Vad söker du?

Mest sålda
Myggmedel
Skyddszon
Myggfångare
Övrigt
Alla produkter

GuideMygga

Så slipper du mygg

Mygg är för många en av sommarens värsta plågor. Det finns dock en hel del du kan göra för att slippa dem.

Kort om myggor

Myggen är för många en av sommarens största plågor. Det finns som tur är en hel del du kan göra för att slippa bli biten. Likaså finns många sätt att lindra sveda och klåda när du väl fått myggbett.

 Bild: Mygga [© Anders Bjurnemark, CC-BY-SA-3.0]

Vem ger sig myggen på?

Vem myggorna ger sig på har med personens egna kroppslukt att göra, exakt hur och varför är ännu inte kartlagt. En del människor utsöndrar mer koldioxid än andra vilket kan vara en förklaring.

Är man berusad av alkohol, och därmed får ökad blodtillströmmning i ytliga blodkärl samt utsöndrar mer koldioxid än annars, så är man ett mer attraktivt mål för myggan.

Så undviker du mygg och myggbett

Myggskydd i form av olika produkter är såklart det viktigaste och mest flexibla skyddet, vilket skydd som passar beror på den specifika situationen. Nedan ser du förslag på skyddsåtgärder utifrån några vanliga situationer:

Inomhus i hem eller sommarstuga:

 1. Myggnät för dörrar och fönster fungerar alltid som en bra grund för att minska antalet myggor som kommer in.
 2. Skyddszoner som håller ett eller flera rum helt myggfria, exempelvis för vardagsrum, kök och sovrum.

Utomhus på tomt, innergård, uteplats, balkong med mer:

 1. Myggmedel som appliceras på kroppen är alltid ett bra grundskydd då myggor inte helt kan elimineras utomhus.
 2. Skyddszoner är praktiska för att hålla en zon om ca 20m2 myggfri, exempelvis en altan eller uteplats.
 3. Myggfångare kan avsevärt minska antalet myggor över en stor yta, exempelvis din tomt.

På camping, utflykt, fjällvandring, fisketur med mer:

 1. Myggmedel som appliceras på kroppen är alltid ett bra grundskydd och nästan ett måste om man ger sig ut i myggtäta områden.
 2. Portabla skyddszoner fungerar utmärkt för att hålla fritt i en båt eller kring campingplatsen.

På resa utomlands är det extra viktigt att skydda sig då det i många länder finns livshotande sjukdomar såsom malaria som sprids med myggor, se mer i Viktigt när du reser.

Praktiskt förebyggande

Undvik platser där myggen finns, det enklaste sättet att förebygga myggbett om du har möjligheten.

 1. Försök att undvika alla typer av vattensamlingar, exempelvis vattendrag, sjöar och dammar, så långt det går. 
 2. skymningen är vanliga myggor mest aktiva och då gör du bäst i att skydda dig extra noga. Översvämningsmyggor är mer aggresiva och attackerar även i solljus mitt på dagen.

Se också över din trädgård och närmiljö. Framför allt måste du se dig om i din omgivning och se till

 1. Att det inte finns stillastående vatten någonstans på tomten då detta underlättar för myggen att lägga sina ägg. Töm ut allt stående vatten (hängrännor, gamla krukor, fågelbad, skottkärror, gamla bildäck med mer). 
 2. Att få bort buskar och sly hjälper också då myggen lättare blåser bort eller i alla fall inte kan gömma sig för fåglar, fladdermöss och andra rovdjur.
Viktigt när du reser

I många länder sprider myggor farliga och ibland till och med livshotande sjukdomar såsom malaria, då är det extra viktigt att du skyddar dig rätt:

 1. Myggmedel bör du alltid ha med på resan, ta alltid på kvällen samt även på dagen om det finns dagstickande myggor. Det är bra att ta med svenska produkter till barn och gravida då flertalet utländska medel innehåller ämnen som kan vara skadliga.
 2. Myggnät är ett måste i många länder om det saknas luftkonditionering men det är också viktigt till ex. barnvagn eller säng om man vill vara extra säker. Bra och rätt produkter kan vara svårt att få tag på i vissa länder så därför rekommenderar vi att ta med hemifrån.
 3. Portabla skyddszoner är praktiska att ta med på resan, är luktfria och kan tas med till hotellrum, restaurangbesök utomhus med mer.

