Vita flygare - bekämpningsguide

Vita flygare är svåra att upptäcka i tid. Genom att äggen är så små att de bara kan ses med lupp är det svårt att upptäcka början på ett angrepp. Ofta har de hunnit föröka sig och orsakat stor skada. Kanske en parasitstekel kan hjälpa dig? 

 

I varma eller tropiska klimat och särskilt i växthus utgör vita flygare stora problem när det kommer till att skydda växter och grönsaker mot angrepp. Dessa angrepp orsakar stora ekonomiska förluster världen över, flera hundra miljoner dollar per år. Mindre hobby-odlingar är tyvärr inte heller förskonade från vita flygare. 

 

Kort om vita flygare

Vita flygare är ett samlingsnamn för flera olika typer av insekter, flera av dem är ofarliga för växterna, men oftast syftar man på mjöllusen (på latin Aleyrodidae) som är ett skadedjur. 

Vita flygare har en livslängs på ca. 4 veckor och lägger under hela den tiden ägg. En hona kan under sin livslängd lägga 100-250 ägg. Äggen kläcks efter 5-10 dagar vilket gör att den snabbt förökar sig och på bara några veckor kan man ha ett väldigt stort angrepp.

Vita flygare

Bild: Vita flygare (Aleyrodidae). © Stick.se 

Så ser vita flygare ut

Vita flygare är ca. 1-2 mm långa och har 2 vingpar som är täckta av ett vaxlager som påminner om mjöl. Där av namnet vita flygare. 

Äggen är ljusa när det läggs men går mer och mer åt de gråa hållet i takt med att det närmar sig kläckning. Äggen är så små att de bara kan ses med lupp. När man tror sig se ägg så är det i själva verket det sista nymfstadiet. Nykläckta nymfer är ljusgrå, nästan genomskinliga och har en platt, oval form.

 

Där hittar du vita flygare

Vita flygare föredrar vissa växter framför andra bl.a. pelargoner, gurkväxter och tomatplantor men kan även hittas på andra plantor. 

Vita flygare angriper oftast de nya övre bladen, men genom att de sätter sig på undersidan har de ofta hunnit sprida sig längre ner i växten innan man upptäcker dem. Ofta håller det sig till en början i en och samma växt men kommer med tiden att sprida sitt område. Detta gör att bara en växt kan vara angripen trots att många andra växter står nära.


 Tips: undersök bladens undersida efter vita flygare (mjöllöss) då det oftast är där de befinner sig.


Vita flygare kan övervintra i en värdplanta eller i jorden, antingen som ägg eller som puppa. De kan till och med överleva en köldknäpp. Vid rätt temperatur, börjar de föröka sig igen. Så har du haft ett angrepp i ditt växthus är en ordentlig sanering viktig för att inte få tillbaka samma problem igen nästa säsong.

Vita flygare lupp

Bild: Vita flygare under lupp. © Stick.se 

 

Skador som vita flygare orsakar

Genom att vita flygare är så små kan de lätt hinna orsaka stor skada innan de upptäcks. I växthus är vita flygaren en av de insekter som är svårast att tampas med. Genom att de är så små kan de lätt ta sig igenom de finmaskiga skyddsnät som finns. Vita flygares naturliga fiender är för stora för att passera genom nätet vilket gör det lättare för vita flygare att överleva. 

Skadan sker genom att de gör hål på bladen och suger i sig saften från växterna samtidigt som de utsöndrar ett ämne som kallas honungsdagg. Honungsdagg är ett sockerrikt sikret som många typer av löss utsöndrar och som lägger sig som en hinna över bladen. Denna hinna kan i sin tur orsaka svampangrepp (sotdaggsvamp).

 

Så ser skadorna ut

Den klibbiga honungsdaggen lägger sig på bladen, framför allt på undersidan. I denna klibbiga hinna trivs sotdaggsvamp. Vid angrepp av sotdaggsvamp blir bladen täckta i ett gråsvart klibbigt hölje. Detta hölje hindrar växten från att växa och må bra. 

I vissa fall kan man även se små hål, prickar eller ett ljusare område på bladen där vita flygare har sugit ut växtsaften. 

 

Så slipper du vita flygare

Det går att förebygga och bli av med vita flygare på följande sätt: 

  1. Upptäck dem i tid! Då vita flygare sprider sig fort gäller det att vara uppmärksam för att minimera angreppen. Att skaka växterna är ett lätt sätt att se om de har blivit angripna.
  2. Mekanisk bekämpning innebär i sin enklaste form att kassera angripna växter, men det går också att plocka av och döda vuxna vita flygare och dess ägg.
  3. För prydnadsväxter kan insektspinnar användas. Dessa ska dock INTE användas på ätliga växter. 
  4. Bekämpningsmedel mot vita flygare kan användas och man bör då börja överst i växten med fokus på undersidan av bladen. Medel som innehåller rapsolja och pyretriner har effekt mot vita flygare.
  5. Har du växthus så kan parasitstekeln (på latin Encarsia formosa) sättas in för att bekämpa vita flygare. Bäst är om man kan sätta in dem förebyggande och kontinuerligt.

Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, växtskyddsmedel, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top