Om Neudorff

Neudorff använder uteslutande råvaror och verksamma substanser från naturen, producerar egen grön el för produktionen och försöker därigenom bidra till minimal inverkan på miljön av sin verksamhet.

Neudorff är det första tyska företaget att börja tillverka bekämpningsmedel och djurvårdsprodukter. Med start 1854 har Neudorff mer än 160 års erfarenhet av skadedjursbekämpning.

Utmärkande för Neudorff är hur miljöanpassat företaget är. De är ledande inom miljöanpassade processer och medel som passar för naturliga trädgårdar, ekologisk odling och jordbruk.

Neudorff använder inga omstridda substanser som glyfosat eller neonikotinoider i sina produkter. De är en föregångare till lagstiftning och regleringar som först nu börjar få bort dessa skadliga ämnen från marknaden.

Neudorff logo

Ecocert-certifierat snigelmedel

Neudorff har vunnit flertalet priser för sitt miljöarbete, senast 2017 “Green Brand Awards” för engagemang inom hållbarhet och miljö.

I många länder drivs en ojämn kamp mot mördarsniglar som trots omfattande insatser frodas och ställer till med stora skador i trädgårdar och odlingar. Neudorffs bidrag till kampen mot mördarsniglar är Ferramol - ett snigelmedel baserat på järnfosfat som återfinns naturligt i naturen. 

Ferramol är mycket effektivt mot sniglar, samtidigt som det är ofarligt för människor och andra organismer som fåglar, igelkottar, bin, daggmaskar och andra nyttodjur. Ytterligare en bonus är att när snigelmedlet bryts ned så blir restprodukten växtnäring!

Ecocert Neudorff

Copyright © 2021 Stick AB
To top