Snip® insektsdosa 4-pack

Effektiv bekämpning av krypande insekter i och omkring byggnader
Snip® insektsdosa 4-pack
119 kr
Köp
Finns i lager
Finns ej i lager
.
Finns ej i lager
Beskrivning
Dokument
Förpackning

Snip® insektsdosor bekämpar silverfiskar, myror och andra krypande insekter:

  • Effektiv bekämpning
  • Insekten tar giftbetet till boet
  • Praktiska och enkla att använda

Så fungerar Snip® insektsdosor

Snip® insektsdosa används som en vanlig myrdosa, dvs. den placeras ut och krypande insekter som tex. silverfiskar eller myror söker sig till dosan och det attraktiva lockbetet. Inseker tar med sig betet till sitt bo och utfordrar avkomma, drottning mm. Betet innehåller insektsgift som snabbt och träffsäkert bekämpar insekterna.

Så använder du Snip® insektsdosa

Använd dosor inomhus eller i nära anslutnning till byggnader där dosan inte utsätts för fukt, direkt solljus eller höga temperaturer. Undvik en placering som möjliggör att barn, husdjur eller andra djur kommer åt dosan.

  • Mot silverfiskar: placera ut dosor i golvnivå vid mörka och skyddade platser där silverfiskar observerats, tex. bakom toalett, under skåp eller under badkar.
  • Mot myror: placera ut dosor i myrstråk. Om myror inte kommer i kontakt med dosan överväg en annan placering.

Låt dosan vara aktiv så länge som insektsproblemet kvarstår. 


Viktig produktinformation: Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. 

Bekämpningsmedel klass 3 (får användas av privatpersoner), reg. nr. 4300. Verksamt ämne: Azametifos 1 vikt-%.

Varning

 

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Läs merVisa mindre

1st Snip Insektsdosa 4-pack
Relaterade produkter
Copyright © 2023 Stick AB
To top