Mjölbaggar: den ultimata guiden

Mjölbaggar Brödbaggar

Mjölbaggar kommer i diverse färger och storlekar, gemensamt har de att de kan göra hela skafferiets innehåll oätligt. Vi går igenom hur du får mjölbaggar, hur du känner igen dem, och såklart hur du blir av med dem på enklast sätt.​

 

Innehåll:

 1. Kort om mjölbaggar
 2. Så får du mjölbaggar
 3. Så vet du om det är mjölbaggar
 4. Skador av mjölbaggar
 5. Olika sorters mjölbaggar
 6. Förväxlingsbara insekter som skadar livsmedel
 7. Så förebygger du mjölbaggar
 8. Checklista för att städa bort mjölbaggar
 9. Bekämpning av mjölbaggar
 10. Mer fakta om mjölbaggar

 

Kort om mjölbaggar

Mjölbaggar hör till familjen svartbaggar och är mycket vanliga både i Sverige och de flesta andra länder. De flesta har redan eller kommer tyvärr att någon gång i sin livstid komma i kontakt med mjölbaggar. En anledning till att mjölbaggarna är så vanliga är att de är effektiva i sin fortplantning. Honorna lägger flera ägg dagligen, en hona lägger under sin livstid ca. 450 ägg.

Mjölbaggar livnär sig på torra specerier/livsmedel, såsom mjöl, gryn, flingor, pasta, kryddor och fröer. De lägger också sina ägg i dessa livsmedel och förökar sig snabbt. Mjölbaggar har en förmåga att ta sig in i även mycket välförslutna varor. Ett angrepp resulterar i att livsmedel kontamineras och blir förstörda, men i värsta fall kan mjölbaggarna också sprida smittor.

Ofta upptäcks angrepp i matvaror på en odör eller att livsmedlet blivit missfärgat av sekret eller mögel, vilket då ger en gråaktig färg. Mjölbaggarnas sekret luktar starkt illa, likt lysol eller fotogen - på grund av detta kallas baggarna ibland även lysolbagge.

 

Så får du mjölbaggar

Inom den producerande livsmedelsindustrin är mjölbaggar ett problem världen över, likaså i Sverige. Mjölbaggar kan etablera sig i någon del av spannmålsproduktionen, t.ex. kvarn eller magasin, och sedan hinna spridas till handlare och konsumenter innan problemet uppdagats.

Det vanligaste sättet konsumenter får problem med mjölbaggar är när mjölbaggar följer med någon produkt till hemmet och där sprider sig till andra livsmedel.

Stor mjölbagge lever naturligt i Sverige och kan flyga, detta gör att denna kan komma in utifrån på sommarhalvåret och starta angrepp i livsmedel. Detta är dock tämligen ovanligt och angreppen brukar inte bli så omfattande.

Om du flyttat in i ett gammalt hus så händer det att det redan finns mjölbaggar inneboende. Då kan de hitta till nya livsmedel och ett stort angrepp kan bryta ut ganska omgående.

Vanlig mjölbagge

Bild: Vanlig mjölbagge, Tenebrio molitor. © Stick.se

Så vet du om det är mjölbaggar

Följande är de tecken eller spår du ska leta efter om du vill ta reda på om det är mjölbaggar som du har problem med.

1. Utseende:

 • Adulta mjölbaggar är små tubformade insekter med tydliga antenner, ofta svarta, kastanjebruna, eller rödbruna. Längden variera beroende på typ av mjölbagge, generellt 3-5 mm eller 10-18 mm.
 • Äggen är vita/mjölkvita/genomsiktliga och mycket små/mikroskopiska, därmed svåra att se med blotta ögat.
 • Larverna är gulaktiga och lätt genomskinliga med två distinkta svarta prickar i ena änden, längden är ungefär samma som en adult mjölbagge.
 • Pupporna är ljusare gulaktiga än larverna och tjockare.

2. Plats att leta:

 • Vanligtvis hittar du mjölbaggarna eller deras larver direkt i infesterade livsmedel.
 • Vid ett pågående och långt gånget angrepp kan mjölbaggar sprida sig runt i kring de angripna livsmedlen.

3. Skadebild på livsmedel:

 • Dot/odör: obehaglig skarp lukt av lysol/fotogen som kommer av mjölbaggarnas utsöndrade sekret.
 • Misfärgning: mjölbaggarnas sekret, den typ av väv som bildas, eller resulterande mögeltillväxt kan missfärga exempelvis mjöl och ge det en gråaktig färg.
 • Larver: ofta kan du med blotta ögat se små gula larver i angripna livsmedel.

Det är inte alltid man ens hittar adulta/vuxna mjölbaggar. I ett tidigt skede av angrepp kommer du troligtvis endast kunna observera larver.