Några ytterligare åtgärder som minskar risken att bli myggbiten:

 1. Luftkonditionering ska vara på och fönster och dörrar hållas stängda.
 2. Kräv att sovrum har myggnät för fönster och dörrar om det saknar luftkonditionering.
 3. Om det inte finns luftkonditionering använd fläkt i sovrum, den desorienterar myggorna och minskar risken att bli stucken.

Även med förberedelser och rätt åtgärder finns risken att få myggbett. Därför bör du alltid undersöka resmålet och vilka sjukdomar som finns där - se 1177 Vårdguidens Reseråd för olika länder för mer information. På VaccinationsGuiden hittar du mycket bra tips kring vaccinationer och hälsoråd för resan.

Ta de vaccinationer eller läkemedel (till exempel vaccinering mot japansk encefalit eller malariaprofylax mot malaria) som krävs för att undvika att bli smittad. Tyvärr finns inte läkemedel eller vaccin mot alla sjukdomar, ex. zikavirus, så utför ändå de åtgärder som är nödvändiga för att inte bli myggbiten. 

Olika typer av myggor

Det finns 49 olika arter av stickmygga i Sverige och i världen finns det 3531 arter under 111 släkten. De vanligaste förekommande stickmyggorna i Sverige kan delas in i två huvudgrupper: skogsmyggor och översvämningsmyggor.

Skogsmyggor (Aedes communis) karaktäriseras av att de tar tid på sig innan de sticker (de cirkulerar runt sitt byte). Skogsmyggor är som mest aktiva i gryning och på kvällen, dess bett kommer oftast runt fotleder och handleder. Skogsmyggornas kläcks från övervintrade ägg tidig vår kort efter snösmältningen. Deras mest intensiva aktivitetsperiod är generellt från juni till juli med en topp kring midsommar. Myggorna kan inte flyga så långt, kring två kilometer från kläckningsplatsen och de kan leva ca två månader efter kläckning.

Översvämningsmyggor (Aedes sticticus) är vår mest aggressiva mygga då den sticker omedelbart i kontakt med sitt byte, dessutom är den aktiv på dagen och kan sticka såväl i starkt solljus som på kvällen. Översvämningsmyggan kan flyga två mil från kläckningsplatsen och är aktiva till och med september.

I Sverige har vi omfattande populationer kring nedre delen av Dalälven till följd av de gynnsamma förhållanden som skapas av återkommande översvämningar. Översvämningsmyggan lägger sina ägg i översvämningsområden precis som namnet svallrar om.

Myggans ägg kan överleva i flera år och kläcks endast då de först utsätts för torka och därefter kommer i vatten - detta gör att när det väl är gynsamma förhållanden (en regning sommar) så kan flera generationer myggor kläckas samtidigt och därav de enorma mängder myggindivider som ibland observeras.

Att lindra klåda från myggbett

Medicinbaserade kurer:

 1. Smula en magnecyl i vatten och smörj över området.
 2. Alsolgel dämpar obehaget, Xylocainsalva fungerar i värre fall.
 3. Kyl med kallt vatten eller stryk på alsolsprit eller kylbalsam. Svag hydrokortisonsalva kan också lindra.
 4. Förebygg och behandla klåda och svullnad genom att ta vanlig allergimedicin innehållande antihistaminer, dessa gör att kroppen inte reagerar lika starkt på betten. Finns på Apoteket

Husmorstips:

