Mattbagge - bekämpningsguide

Precis som med pälsänger och klädesmal så är det mattbaggens larver som gör skada på naturliga material. Inne i huset kan mattbaggar ställa till det då det angriper allt från möbelstoppning till dyra plagg som pälsar och ylleplagg.

Mattbaggar kan ställa till med dyra skador när de kommer in i våra hem. Likaså i museum och andra inrättningar som har mycket naturliga material (ex. uppstoppade djur eller gamla plagg vilka ibland kan vara näst intill oersättliga). Lustigt nog används ibland mattbaggar av just museum för att rengöra gamla skelett innan uppstoppning. 

 

Kort om mattbaggar

Mattbagge (latin Anthrenus) är en textilskadeinsekt och skadedjur som skapar problem i såväl hemmamiljö som i exempelvis musuem. I naturen gör mattbaggar dock nytta som en del av näringskedjan och tack vare att de bryter ned döda insekter och djur. 

En vanlig mattbagge som finns i hela Sverige är museiänger, på latin Anthrenus museorum. Andra tämligen vanliga arter är Anthrenus verbasci och Anthrenus fuscus. På museum finns ofta många äldre plagg av naturmaterial, liksom både insekter och uppstoppade djur. Därav kommer troligtvis namnet museiänger.

Problem med mattbaggar startar främst från tidig vår till försommar. Mattbaggarna parar sig utomhus och hittar sedan ibland in i byggnader där de lägger sina ägg om rätt förhållande föreligger. 

Mattbagge Anthrenus

Bild: Mattbagge, Anthrenus museorum. © Stick.se

Så ser mattbaggar ut

Fullvuxna mattbaggar liknar små skalbaggar med spräcklig teckning. De är endast 2-3 mm långa, alltså betydligt mindre än pälsängrar som ibland ser liknande ut. En utmärkande detalj hos många mattbaggar är huvudets känselspröt som har en klubbliknande form med en tjockare del längst ut.

Mellan olika arter mattbagge kan färger variera, ofta är grundfärgen brun eller svart medan den spräckliga teckningen är gul, ljusbrun, grå eller vit. Kroppen är täckt av fjäll som ger ett matt intryck, att jämföra med motsatsen som är nyckelpigans glansiga uppsyn.

Mattbaggens larver är den som gör skada och den är faktiskt större än en fullvuxen mattbagge, ca 4-5 mm lång. Utmärkande för formen är att larven är knubbig, har en tydlig borst och ofta en markerad segmentsindelning som skiftar mellan exempelvis ljusgult och brunt. I bakänden har larverna en längre borst av hår.

Se bilder på mattbaggelarver och jämför med pälsänger och klädesmal för att avgöra om det istället är larver från dessa du hittat.

Mattbagge larver

Bild: Larver mattbagge (Anthrenus fuscus). © Stick.se

 

Där hittar du mattbaggar

Vuxna mattbaggar föder på pollen men lägger gärna sina larver där det finns tillgång på organiskt material som föda. I naturen så fungerar mattbaggar som en renhållningsarbetare där dess larver bryter ned döda djur. Det gör att mattbaggar ofta hittas vid djurkadaver eller exempelvis i fågelbon. 

Mattbaggar flyger ibland in i våra hem och hittar då ofta snabbt organiskt material även där. Till exempel så kan mattbaggar angripa mattor eller stoppning i möbler, samt även kläder av ull, äldre stoppning i väggar, uppstoppade djur, drömfångare, pälsar mm. 


 Tips: Av någon anledning så attraheras mattbaggar speciellt av spireabuskar och dess blommor. Så för att slippa påhälsning av mattbaggar bör du unvika spireabuskar nära huset. 


Ofta hittar man vuxna mattbaggar i närheten av där angreppet finns. För att sedan hitta källan till angreppet så bör man söka av tänkbara saker som kan ha angripits och söka efter larver. 

Textilier och möbler som långtidsförvaras i vindsutrymmen löper störst risk att angripas. Detta beror troligtvis på att det ofta finns vägar in för mattbaggarna. Dessutom är larverna tämligen mobila och kan vandra en bra bit från fågelbon och då ta sig in via ventilation eller andra öppningar. Vidare innebär den skyddade vindsmiljön att de kan föröka sig ostört och de gynnas av den ostädade miljön i allmänhet.

 

Skador som mattbaggar orsakar

Mattbaggarnas larver äter naturfibrer i organiska material. Konsekvensen blir att de gör hål på exempelvis mattor, möbelstoppning, kläder av ull, äldre stoppning i väggar, uppstoppade djur, drömfångare, pälsar mm. 

Smutsiga kläder och sängkläder av bomull kan också angripas. Dock är syntetiska material som polyester och fleece helt förskonade från angrepp.

Kläder och möbler av naturmaterial tenderar att vara dyrare än desamma av syntetiska material. Det gör tyvärr att mattbaggarnas angrepp kan bli kostsamma.

 

Så slipper du mattbaggar

Det viktigaste för att bli av med och sedan slippa mattbaggar är städning. Så vi börjar med en praktisk checklista för att städa bort mattbaggar:

  1. Töm det angripna utrymmet helt på kläder, möbler eller annat som innehåller organiskt material.
  2. Dammsug noggrant, speciellt kring hörn och springor. Frys helst dammsugarpåsen när du är klar.
  3. Våttorka hela utrymmet med såpa och vatten - detta minskar risken ytterligare att larver överlever. Var speciellt noga kring springor, lister, skarvar i madrasser och liknande.
  4. Värmebehandla angripna organiska material (60 grader i 30 min.) i tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, ugn eller med strykjärn. Du kan istället frysbehandla material och då krävs -18 grader i 4 dygn.
  5. En lightvariant är att piska/skaka textilier material ordentligt utomhus. Var då extra noga med fickor på kläder, sömmar, slag, skarvar på kuddar och madrasser.

 Tips: Tvätta även icke angripna textilier - mattbaggen kan angripa kläder av bomull och linne om de är smutsiga.


Om städningen inte är tillräcklig eller du vill försäkra dig om att snabbare få bort mattbaggarna så kan följande bekämpningsåtgärder hjälpa:

  • Insektsmedel: Spraya lister och skrymslen med insektsmedel som påverkar mattbaggelarverna. Vissa tåliga material som kanske är opraktiska att värma upp kan eventuellt istället behandlas med insektsmedel.
  • Klisterfällor: Enkla klisterfällor som placerats där mattbaggar rör sig kan hjälpa till att fånga fullvuxna mattbaggar och därmed minska fortplantning och angreppet som helhet.

 Upprepa: städnings- och bekämpningsåtgärder igen efter två veckors tid för att minska risken att problemet kommer tillbaka.


För kläder rekommenderar vi att dessa efter bekämpning förvaras i tätförslutande plastbehållare för att minska risken för och isolera om angrepp återkommer. Ytterligare en förebyggande åtgärd är att använda rödcederträ och olja för att göra en plats mindre attraktiv för mattbaggar och andra mindre insekter.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, bekämpningsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top