Tusenfoting - bekämpningsguide

En tusenfoting kan hjälpa dig hålla borta skadedjur i hemmet eftersom vissa av dem är rovdjur. Samtidigt kan andra sorter (dubbelfotingar) istället skada växter i hem och trädgård. Här kan du lära dig mer om tusenfotingar och hur du blir av med de som gör skada. 

 

Kort om tusenfotingar

Tusenfotingar eller källarmask som de ibland kallas, heter egentligen mångfotingar och delas upp i enkelfotingar (ett par ben per segment), samt dubbelfotingar som har fler än ett par ben på vissa segment. 

Enkelfotingarna är predatorer och äter därför andra djur. De känns lätt igen då det är mycket snabba. Enkelfotingarna är mycket glupska och stora enkelfotingar runt medelhavet kan äta grodor och till och med möss. Trots detta är enkelfotingarna inte farliga och Nordens enkelfotingar biter inte människor.

Dubbelfotingarna är däremot långsamma och rör sig med en vågliknande rörelse, likt en snabbare mask. Dubbelfotingarna är växtätare.

Tusenfoting gul

Bild: Tusenfoting. © Western Yellow Centipede, CC2.0

Där hittar du tusenfotingar

Mångfotingarna trivs i mörker och är beroende av fukt. Man hittar dem därför ofta under stenar eller andra fuktiga platser. De har ett kalkhaltigt kroppsskelett/pansar och är därför känsliga mot försurning (som urholkar kalket). Namnet källarmask vittnar om att en fuktig och mörk källare kan vara en attraktiv plats för mångfotingar.

 

Skador som tusenfotingar orsakar

Dubbelfotingarna äter växter och organiskt material. Dessa kan därför orsaka en del skada i hem eller trädgård. Därmed kan det vara önskvärt att försöka få bort dem. 

Enkelfotingar är predatorer och är i ett hem att jämföra med spindlar - de är ett tecken på att det finns andra skadedjur att äta, och man kan faktiskt överväga att behålla dem. När du avlägsnar enkelfotingarna kommer dess föda snabbt göra sig till känna i ökat antal.

 

Så slipper du tusenfotingar

Man bör försöka göra miljön oattraktiv i första hand. En sur, torr och ljus miljö är ogynnsam för tusenfotingar. Att avlägsna potetiell föda är också viktigt. Insektsspray biter också bra på tusenfotingar - allra bäst om man hittar deras primära äggläggningsplats. Då de saknar vaxlager biter inte kiselgur särskilt väl - men de torkar i gengäld ut extra enkelt.

 


 Visste du: Ingen tusenfoting har tusen fötter, men det finns en art dubbelfoting som har upp till 750 ben. Trots antalet ben så använder dubbelfotingar endast 22 par ben samtidigt när de är ute och promenerar.


Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top