 

Skador av mjölbaggar

Mjölbaggar bits inte och skadar inte heller människor på något direkt sätt. Däremot kan de sprida sjukdomar och parasiter (tex är mjölbaggen en del av dvärgbinnikemaskens livscykel).

Framförallt kontaminerar och förstör mjölbaggar matvaror vilket kan vara ett problem i hemmet, i handeln eller tillverkningsindustri, då speciellt när det gäller spannmålsprodukter.

Följande är olika mjölbaggar och några förväxlingsbara arter av baggar samt vilka livsmedel de vanligtvis angriper:

Art

Angriper (bl.a.)

Stor (vanlig) mjölbagge (Tenebrio molitor)

Spannmålsprodukter/mjöl.

Kastanjebrun mjölbagge (Tribolium castaneum)

Spannmål, nötter, kryddor och torkad frukt.

Svartbrun mjölbagge (Tribolium destructor)

Spannmålsprodukter/mjöl.

Rismjölbagge (Tribolium confusum)

Spannmålsprodukter/mjöl.

Plattbaggar (Oryzaephilus surinamensis)

Spannmål, torkad frukt och nötter.

Brödbagge (Stegobium paniceum)

Bröd, spannmål, pasta, tobak, kryddor, (adulta äter ej).

Tobaksbagge (Lasioderma serricorne)

Tobak, torkad frukt, kryddor, spannmål och baljfrukter.

 

Olika sorters mjölbaggar

De vanligaste och mest skadegörande mjölbaggar i Sverige är stor/vanlig, kastanjebrun och svartbrun mjölbagge:

Stor (vanlig) mjölbagge (Tenebrio molitor) är en inhemsk art i Sverige, dvs. naturligt förekommande. I naturen återfinns baggen i fågelbon eller i murkna delar av träd. Stor mjölbagge kan flyga och tar sig ibland in i hem under årets varma månader.

Längd på en fullvuxen stor mjölbagge är mellan 10-18 mm. Nykläckt är baggen ljusbrun i färgen men mörknar sedan och antar en mörkt rödbrun eller svart färg som fullvuxen.

Bild: Stor mjölbagge, Didier Descouens - Eget arbete, CC BY-SA 4.0

Kastanjebrun mjölbagge (Tribolium castaneum) är en invandrad art som återfinns i stora delar av världen.

Kastanjebrun mjölbagge flyger ofta när temperaturen är tillräckligt hög.

Längd fullvuxen är 3-4 mm. Till färgen är baggen rödbrun. Lever upp till ca. 6 månader som adult skalbagge. En mjölbagge som är väldigt lik är rismjölbaggen (Tribolium confusum).

Bild: Kastanjebrun mjölbagge, Sarefo - Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Svartbrun mjölbagge (Tribolium destructor) liksom kastanjebrun mjölbagge är svartbrun mjölbagge en importerad art. Baggen har sedermera etablerat sig i Sverige och återfinns numera både i produktionsled, handlarled och i enskilda varor hos konsumenter.

En fullvuxen svartbrun mjölbagge är ca. 5 mm. Namnet till trots är svartbrun mjölbagge mörkbrun till färgen, mittemellan stor- och kastanjebrun mjölbagge.

Bild: Svartbrun mjölbagge, Sarefo - Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Förväxlingsbara insekter som skadar livsmedel

Det finns flera andra sorters baggar som liksom mjölbaggen ger sig på livsmedel, dessa är dessutom tämligen lika mjölbaggarna och därmed förväxlingsbara. Huvudsakligen kan du se på kroppsformen och till viss del på storleken om det är mjölbagge eller någon annan typ av bagge:

Plattbaggar (Oryzaephilus surinamensis): Adulta plattbaggar är ca. 2,5-3 mm. långa. Smal kropsform.

Bild: Plattbagge, Emil Hochdanz, Public Domain

Brödbagge (Stegobium paniceum): Adulta brödbaggar är ca. 2-3 mm. långa. Tjock kropp och en tydlig puckel på mellankroppen.

Bild: Brödbagge, Siga - eget arbete, CC BY-SA 3.0

Tobaksbagge (Lasioderma serricorne): Adulta tobaksbaggar är ca. 2-3 mm. långa. Liknar brödbaggen till utseendet.

Bild: Tobaksbagge, Kamranki - eget arbete, CC BY-SA 3.0

Om du endast observerar larver kan det istället vara livsmedelsmal (matmal) som angripit livsmedlen, t.ex. kvarnmott, mandelmott eller indisk mjölmott.

 

Så förebygger du mjölbaggar

Det finns fem enkla saker du kan göra för att minska risken att dina livsmedel blir angripna av mjölbagge:

 1. Regelbunden städning, speciellt fokuserad på att få bort spill i skafferi och lådor.
 2. Undvik platser med hög luftfuktighet för livsmedelsförvaring.
 3. Regelbunden kontroll av matvaror och helst att mycket gamla livsmedel kasseras.
 4. Förvaring av riskutsatta matvaror i tätförslutande behållare.
 5. Indikationsfällor som snabbt visar om du har en infestation, dvs. en enkel klisterfälla i anslutning till livsmedelsförvaringen.