 1. Låt bli att klia – annars blir det värre (idag vetenskapligt belagt).
 2. Låt blöta gurkskivor torka över betten.
 3. Den egna saliven lindrar, utan risk för infektion.
Mer fakta om myggor

Myggor finns i stort sett alla typer klimat, från arktiska områden till tropikerna, och de kan överleva bistra vintrar såväl som torra perioder. Beroende på art kan de föröka sig i alla typer av vatten. Honan parar sig endast en gång i sitt liv, detta eftersom hon kan lagra spermier från parningen i säckar i kroppen och sedan befrukta äggen själv vid idealiska tidpunkter och förhållanden.

Det finns som sagt flera typer av myggor, en del av dem bär på sjukdomar och del andra gör det inte. Myggor i Sverige sprider sällan sjukdommar till människor men i varmare länder kan de sprida allvarliga virus som bl.a. malaria, zika och denguefeber.

De flesta myggor äter från solnedgången och framåt, båda könen lever på näring från blomsaft och frukter. Därtill behöver honan blod och dess proteiner för att kunna producera ägg. Efter parning ger sig honan ut på jakt efter blod. Honan använder sina kraftfulla sinnesorgan för att uppfatta och lokalisera kroppslukt, koldioxid, värme och fukt som utgår från värden. Vuxna myggindivider kan flyga flera kilometer i jakt på mat och honan följer spår mot vinden tills hon hittar värden.

Själva myggbettet (eller egentligen sticket) innebär att honan tränger genom värdens hud med sin snabel till ett blodkärl från vilket hon suger blod. Myggan suger en mängd blod som motsvarar dess egen vikt. Medan myggan suger blod passerar saliv som verkar antikoagulerande genom huden, vilket gör att blodet inte koagulerar och kletar ihop sig utan fortsätter att flöda. Det är inte själva sticket utan mottagarens allergiska reaktion på detsamma som orsakar det kliande märket som blir kvar.

Blodet från måltiden startar produktionen av ägg och ger näringsämnen som krävs för att ägeen ska utvecklas. Myggans förvandling sker sedan i fyra stadier, från ägg, larv, puppa till fullvuxen. Äggen, mellan 30-350 ägg beroende på art, befruktas från den lagrade sperman just innan de läggs.

Myggägg är spolformade och ca 1,5 mm. Äggen läggs antingen på ytor som omger vatten, i små flytande konstruktioner av ihopklumpade ägg eller läggs var för sig spridda över vattenytan, även detta beror på art av mygga.

Äggen kläcks efter några dagar och larven simmar då fritt. Larven får föda genom munnens borstar som fångar organiska partiklar från vattnet. Man kan enkelt säga att mygglarven betar på alger, växter och organiskt material i vattnet. Vissa myggor får sin föda på olika djup i vattnet medan andra endast kan få föda från vattenytan.

5 förebyggande steg

1
Alkohol attraherar myggorna då det får kroppen att utsöndra större mängd koldioxid vilket myggen gillar. Så skydda dig extra om du exempelvis har fest ute i sommarnatten.
2
Täck huden, gärna med ljusa och löst åtsittande kläder. Detta då myggor helst dras till mörka färger och kroppsvärme.
3
Om du har ett val så är det bättre att befinna sig i torr stadsmiljö än i naturen där det finns vattensamlingar, exempelvis vattendrag, sjöar och dammar.
4
Få bort allt vatten - även en liten pöl på marken, i ett fågelbad, bildäck eller en hink vatten kan fungera som en yngelplats för myggor.
5
Håll trädgården ren från sly, buskar och håll gräset kort. Myggorna får mindre skydd mot rovdjur och blåser helt enkelt lättare bort.

