Bekämpa råttor - produkter

  Mest sålda
  Råttfällor
  Elfällor
  Skrämmare
  Övrigt
  Alla produkter

  5 förebyggande steg

  1
  Se över byggnaden; Täta dörrar, fönster, ventiler, husgrund och andra möjliga håligheter utåt med metallnät (maskvidd 5 mm och trådtjocklek 0,7 mm).
  2
  Se till att rörskarvar under diskbänk är täta och att luckor i kök och skafferi sluter tätt. Likaså att govbrunnar sitter fast och är vattenfyllda.
  3
  Håll det städat, speciellt i källare och på vind. Undvik också att ställa kartonger på golvet, byt till förslutningsbara plastbehållare eller ställ fritt från mark på hyllor.
  4
  Se över skafferi och anna matförvaring - förslutningsbara plastbehållare håller råttor borta.
  5
  Om du haft råttproblem eller observerat råttor kring huset bör du i förebyggande syfte använda råttskrämmor och andra hjälpmedel för att råttorna inte ska ta sig in.

  Kul fakta om råttor

  •   Råttor klarar att bli nedspolade i toaletten eller falla 15 meter oskadda
  •   Råttor skrattar när de kittlas men människoörat hör det inte
  •   Råttor kan tugga sig genom glas och cementblock
  Mer kul fakta
  •   Precis som hos oss människor är största delen av råttor högerhänta
  •   Råttor reglerar sin kroppstemperatur genom att vidga blodkärl i svansen
  •   Råttor klarar sig längre än kameler utan vatten
  •   Råttor är färgblinda
  •   Romare såg råttor som ett tecken tur

  Vanliga frågor

  Elektriska fällor
  Indikatorlampans funktion

  Vad betyder lampans blinkningar?

  De flesta elektroniska fällor har indikatorljus som signalerar fällans olika funktioner och status. Indikatorljusens betydelse kan variera mellan olika märken och modeller så se alltid bruksanvisning för just din produkt för att vara säker. Några exempel nedan:

  Victor Multikill:

  1. Snabb grön blinkning och "surr" när du sätter på/apterar fällan
  2. Långsam återkommande grön blinkning när den är aktiv/elektrifierar byte
  3. Blinkar gult när fångstbehållare är full
  4. Blinkar långsamt rött om batteri håller på att ta slut
  5. Blinkar snabbt rött om något är fel

   

  Aosion: Den elektroniska råttfällan har sin indikatorlampa skiljt ifrån själva fällan, vilket gör att den kan indikera ok status även under drift.

  Under uppstart blinkar fällan rött och grönt, följt av en längre röd blink för att indikera att den är klar. Fällan blinkar sedan rött var 10:e sekund för att indikera att den är aktiv. När fällan ger en stötar blinkar lampan snabbt och starkt rött. När stötfasen är över blinkar fällan grönt för att indikera att tömning behövs.

   

  Ljud

  El-fällan låter när jag startar den med sedan slutar den - är fällan trasig? 

  Elektroniska rått- och musfällor kan surra och klicka lite när de sätts igång för att uppmärksamma användaren på att fällan apteras, därefter ska de vara tysta i drift. Det bör alltså inte vara något fel på fällan utan är apteringsljudet du hör.

  Rengöring

  Hur håller jag en fällan ren, el och vatten känns inte som en bra kombination?

  Elektroniska råttfällor bör rengöras på insidan endast om de är smutsiga. Smuts kan annars leda till att driften påverkas eller att fällan slutar fungera. Möss och råttor kan bara få en stöt om metallplåtarna inte redan är i kontakt med varandra. Se därför till att inte hårstrån eller bete ligger mellan eller på metallplattorna.

  För att rengöra: Ta ur batterierna, torka med en torr eller lätt fuktad trasa och låt torka helt innan batterierna sätts i igen. Vissa produkter kan rengöras grundligt med vatten men var alltid lite försiktig, och gör det endast om bruksanvisningen föreskriver den typen av rengöring.

  OBS. det är mycket viktigt att fällan är avstängd vid rengöring. Likaså att den är 100% torr innan den tas i bruk, annars är risken stor att fällan kortsluts och blir obrukbar.

  Se fler
  Placering fälla

  Det står att man ska placera fällan längs med väggen, varför?

  Oftast rör sig råttor ut med väggar, längs med rör eller andra fasta föremål - troligtvis för att dessa erbjuder ett visst skydd. Därmed gör placering vid vägg att du har större chans att råttor lockas till fällan.

  Du bör också försöka lokalisera rått-stråk och placera fällan där för att få bäst effekt. Se vår gudie för råtta och avsnittet "Så vet du att du har råttor" för enkla tecken att titta efter.

  För elektriska fällor bör du också tänka på att placeringen:

  • måste göra att barn eller husdjur inte kan komma i kontakt med fällan.
  • inte utsätter fällan för fukt eller kondens (exempelvis bör placering i krypgrund, carport eller liknande undvikas)
  Fällor & fångst
  Bete/ lockbete

  Vad rekommenderar ni för typ av bete till råttfällor?