Det går aldrig att helt försäkra sig om att inte få mjölbaggar, man kan alltid ha oturen att mjölbaggar följer med i något nyinköpt livsmedel. Kanske är det endast ett fåtal larver som man inte har så stor chans att ens upptäcka med blotta ögat. Dock, om du har företagit ovanstående förebyggande åtgärder så kommer du troligtvis kunna stoppa mjölbaggarna både snabbare och med mindre insats än om angreppet hade hunnit växa till sig.

 

Checklista för att städa bort mjölbaggar

En av de viktigaste åtgärderna för att lyckas bli av med mjölbaggar är städningen. Städningen innefattar dels att (1) isolera och (2) hantera de livsmedel som kan ha angripits, samt att (3) städa ytor kring livsmedelsförvaringen och säkra att mjölbaggar, larver och ägg inte finns kvar.

Ibland krävs även (4) bekämpning för att få bort mjölbaggarnas ägg som kan gömma sig i springor och därmed klara sig undan även en mycket grundlig städning.

Följande checklista kan du använda för att säkra att du städar på rätt sätt för att bli av med mjölbaggarna:

1. Förberedande åtgärder

 • Töm skafferi, hyllor och lådor helt och hållet på livsmedel och köksgeråd.
 • Placera matvaror plastbackar eller på någon plats som hindrar mjölbaggarna att sprida sig under städningen.

2. Hantering av livsmedel

 • Leta efter tecken på mjölbaggar i matvaror
 • Typiska varor som angrips som du ska vara extra vaksam på
 • Placera alla potentiellt angripna varor i väl förslutna plastpåsar
 • Kassera angripna livsmedel/varor
 • Behandla potentiellt påverkade matvaror som inte kasserats genom antingen att (A) frysa dessa i -18℃ i 48 timmar eller, (B) värma dessa till 55℃+ i 1-2 timmar.

3. Generell städning

 • Diska köksgeråd (helst i diskmaskinen på ett varmt program)
 • Våttorka alla ytor i direkt anslutning till angreppet, gärna även golv, bänkytor, mm.
 • Dammsug alla utrymmen med speciell fokus på skarvar, springor och glipor i lådor och skåp där mjölbaggarnas ägg ofta göms. Frys och kassera sedan dammsugarpåsen.
 • Försök även att städa eller iallafall spraya insektsmedel under köksinredning och spis.

(4.) Bekämpning: Detta bör du överväga om du vill vara säker på att bli av med mjölbaggarna (eller om du kanske genomfört städningen men inte lyckats bli av med problemet).

 

Bekämpning av mjölbaggar

Det svåraste med att bli av med mjölbaggar är att deras ägg kan ligga gömda i skrymslen och därmed klara sig undan städningen. Noggrann dammsugning gör skillnad men för att vara säker på att inga levande ägg blir kvar bör du också behandla med bekämpningsmedel.


 Tips: Innan du börjar, tänk på att helt tömma de ytor som du ska behandla innan du sätter igång. Du bör också ha städat ur utrymmena enligt “Checklista för att städa bort mjölbaggar”.


Val av bekämpningsmedel: Antingen kan du använda vanligt insektsmedel (en så kallad insekticid), eller så kan du använda giftfritt pulver i form av kiselgur (samma som professionella sanerare använder om de skulle hjälpa dig). Många föredrar att använda kiselgur eftersom behandlingen sker i kök och bland livsmedel. Då känns det oftast bättre att använda giftfria naturliga medel. Nackdelen med kiselgur är att det ska ligga kvar i upp till 7 dagar för säkert resultat, vilket kan vara opraktiskt och påverka hur väl du kan börja använda utrymmet.

 

Mer fakta om mjölbaggar

Mjölbaggens snabba livscykel innebär att så många som 4-5 generationer kan skapas varje år i varma och gynnsamma förhållanden. Genomsnittlig livslängd för mjölbaggar är ca. 1 år men de kan leva i upp till 3 år.

Mjölbaggen återfinns i fyra olika stadier i sin livscykel, som ägg (ljust genomskinligt), som larv (gulaktig 4-5 mm lång cylinderformad), som puppa eller som vuxen skalbagge (rödaktig, brunröd eller svart och ca. 4-5 mm lång). Alla dessa återfinns i livsmedel, men endast larverna och adulta skalbaggar observeras vanligtvis med blotta ögat.


Läs mer om skadedjursbekämpning generellt, om bekämpningsmetoder, lagar och regler mm. som kan vara bra att känna till.

Relaterade produkter
Copyright © 2024 Stick AB
To top