Relaterat blogginlägg

Kul fakta om mygg 

 •   Myggor kan dricka 3X sin egen kroppsvikt i blod
 •   Myggor är världens farligaste djur räknat i antal dödsfall
 •   Vid fullmåne ökar myggors aktivitetsnivå med 500%
Mer kul fakta
 •   Myggor har samlag endast 3 sekunder
 •   Myggans surr kommer av dess vingslag, ca 300-600 per sekund 
 •   Myggor flyger ungefär med en hastighet på 1,5 till 2,25 km/timme

Vanliga frågor

Myggmedel
Myggmedel för barn

Kan jag använda myggmedel på mina barn?

De flesta myggmedel kan användas på barn från 2 år och uppåt, vissa till och med på yngre barn. Dock bör du alltid läsa på förpackningen för just det myggmedel du har för att vara säker.

Myggmedel och bad

Ska man smörja in sig med myggmedel igen när man badat?

Ja, mycket av myggmedlet sköljs bort om du badar så säkrast är att smörja in ytterligare en gång.

Gravid och myggmedel

Kan man använda myggmedel om man är gravid?

Ja det går oftast bra, men läs alltid på förpackningen för det specifika myggmedlet i fråga. T.ex. utomlands finns myggmedel med väldigt hög koncentration DEET som inte bör användas av gravida. Vad gäller svenskköpta myggmedel så avråder inte Kemikalieinspektionen från användning om när andra metoder inte ger tillräckligt skydd. Vår rekommendation är att ändå vara restriktiv med använding och istället använda täckande klädsel i större utsträckning alternativt produkter som inte är kroppsnära. 

Se fler
Amning och myggmedel

Kan jag använda myggmedel när jag ammar?

Ja det går att använda svenska myggmedel, men läs alltid på förpackningen för just ditt myggmedel för säkerhetsskull. Se till att applicera myggmedlet så att barnet inte får i sig det vid amning.

Sol och myggmedel

Kan jag sola när jag har myggmedel på?

Ja det går bra, läs dock alltid på förpackningen om något särskilt gäller för just ditt myggmedel. 

Tänk på att applicera eventuelllt solskydd innan myggmedlet och låt det torka 15-30 minuter innan myggmedlet appliceras ovanpå.

Fläckar och myggmedel

Vad händer om man får myggmedel på kläder?

De flesta myggmedel riskerar att missfärga kläder, så därför ska man undvika att applicera myggmedel direkt på kläder. Speciellt påverkade blir syntetiska textilier och mörka kläder, medan ljusa kläder i naturmaterial klara sig bäst.

Skyddszon
Placering Thermacell

Hur ska jag placera min Thermacell vid uteplatsen för bästa resultat?

Placera Thermacell nära där ni sitter, helst där det är så vindstilla som möjligt, och om det blåser lite bör Thermacell ligga mellan dig/er och där vinden kommer ifrån så att skyddszonen blåser mot er så att säga.

Förvaring oktanol

Var ska jag förvara oktanolet för att det ska hålla bäst?

Oktanoltabletter ska förvaras svalt och torrt.

Tid till full effekt Thermacell

Det tar ett bra tag innan min Thermacell har någon effekt på myggorna, men efter ett tag fungerar den utmärkt, är något fel på produkten?

Det tar ett tag för Thermacell att sprida tillräckligt med myggavvisande medel i luften för att ge full effekt, helt enkelt att den skapat skyddszonen. Detta tar ca. 15 minuter. Så om det inte är längre tid än 15-20 min innan du ser effekt är det troligtvis inget fel på produkten. Om det blåser eller du rör dig med Thermacell kan det också påverka skyddszonens effektivitet.

Se fler
Löpning med Thermacell

När jag springer på landet brukar jag ha telefonen i ena handen och en Thermacell i andra, men myggen kommer ändå. Hemma fungerar den jättebra, vad beror detta på?

Thermacell fungerar genom att sprida ett myggavvisande doftämne i luften. Troligtvis sprids doftämnet för mycket när du springer med maskinen - precis som på samma sätt maskinen fungerar sämre om det blåser. I detta fall får vi hänvisa till klassiska myggmedel, täckande kläder eller att springa snabbare.

