Om Nattaro Labs

Nattaro är en spjutspets inom forskning och produkter mot vägglöss. Vägglöss är ett av de svåraste skadedjuren att bekämpa, men svenska Nattaro har tagit sig an uppgiften - dessutom med stor framgång.

Nattaro bedriver världsunik forskning och produktutveckling, dessutom i nära samarbete med saneringsföretag som tampas mot vägglössen dagligdags på deras hemmaplan. I sina egna moderna forskningsanläggningar, med evidensbaserad forskning kämpar Nattaro för att hitta en lösning på det globala problemet som vägglöss utgör.

En av Nattaros första och hittills kanske mest framgångsrika produkt är Nattaro Safe, ett skydd för sängar som bekämpar vägglöss. Dessutom har Nattaro forskat fram lyckade lister för byggsektorn som förhindrar vägglöss (“Luslisten”) samt fällor mot vägglöss som lockar med hjälp av feromon (doftämnen), tex. Nattaro Scout.

Nattaro är experter på allt kring vägglöss och utöver specialiserade produkter mot vägglöss så erbjuder Nattaro också rådgivning och utbildning. 

Nattaro Labs logo

Det är extra roligt att Nattaro som svenskt företag lyckas så bra i en hårt konkurrensutsatt internationell marknad. Stick.se är stolta att vara med på Nattaros resa - bland annat var vi först att introducera Nattaros smarta produkter till Norge och Finland. 

 

Revolutionerande vägglusfälla resultat av svensk forskning

Nattaro Scout är vägglusfällan som är tre gånger så effektiv som konkurrerande fällor och med en 95% träffsäkerhet i att detektera vägglusangrepp. Det är tack vare ett mycket effektivt feromon som svenska Nattaro i Lund lyckats forska sig fram till en ledande marknadsposition. 

Flera professionella saneringsföretag använder vägglusfällan Scout i sin dagliga verksamhet tack vare att den är så pass träffsäker. Samtidigt har många privatkunder som reser mycket också börjat använda varningsfällan som ett resultat av ökande problem med vägglöss världen över. Vägglöss är möjligtvis den värsta present man kan ta med sig hem från semestern eller arbetsresan!

Nattaro Scout

Copyright © 2021 Stick AB
To top