Slipp spindlar - produkter

  Mest sålda
  Alla produkter

  5 förebyggande steg

  1
  Stäng dörrar och fönster, särskilt om hösten. Täta springor och glipor där spindlar kan ta sig in
  2
  Ta bort spindlarnas föda genom att hålla rent och ta bort spindlarnas fångstnät regelbundet
  3
  Släck husnära utomhusbelysning som annars lockar till sig insekter vilka blir föda för spindlarna
  4
  Avlägsna möjliga bon för spindlarna, kan ofta vara korgar, vedhögar och liknande där spindeln får skydd
  5
  Då spindeln faktiskt gör gott genom att hjälpa dig hålla skadedjur borta kan det vara värt att angripa problemet från andra hållet, att istället för att bekämpa vänja dig vid spindlar

  Kul fakta om spindlar

  •   Spindlar kan gå på vatten
  •   Spindelväv är cirka fem gånger starkare än stål
  •   Spindlar har blått blod, detta då de har hemocyanin istället för hemoglobin i blodet
  Mer kul fakta
  •   En braziliansk spindel är känd för att dess bett leder till långa och smärtsamma erektioner hos den bitne
  •   Spindlars benmuskler kan bara dra ihop sig, för att sträcka på benen igen måste de pumpa ut vätska i benen
  •   På ett hektar mark lever ungefär 1.000.000 spindlar och i tropikerna 3 gånger så många
  •   Spindlar fångar mer insekter är fåglar och fladdermöss tillsammans
  •   Spindelfobi (araknofobi) är en av våra vanligaste fobier och går att behandla med KBT-terapi
  •   Lockespindlar kallas kangeroer i norra sverige
  •   Spindlar har oftast åtta ögon som ger dem stort synfält men, för de flesta arter, oskarp syn
  Copyright © 2024 Stick AB
  To top