Om Kieferle

Kieferle® är ett anrikt tyskt friluftsvarumärke från 1925. Kieferle har ett brett sortimentet med allt från jaktvapen, friluftskläder, hundburar till smarta fällor för skadedjur som sork eller mullvad.

Kieferle är kända för precision och kvalitet. Kraven är extremt höga för exempelvis vapen och kikarsikten, vilket genomsyrar alla produkter som tillverkas. I mångt och mycket representerar Kieferle kombinationen av tysk hantverk och industriell standard.

Kieferle erbjuder allt från paraplyn till ålfällor, men grunden är jakt och friluftsliv. Med jakt som utgångspunkt har Kieferle utvecklat produkter mot skadedjur, främst en avancerad skottfälla mot sork som blivit Kieferles stora succé och genombrott utanför Tyskland. 

Kieferle logo

Träffsäker fälla för sork

Kieferle W2 som den heter är en mekanisk skottfälla som sätts i jorden direkt i sorkgången. Det finns ett helt system runt Kieferle W2 med specialanpassat lockmedel, skyddsprodukter mm. 

Skottfällan som sådan är byggd med högsta standard, den använder riktig ammunition och då finns inte utrymme för minsta brist i kvalitet eller precision. Den lösa ammunition som används slår till en rörlig metalldel som i sin tur skapar en tryckvåg i jordmassan, vilken omdelbart avlivar bytet snabbt och humant.

Kieferle patroner

Copyright © 2021 Stick AB
To top