Funktion slut på oktanol

Fungerar myggfångare även om jag har slut på oktanol?

Ja, men med betydligt sämre prestanda. Oktanolen är en viktig komponent som tillsammans med den uppvärmda koldioxiden ökar fångstprestanda med ca en faktor av 10x.

Brandrisk myggfångare

Jag har en gasoldriven myggfångare - finns det risk för brand om maskinen ex. välter?

De maskiner Stick.se säljer uppfyller svenska säkerhetskrav som bland annat innefattar brandsäkerhet. Exempelvis har flera av maskinerna inbyggda säkerhetssystem som stryper gasolflödet om driftvärden avviker från normala värden, till exempel om maskinen har vält.

Thermacell slutat fungerar

Har en Thermacell som jag varit riktigt nöjd med men plötsligt verkar den ha slutat fungera, kan den vara trasig?

Det skulle kunna vara gasen som är slut och då fungerar inte produkten som den ska. Det kan också bero på att doftmattan med myggavvisande extrakt är förbrukad (räcker ca 4 timmar) så byt den om den är gammal, mattan tappar den blåa färgen när den är förbrukad. Testa om gasen flödar när Thermacell är påslagen, om inte så vänligen kontakta vår kundtjänst så kan vi hjälpa dig. Möjligtvis kan det vara för blåsigt där du använder Thermacell, produkten fungerar bäst när det är relativt vindstilla.

Hållbarhet Thermacell doftmatta

Jag köpte ett storpack med doftmattor när jag köpte min Thermacell men jag använder inte så många som jag trodde jag skulle och börjar nu bli lite orolig att de ska hinna bli dåliga, hur länge håller de sig?

Thermacells blå refill-mattor håller 7 år i oöppnad förpackning så du har god tid att använda de du har, om du nu inte köpt på dig ett lager som liknar vårat ;)

På/ Av indikation Thermacell

Hur vet jag om min Thermacell är påslagen? Vill ju inte att den ska ligga på i onödan.

När Thermacell är påslagen ser du glöd eller låga i apparaten, hur beror på vilken modell du har. Thermacell portabel: se glöd genom genomsiktligt hål på ovansidan. Lanterna: ser lågan. Lykta: ser glöd genom det runda hålet på ovansidan.

Byte gaspatron Thermacell

Hur vet jag när det är dags att byta gaspatron i min Thermacell?

Du märker att det inte kommer någon gas från apparaten, då är gaspatronen uttjänt. Gaspatronen räcker generellt i 9-12 timmar.

Byte doftmatta Thermacell

Hur vet jag när jag ska byta matta i min Thermacell?

När doftmattan i Thermacell gått från blå till helt vit är det dags att byta, oftast sker detta efter ca 3-4 timmar av oavbrutet användande.

Myggfångare
Säsongsstart myggfångare

När bör jag börja använda myggfångaren?

Den enkla tumregeln är att ju tidigare på våren du ställer ut myggfångaren, destå bättre och större möjlighet att påverka myggbeståndet. Dock är det så att mygg- och knottägg kläcks först när utomhustemperaturen är någorlunda stabil över 10 grader. Alltså är det onödigt att börja använda maskinen dessförinnan.

Placering myggfångare

Var ska jag placera Mosquito Magnet Independence för bäst resultat?

Då Mosquito Magnet Independence är en utrotande myggfångare lockar den till sig myggor för att sedan fånga in och döda dem. Med fördel placerar du maskinen på din tomt men ca 20-50 meter från de platser där ni vanligen vistas i trädgården - maskinen får då maximal effekt på myggbeståndet inom området du vill täcka och lockar dessutom bort myggorna från där ni är.

Regn myggfångare

Måste jag ta in eller täcka myggfångaren när det regnar mycket?