  Proteinrika livsmedel, gärna kladdiga sådana ska fungera bäst. Fisk, kattmat, jordnötssmör eller bacon är några exempel som många haft framgång med.

  Hasselnötter ska också vara bra - dock gäller det att man får fast dem eller att fällan tar bytet omedelbart utan att det hinner försvinna iväg med betet. 

  Storleken på bytet ska vara ca som en ärta för möss och något större för råttor. 

  Doftspår/ hantering

  Hur undviker jag att råttorna fångar upp min doft när jag har gillrat fällan?

  Enklast är att använda handskar när du hanterar både fällan och betet. Du kan också använda en sked eller annat redskap för att applicera betet.

  Placering fälla

  Det står att man ska placera fällan längs med väggen, varför?

  Oftast rör sig råttor ut med väggar, längs med rör eller andra fasta föremål - troligtvis för att dessa erbjuder ett visst skydd. Därmed gör placering vid vägg att du har större chans att råttor lockas till fällan.

  Du bör också försöka lokalisera rått-stråk och placera fällan där för att få bäst effekt. Se vår gudie för råtta och avsnittet "Så vet du att du har råttor" för enkla tecken att titta efter.

  Skrämmare
  Ultraljud och hälsa

  Är ultraljudet i skrämmare farligt för människor eller husdjur?

  Då ljudnivån (decibeltalet, dB) är relativt lågt samt att exponeringstiden är mycket kort (ca. 0,5 till 1 sek i ett intervall) utgör inte ultraljudet risk för skada eller fysiologisk inverkan på människor. Dock påverkas tamgnagare om man har dessa som husdjur.

  En del människor (framförallt unga under 25-års ålder) kan höra vissa ultraljudsfrekvenser. Om man har familjemedlemmar eller andra som störs av ljudet bör man se över placeringen på ultraljudsskrämmaren.

  Ultraljud och elektronik

  Stör ultraljudet från era fällor ut elektronik såsom TV, Radio, WiFi, larm eller annat?

  Nej ultraljud varken påverkar eller stör ut annan elektronik. Dessutom är ultraljudet väldigt begränsat i hur det transporteras och kan inte gå igenom höljet på vanlig hemelektronik. Av samma anledning är det viktigt att tänka igenom placering av ultraljudsskrämmare så att man får ut maximal verkan av ljudet som skickas ut.  

  Övrigt
  Råttor hälsorisk

  Verkar som vi har fått besök av råttor i huset, både i köket och källaren, har små barn så undrar om det finns risk för några sjukdomar eller om det bara är äckligt?

  Tyvärr medför råttor helt klart en hälsorisk, de är inte bara äckliga utan kan sprida sjukdomar och parasiter som exempelvis salmonella, bandmask, stafylokocker, lunginflammation - listan kan göras lång. Vi råder dig att direkt ta tag i råttproblemet antingen med hjälp av vår råttguide eller att anlita en firma för sanering.

  Råttor - skrämma eller döda

  Är det bättre att skrämma bort eller att döda råttor med fällor?

  Resultatet är egentligen detsamma, möjligtvis att du minskar risken att råttorna hittar en annan väg in om du använder dig av skrämmare istället för fällor som dödar. Risken med att skrämma bort skadedjur är att de hittar en ny och oskyddad väg in i sin jakt på föda och att problemet istället dyker upp någon annanstans.

  Det absolut bästa är att skydda vissa områden/ ytor som tex. kök och källare med skrämmare och att komplettera med fällor som tar kål på de råttindivider som ändå söker sig in i fastigheten. Då får du maximal effekt av två typer av bekämpning som kompletterar varandra.

  Råttor avlopp

  Hjälp! Det verkar som att råttor kommer upp via avloppet. Vi har testat att bekämpa men det kommer nya, vad kan vi göra?!

  Som hyresgäst har du rätt att kräva av fastighetsägaren att ombesörja sanering av råttor (och andra skadedjur).

  Om du är fastighetsägare är tomt och bostad ditt ansvar men du kan ofta nyttja hemförsäkringen för att få hjälp.

  Då problemet tycks härstamma från avlopp kan det vara så att kommunen är ansvarig. Om råttorna kommer från kommunala avloppsnät och inte råtthål direkt på din tomt så bör kommunen åtgärda problemet. Om detta kan vara fallet bör du ta kontakt med din hemkommun i form av en felanmälan. Troligtvis kan det röra sig om ett hål i en rörledning som då kommunen ändå har ett intresse i att åtgärda.

  Några saker fastighetsägare kan göra för att minska risken att råttor tar sig in via avlopp:

  • Se till att vattenlås är fyllda i alla fastighetens golvbrunnar
  • Byt läckande/ trasiga vattenlås
  • Undvik att spola ned fett i avlopp då detta sätter sig som avlagringar och lockar till sig råttor
  • Avlägsna outnyttjade avloppsledningar i och kring fastigheten
  • Se till att avloppsledningar och brunnar är täta
  • Se till att täta rör och ledningar i fastigheten - exempelvis kring diskho och handfat
  • Sätt galler för golvbrunnar i utrymmen som källare och groventré
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top