällor bör du också tänka på att placeringen:

 • måste göra att barn eller husdjur inte kan komma i kontakt med fällan.
 • inte utsätter fällan för fukt eller kondens (exempelvis bör placering i krypgrund, carport eller liknande undvikas)
Fällor & fångst
Bete/ lockbete

Vad rekommenderar ni för typ av bete till råttfällor?

Proteinrika livsmedel, gärna kladdiga sådana ska fungera bäst. Fisk, kattmat, jordnötssmör eller bacon är några exempel som många haft framgång med.

Hasselnötter ska också vara bra - dock gäller det att man får fast dem eller att fällan tar bytet omedelbart utan att det hinner försvinna iväg med betet. 

Storleken på bytet ska vara ca som en ärta för möss och något större för råttor. 

Doftspår/ hantering

Hur undviker jag att råttorna fångar upp min doft när jag har gillrat fällan?

Enklast är att använda handskar när du hanterar både fällan och betet. Du kan också använda en sked eller annat redskap för att applicera betet.

Placering fälla

Det står att man ska placera fällan längs med väggen, varför?

Oftast rör sig råttor ut med väggar, längs med rör eller andra fasta föremål - troligtvis för att dessa erbjuder ett visst skydd. Därmed gör placering vid vägg att du har större chans att råttor lockas till fällan.

Du bör också försöka lokalisera rått-stråk och placera fällan där för att få bäst effekt. Se vår gudie för råtta och avsnittet "Så vet du att du har råttor" för enkla tecken att titta efter.

Skrämmare
Ultraljud och hälsa

Är ultraljudet i skrämmare farligt för människor eller husdjur?

Då ljudnivån (decibeltalet, dB) är relativt lågt samt att exponeringstiden är mycket kort (ca. 0,5 till 1 sek i ett intervall) utgör inte ultraljudet risk för skada eller fysiologisk inverkan på människor. Dock påverkas tamgnagare om man har dessa som husdjur.

En del människor (framförallt unga under 25-års ålder) kan höra vissa ultraljudsfrekvenser. Om man har familjemedlemmar eller andra som störs av ljudet bör man se över placeringen på ultraljudsskrämmaren.

Ultraljud och elektronik

Stör ultraljudet från era fällor ut elektronik såsom TV, Radio, WiFi, larm eller annat?

Nej ultraljud varken påverkar eller stör ut annan elektronik. Dessutom är ultraljudet väldigt begränsat i hur det transporteras och kan inte gå igenom höljet på vanlig hemelektronik. Av samma anledning är det viktigt att tänka igenom placering av ultraljudsskrämmare så att man får ut maximal verkan av ljudet som skickas ut.  

Övrigt
Råttor hälsorisk

Verkar som vi har fått besök av råttor i huset, både i köket och källaren, har små barn så undrar om det finns risk för några sjukdomar eller om det bara är äckligt?

Tyvärr medför råttor helt klart en hälsorisk, de är inte bara äckliga utan kan sprida sjukdomar och parasiter som exempelvis salmonella, bandmask, stafylokocker, lunginflammation - listan kan göras lång. Vi råder dig att direkt ta tag i råttproblemet antingen med hjälp av vår råttguide eller att anlita en firma för sanering.

Råttor - skrämma eller döda

Är det bättre att skrämma bort eller att döda råttor med fällor?

Resultatet är egentligen detsamma, möjligtvis att du minskar risken att råttorna hittar en annan väg in om du använder dig av skrämmare istället för fällor som dödar. Risken med att skrämma bort skadedjur är att de hittar en ny och oskyddad väg in i sin jakt på föda och att problemet istället dyker upp någon annanstans.

Det absolut bästa är att skydda vissa områden/ ytor som tex. kök och källare med skrämmare och att komplettera med fällor som tar kål på de råttindivider som ändå söker sig in i fastigheten. Då får du maximal effekt av två typer av bekämpning som kompletterar varandra.

Råttor avlopp

Hjälp! Det verkar som att råttor kommer upp via avloppet. Vi har testat att bekämpa men det kommer nya, vad kan vi göra?!

Som hyresgäst har du rätt att kräva av fastighetsägaren att ombesörja sanering av råttor (och andra skadedjur).

Om du är fastighetsägare är tomt och bostad ditt ansvar men du kan ofta nyttja hemförsäkringen för att få hjälp.

Då problemet tycks härstamma från avlopp kan det vara så att kommunen är ansvarig. Om råttorna kommer från kommunala avloppsnät och inte råtthål direkt på din tomt så bör kommunen åtgärda problemet. Om detta kan vara fallet bör du ta kontakt med din hemkommun i form av en felanmälan. Troligtvis kan det röra sig om ett hål i en rörledning som då kommunen ändå har ett intresse i att åtgärda.

Några saker fastighetsägare kan göra för att minska risken att råttor tar sig in via avlopp:

 • Se till att vattenlås är fyllda i alla fastighetens golvbrunnar
 • Byt läckande/ trasiga vattenlås
 • Undvik att spola ned fett i avlopp då detta sätter sig som avlagringar och lockar till sig råttor
 • Avlägsna outnyttjade avloppsledningar i och kring fastigheten
 • Se till att avloppsledningar och brunnar är täta
 • Se till att täta rör och ledningar i fastigheten - exempelvis kring diskho och handfat
 • Sätt galler för golvbrunnar i utrymmen som källare och groventré
Copyright © 2017 Pinweel AB

To top