Nej, maskinerna är byggda för att klara regn, dock skadar det inte eftersom myggorna ändå inte är ute vid regnväder - det kan öka livslängden på maskinen till viss del. Tänk på att vattenspridare inte ska riktas så att de sprutar vatten på maskinen, detta då maskinen är anpassad att klara vatten som kommer naturligt - vattenspridare kan spruta in vatten med högre hastighet och från andra håll vilket kan göra att maskinen tar skada. 

Se fler
UV-lampa

UV-lampan på min nya Predator Dynamic lyser inte, vad är fel?

Lampans UV-ljus är inte synligt i dagsljus. Testa lampan på natten, då bör du kunna se svagt lila sken. Om det visar sig att lampan är trasig och du köpt produkten hos oss på Stick.se så vänligen hör av dig till vår kundtjänst så vi kan hjälpa dig.

Gasol- eller eldriven myggfångare

Vad är bäst, gasoldriven eller eldriven myggfångare?

Gasoldrivna maskiner fungerar avsevärt bättre i alla förhållanden. Den enkla förklaringen är att de helt enkelt har fler attribut (lockmedel) som liknar en människa och därmed attraherar mygg mer effektivt. Dock är såklart prislappen en viktig aspekt så har du bara små myggproblem kan en elektrisk maskin vara att föredra.

Val av gasolflaska

Vilka gasolflaskor rekommenderas till era myggfångare?

Nästan alla gasolflaskor fungerar för våra myggfångare. Gasol kan du smidigt köpa på de flesta bensinstationer. För att gasolen ska räcka länge rekommenderar vi de relativt stora gasolflaskorna P11 och PC10.

Mygga myggfångare Tabell gasolflaskor

 

FlaskaGasolinnehåll (kg)Flaskvolym (liter)Vikt inkl. gasol (kg)
P11112626
PC10102417
Vinterförvaring myggfångare

Hur ska jag förbereda och förvara min myggfångare över vintern?

 1. Gör rent apparaten grundligt från smuts och döda insekter, torka eller borsta.
 2. Stäng ventil till gasolflaska och koppla bort regulatorn till gasolflaskan (vissa modeller, ex. Mosquito Magnet, har en speciell rengöringspatron för att rengöra maskinens flödessystem)
 3. Sätt maskinen i förvaring under tak med en temperatur över 0 grader

Ovan är generella instruktioner men se också specifika instruktioner kring förvaring för just din maskin (märke/modell). 

Placering myggfångare skugga

Varför står det i instruktionerna att jag ska ställa myggfångaren i skugga?

För att få maximal effekt ska myggfångaren placeras där det finns mest mygg och knott. Då mygg och knott föredrar skugga framför direkt solljus bör också maskinen placeras där.

Övrigt
Vissa mer myggbitna

Varför blir vissa människor mer myggbitna än andra?

Myggor dras till utandningsluft, kroppsvärme och kroppsdofter - dessa varierar för olika människor och därmed också hur attraktiv hen är för myggor. Har man myggmedel på sig kan hur mycket man svettas också påverka, svettas man mycket bör man återapplicera myggmedel oftare.

Olika typer av mygg

Vilka olika typer av myggor finns det i Sverige?

Det finns 49 arter stickmyggor i Sverige, vanligast av dessa är grupperna skogsmyggor och översvämingsmyggor. Läs mer i guiden

Varför inte klia

Varför kliar det mer när man kliar på myggbett?

När man kliar på ett myggbett får man en mild smärtimpuls som minskar den kliande känslan, dock medför detta att signalsubstansen serotonin frigörs. Serotonin är smärtlindrande men har omvänd effekt på kliande - därmed ökar istället obehaget efter att man har kliat. Dessutom kan man få sår som i sin tur kan bli infekterade vilket skapar ännu mer obehag som följd av myggbettet.

Copyright © 2017 Pinweel AB  |   Drift webbshop: Wikinggruppen
To top